Kriskonsult

Sedan 2013 är jag anställd som krishanterare och medierådgivare för företag i livsmedelsindustrin i egenskap av chef för kris- och mediehantering på Livsmedelsföretagen, en del av Svenskt Näringsliv och svensk industri, och tar därför inga konsultuppdrag.

Akut krishantering, medieträning och medierådgivning

Jag är krishanterare, medietränare och medierådgivare med lång praktisk erfarenhet av förtroendekriser och akut kris- och mediehantering för svenska bolag. Jag har arbetat med förtroendekriser i 11 år med bakgrund som PR- och kriskonsult på global PR-byrå. Min nuvarande roll innebär daglig strategisk rådgivning för ledningsgrupper i svenskt näringsliv. Jag har också en lång akademisk bakgrund – jag har i sju år studerat förtroendekriser och kriskommunikation i svenskt näringsliv på akademisk nivå som forskare vid Uppsala universitet och beskrivs som Sveriges högst akademiskt skolade krishanterare och expert på kriskommunikation. Läs mer om mig och mitt förhållningssätt i arbetet med förtroendekriser och krishantering här.

Som rådgivare stöttar jag företag och organisationer som riskerar att få sitt förtroende skadat, hamnar i blåsväder eller blir föremål för medial granskning. Det kan till exempel handla om en defekt produkt som nått marknaden, fel eller oegentligheter i verksamheten som måste hanteras, en medial granskning som kommer med ett allvarligt avslöjande, en verksamhet som utsätts för Kalla Fakta eller Uppdrag Granskning, bristande förtroende som kan leda till avgångar, skarp medieträning för att ta fram hållbara budskap inför ett viktigt medieframträdande eller medierådgivning för att hantera kritik.

Det finns inga färdiga mallar för hur du bäst hanterar en kris. Krishantering kan inte paketeras i en given metod eller formel. I varje kris måste du göra jobbet. Från början till slut. Varje situation har sina förutsättningar och måste hanteras utifrån väl uppsatta strategier. Jag stöttar företag och organisationer med bland annat följande:

 • Akut krishantering – rådgivning och strategiskt stöd för ledningsgrupper och krisgrupper
 • Medierådgivning och strategier för mediehantering
 • Medieträning inför kamera för att identifiera, formulera och hitta sätt att uttrycka dina bästa budskap och argument, samt identifiera journalistens potentiella vinkel
 • Budskapsplattform och frågor- och svarsdokument

Jeanette Fors-Andrée på Webbdagarna

Förebyggande krisarbete

Jag tror på ett krismedvetet beslutsfattande. De affärer du inte vill berätta om öppet, ska du heller inte genomföra. Att vilja mörka baksidan av en affär bör ge tydliga signaler om att något inte går rätt till. Jag tror också på att planera för det värsta. Ditt förtroendekapital och anseende måste skyddas med medvetna strategier, hållbara rutiner och en rad förebyggande åtgärder. Som en del av det proaktiva krisarbetet stöttar jag företag och organisationer med följande:

 • Krisövningar med upptrappat scenario som mynnar ut i en åtgärdsplan med prioriterade områden
 • Krisplan och riktlinjer för kriskommunikation
 • Mediepolicy
 • Föredrag, utbildning och workshops för ledningsgrupper, krisgrupper och kommunikatörer
 • Medieträning i förebyggande syfte
 • Identifiering av potentiella kriser

Min roll på Livsmedelsföretagen

Sedan 2013 är jag krishanterare och medierådgivare för företag i livsmedelsindustrin i egenskap av chef för kris- och mediehantering på Livsmedelsföretagen, en del av Svenskt Näringsliv och svensk industri. Det är en helt unik position i svenskt näringsliv som innebär akut krishantering, medieträning och strategier för mediehantering för svenska bolag och ett direkt strategiskt stöd till enskilda ledningsgrupper.

Livsmedelsföretagen blev i och med det inte bara den första branschorganisationen som inrättar en specifik tjänst för kris- och mediehantering för sina medlemmar. Livsmedelsföretagen blev också den första branschorganisationen som tar fram riktlinjer för kris- och mediehantering – riktlinjer som är vägledande för den svenska livsmedelsindustrin.

Min roll som kris- och medierådgivare för livsmedelsindustrin skapades av Livsmedelsföretagens styrelse och VD som ett direkt resultat av hästköttskandalen – mätningarna visade ett kraftigt dalande förtroende. Mitt uppdrag från styrelse och VD är tydligt: att öka förtroendet för den svenska livsmedelsindustrin. Resultatet är glädjande: Förtroendet för livsmedelsindustrin har sedan hästköttskandalen 2013 ökat från 63% till 81% 2015. Läs mer om bakgrunden och resultatet här.

Krisexpert Jeanette Fors-Andrée

Krisexpert

Kontakta mig

Jeanette Fors-Andrée
Tel: +46 708-93 50 07
Mejl: jeanette.forsandree [at] gmail.com

9 reaktion på “Kriskonsult

 1. Pingback: #krisretorik på Almedalsmingel | jeanettefors.se

 2. Pingback: Aaron Sorkin har skapat en ny serie: The News Room. På HBO. – Om retorisk påverkan Retorikiska

 3. Pingback: En bok om kriskommunikation och krishantering | Modern kriskommunikationModern kriskommunikation

 4. Pingback: Funderingar på Tre Kronor och deras krishantering | Annikas blogg

 5. Pingback: Krisjour för akut krishantering och medierådgivning

 6. Pingback: Expert på kriskommunikation - Jeanette Fors-Andrée

 7. Pingback: Krishanteringsexpert - Jeanette Fors-Andrée

 8. Pingback: Krisexpert - Jeanette Fors-Andrée

 9. Pingback: Kriskommunikationsexpert - jeanettefors.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *