Stoppa hypen kring sociala medier, fokusera istället på nyttan


Årets diskussioner om kommunikation och marknadsföring har dominerats totalt av sociala medier. Sociala medier är ett fenomen som har översvämmat all annan typ kommunikationsaktivitet. JMW har under året som gått skrivit en hel del intressant om sociala medier, nu senast om Twitter och metoder för att räkna hem ROI. Så sent som i förra veckan skrev SSBD om kvällstidningarnas satsning på sociala medier. Mycket har handlat om de möjligheter som företag uppnår genom sociala medier. Mycket har handlat om ”krav” på företag och organisationer att använda sig av sociala funktioner. Många gånger förstår kanske inte företagen varför sociala medier är viktigt, annat än att alla andra finns på Facebook, Twitter, och så vidare. Beteendet påminner mig lite om IT-hypen i slutet på 90-talet. Alla IT-bolag skulle köpa upp konsultföretag, utan att egentligen ha en framtidsplan.

Idag publicerades ett nytt inlägg på Cloudberry som fick mig att inse att vi måste sakta ner lite och ta ett steg tillbaka. Joakim på Cloudberry diskuterar anledningen till varför sociala medier får svagt genomslag i intranät, och lyfter fram företags rädsla för vad sociala funktioner kan resultera i (till exempel ledningens brist på kontroll och styrning). Precis som Joakim verkar vara inne på tror jag att en sådan rädsla ofta har att göra med okunskap från ledningens sida. Visste ledningen mer om exakt nytta vad gäller effektivisering, gemenskapskänsla, tillhörighet och så vidare, skulle det bli lättare att övervinna det motstånd som finns.

Nästa år tycker jag att vi ska bromsa upp hypen kring sociala medier. Att använda sig av sociala medier är inte ett ändamål i sig, utan vi måste ställa oss ett antal viktiga frågor: Hur räknar vi hem ROI? Vilken nytta finns? Och vilka risker stöter vi på?

8 svar
 • Peter Krantz

  Helt rätt! Man kan hävda att många organisationer just nu uppvisar ett "cargo cult" beteende för sociala medier. Mognaden kommer såklart att öka, men den sista enkelriktade "sociala" mediekanalen har nog inte lanserats än…

 • Krister

  Jag håller med er båda att man måste veta varför man skall vara med om man skall vara med, men för att komma dit måste man satsa lite också. Att i lagom mängd avsätta lite resurser för att lära sig och försöka – men man behöver ju inte köpa upp en massa bolag eller liknande….. Som så mycket annat är det ingen "fluga" men det tar tid för allt att landa rätt. Och snart landar tomten på taket såsom han gjort i alla tider….

 • efa

  Sociala medier handlar ju inte om kanaler utan om en kulturell förändring och en maktförskjutning.

  Hypen kring enskilda kanaler tycker jag vi kan (och bör) "bromsa upp", men den djupare förändringen – paradigmskiftet! – som sociala medier innebär tror jag inte GÅR att bromsa. Vi behöver bli bättre på att förklara för företag och organisationer vad denna förändring innebär för dem i form av transparens, delaktighet etc.

 • Jeanette Fors

  Peter, Krister och Erik, tack för era kommentarer.

  Jag tror inte heller att vi har sett slutet av "enkelriktade sociala medier". Många företag tror sig använda sociala funktioner, men i själva verket är de fortfarande begränsade i sina fördomar, rädsla och okunskap om vad sociala medier verkligen innebär. Visst handlar det om ett paradigmskifte; ett nytt beteende och ett nytt sätt att tänka.

  Socialdemokraterna lägger ut sin valstrategi på nätet (http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Socialdemokraternas-valstrategi-blir-offentlig/) för att vara mer öppna och transparenta, men man lägger ut den i pdf! Vi är alltså inte riktigt där ännu. Vi har mycket kvar att förklara.

 • Annelie Näs

  Visst har du rätt i att sociala medier har blivit hypat och att vi måste sakta ner. Men innan vi ens kan börja tala om ROI måste vi företagen lära sig om vad de faktiskt investerar i. Att använda sociala medier som kommunikations verktyg för både kundservice och marknadsföring kräver tid och kunskap, och kanske framför allt en enhetlighet i företaget. Jag tror att det är där vi måste börja, vi planerar allt annat, men vart är egentligen social media strategin? Och före ROI hur mycket av budgeten är avsatt för sociala medier?

 • Jeanette Fors

  Jag tror precis som ni båda är inne på att sociala medier som tankesätt måste genomsyra hela organisationen för att uppnå maximal effekt och nytta, och för att komma dit måste alla medarbetare sträva efter mer kunskap.

  Precis som andra kommunikationssatsningar bör också sociala funktioner ingå i företagets marknadsföringsplan. Sociala medier måste ingå i den integrerade kommunikatioionen; gå hand i hand med andra satsningar och inte leva ett liv för sig.

 • Pingback: jfd98ayhcim()

 • Pingback: fsgb80v7cbwe()