Äg din agenda – Så undviker du förtroendekriser, mediedrev och offentlig skampåle

Nu är min nya bok här: Äg din agenda – Så undviker du förtroendekriser, mediedrev och offentlig skampåle. Boken som ger dig modet att äga din agenda och sätta dina egna gränser i ett tufft medieklimat. Modet att inte underkasta dig spelregler som någon annan har etablerat och de konkreta verktygen du behöver för att påverka hur du framställs. Jag möter ofta företagsledare och talespersoner som köper journalistens vinkel och går med på de mest förnedrande villkoren. Som är till lags istället för att ta tillbaka initiativet. Som hellre möter journalistens förväntningar än att dra in reportern till sin egen spelhalva. Det får ofta stora konsekvenser för den som granskas. För transparens och öppenhet, som ju är grundläggande i all bra kris- och mediehantering, har aldrig handlat om att springa medias ärenden eller lägga sig platt för journalistens spelregler.

Med den här boken vill jag ge dig konkreta och handfasta verktyg för att hantera ett allt mer brutaliserat medieklimat och samtidigt undvika att kriser och publiceringar utvecklas till regelrätta skandaler. Jag svarar bland annat på frågorna:

 • Hur ser en riktigt bra medieträning ut?
 • Hur tar du makten över din egen berättelse?
 • Hur förvandlas du från intervjuoffer till intervjuperson?
 • Hur svarar du på frågorna med budskapen i fokus?
 • Hur hanterar du den dramaturgiska iscensättningen och undviker dess förnedrande konsekvenser?
 • När ska du förekomma och när ska du agera reaktivt? 
 • Hur ger du dig själv rätten att göra det viktigaste först, innan du i all hast möter media och förvandlas till ett viljelöst offer på mediedramaturgins altare?
 • Hur undviker du de vanligaste och allvarligaste misstagen i krishantering?

Köp boken här

Jag lotsar dagligen organisationer genom förtroendekriser och förhindrar eller dämpar mediedrev. En av de viktigaste lärdomarna är att de största misstagen begås i inledningsskedet av en kris eller medial granskning.

Ring mig: +46 708-93 50 07

Utdrag från bokens inledning

DE SENASTE ÅREN har präglats av flera förtroendekriser av omfattande karaktär. Aldrig tidigare har organisationers eller makthavares förtroendekapital och rykte varit så sköra. Den granskande journalistiken blir allt intensivare, medieklimatet hårdare och kunder och medarbetare ställer högre krav på transparens och korrekt agerande.

Trots det sker fortfarande många misstag i krishantering. Bland de vanligaste misstag du kan göra är att bemöta granskningar med taggarna utåt och hamna i en destruktiv försvarsställning som försvårar och förhalar krisarbetet. Som företagsledare eller annan företrädare för en organisation tenderar man att vänta alldeles för länge med att hantera det bakomliggande problemet, vilket bidrar till att kriser eskalerar till regelrätta skandaler.

Bland de vanligaste misstagen är också att underkasta sig mediedramaturgin och bli ett viljelöst offer istället för att medvetet påverka hur man framställs och ta makten över sin egen berättelse.

Du tenderar att gå in i mediesituationer utan att vara förberedd. Du fastnar i de klassiska fällorna och bidrar på så sätt till en än häftigare mediedramaturgi. Efteråt inser du att medielogiken inte följer någon annan logik som du är van vid och att du med facit i hand borde ha agerat annorlunda. För transparens och öppenhet, som ju är grundläggande i all bra krishantering, har aldrig handlat om att springa medias ärenden eller lägga sig platt för journalistens spelregler.

Jag lotsar dagligen organisationer och offentliga personer genom förtroendekriser och förhindrar eller dämpar mediedrev. En av de viktigaste lärdomarna är att de största misstagen begås i inledningsskedet av en kris eller medial granskning. Jag vågar därför påstå att krishantering handlar om att skapa så mycket kontroll det bara går i en okontrollerad situation. Om att äga sin agenda – från början till slut. Det innebär att du måste ge dig själv rätten att göra det viktigaste först, innan du i all hast möter media. Det är när du ger dig själv rätten att arbeta systematiskt och strukturerat med kris- och mediehantering som du har en chans att undvika förtroendekrisen och bemöta en medial granskning med hållbara budskap och argument.

Krishantering handlar om att skapa så mycket kontroll det bara går i en okontrollerad situation. Om att, så långt det är möjligt, äga din egen agenda – från början till slut.

I takt med att medieklimatet brutaliserats har krishantering och medieträning blivit allt viktigare. Många företagsledare och andra personer i ledande befattningar upplever ett medieklimat som allt mer präglas av personfixering, sensationsrubriker och jakten efter de snabba klicken.

I större utsträckning än tidigare fungerar journalistiken idag som både åklagare och domare. Men medias domar fälls utan att bevis anses vara relevant. Mediedreven – vår tids skampåle – fungerar som en offentlig avrättning. De senaste årens personliga tragedier på grund av medias hantering av #metoo är ett tydligt exempel på det. Karriärer och liv förstörs. Individer förlöjligas och förnedras. Döms till offentlig skam. Det handlar ofta om individer som inte är dömda eller åtalade för brott, men som av medierna framställs som kriminella. Människor har blivit en
råvara i en medieindustri där journalistiska principer allt oftare hävdas som svepskäl i jakten efter ett underhållningsvärde.

Jag vill med den här boken ge dig och din verksamhet verktyg för att undvika mediedrev. Eller, om du känner att drevet redan börjat flåsa dig i nacken, råd för att hjälpa dig att begränsa skadan.

Jag menar inte att verksamheter, makthavare och offentliga personer inte ska exponeras. Tvärtom har journalistik en central roll i ett demokratiskt samhälle. Jag vill se mer bra journalistik och fler skickliga journalister. Flera granskningar är berättigade och nödvändiga. Flera kriser är självförvållade. Bedrägeri, kriminalitet och oegentligheter ska få konsekvenser. Men att utkräva ansvar är en sak – att göra förnedringsjournalistik med offentlig avrättning som affärsidé är något helt annat. Lika viktigt som att granska makthavare och offentliga personer är det att som journalist ställa sig frågor som: ”När använder vi vårt vapen på fel sätt? När går vi
för långt? Och när kan vi skildra samhällsproblem och oegentligheter utan att förnedra människor och bidra till personliga tragedier?”

Om inte medierna tar de här frågorna på större allvar kommer fler personer att drivas till självmord, mediernas roll fortsätta att urholkas och populistiska krafter få större fotfäste. Samtidigt kommer fler att ställa sig frågan: ”Varför ska jag överhuvudtaget ställa upp på en intervju när det inte finns någon uppsida?”

Vem är boken till för och vad ger den dig?

Boken riktar sig främst till dig som sitter i ledningsgruppen, krisgruppen eller har en annan nyckelfunktion när krisen kommer. Du arbetar strategiskt eller operativt med krishantering, kriskommunikation och mediehantering och kan vara vd, kommunikations- eller presschef, chef med personalansvar, politiker eller offentlig person. Jag blir också glad om en och annan journalist läser min bok och kan ta till sig av mina resonemang – om reportrar under drevens adrenalinpåslag och kollektiva jaktinstinkt ändå kunde erinra sig att det också handlar om människor.

Efter att ha läst den här boken kommer du att:

 • Förstå hur förtroendekriser uppstår och hur du kan undvika dem.
 • Ha verktyg för att arbeta strukturerat och systematiskt med krishantering – steg för steg.
 • Ha kunskap om de vanligaste misstagen och de grundläggande framgångsfaktorerna.
 • Ha redskap för att framgångsrikt bemöta mediala granskningar och undvika mediedrev.
 • Förstå hur medielogiken och mediedramaturgin fungerar och hur du bäst navigerar i journalistikens spelregler.
 • Äga din agenda och ta makten över din egen berättelse i ett allt tuffare medieklimat.

Varför skriver jag den här boken?

Kriser och mediala granskningar lockar ofta fram det värsta hos företag och dess företrädare – min uppgift är att locka fram det bästa. Jag vill ge dig modet att äga din agenda och prioritera rätt saker först. Modet att inte underkasta dig spelregler som någon annan har etablerat. Modet att ställa dina egna villkor och sätta dina egna gränser i ett medieklimat som är tuffare än någonsin. Jag möter ofta organisationer och chefer som köper journalistens vinkel och går med på de mest förnedrande villkoren. Som vill vara till lags istället för att ta tillbaka initiativet. Som hellre möter journalistens förväntningar än att dra in reportern till sin egen spelhalva. Ofta får det stora konsekvenser för den som granskas. Hur många drev hade inte kunnat undvikas genom bättre förståelse för mediedramaturgin och hur man bäst bemöter den? Hur många genanta krishanteringar, ogenomtänkta uttalanden och panikartade felgrepp hade inte kunnat undvikas genom att ta ett samlat grepp?

Jag vill helt enkelt ge dig mina allra bästa verktyg för att skapa så mycket kontroll det bara går i en okontrollerad situation.

Jag skriver också den här boken för att jag, precis som många journalister, kan bli frustrerad över råd som ”upprepa samma sak, så löser det sig” eller ”ligg lågt, så blåser det över”. Det är en myt att du kan vänta ut stormen. Tvärtom hinner du aldrig ikapp den. Det är en myt att du kommer undan kärnfrågan genom att upprepa samma icke-svar. Och det är en missuppfattning att krishantering och medieträning går ut på att lära verksamheter och direktörer att dölja eller förvränga sanningen. Så är det självklart inte.

Med den här boken vill jag ge dig konkreta och handfasta råd för att skydda ditt förtroendekapital.

Hur ska boken läsas?

I kapitel 1–3 fokuserar jag främst på förtroendekrisens mekanismer och krishanteringens grunder och framgångsfaktorer. Jag beskriver de vanligaste misstagen och ger dig mina bästa råd och verktyg för att följa din egen agenda, som går ut på att ta ett samlat grepp och ge dig själv rätten att göra det viktigaste först – innan du möter media. Jag ger dig tågordningen som är avgörande för att förhindra eller dämpa skadan.

I kapitel 4–6 fokuserar jag på det allt tuffare medieklimatet, mediedreven och förnedringsjournalistiken – vår tids offentliga skampåle. Jag ger dig mina viktigaste verktyg och förhållningssätt för att hantera mediedramaturgin och bemöta journalistens vinkel. Jag beskriver hur du tar tillbaka kontrollen över mediesituationen, vilka medvetna vägval du behöver göra och hur du äger dina bästa budskap och argument även i de tuffaste situationerna.

Jag hoppas att du får nytta av boken!

Betyg 5 av 5 – ”Briljant”

BTJ (tidigare Bibliotekstjänst) har gett ”Äg din agenda” betyget 5 av 5 – det vill säga Briljant!

Skalan för helhetsbetygen är femgradig enligt följande: 5 – Briljant; 4 – Mycket bra; 3 – Bra; 2 – Ordinär; 1 – Undermålig.

”Väl exemplifierat med flera kända skandaler och avslöjanden (inte minst #metoo) beskriver hon betydelsen av förtroende och tillit, om vikten av att vara transparent. Jeanette Fors-Andrée ger råd och tips till ledare och chefer, och skisserar ganska exakt skeendet och åtgärder vid krishantering. Särskilt betonas mediedrevens natur, och hur offret för drevet fyller den historiska skampålens plats i offentligheten.” /Ur recension av ”Äg din agenda” i BTJ-häftet nr 3, 2022. Lektör: Uno Nilsson.

Några kommentarer

Upphovsrätt/copyright

Upphovsrätt/copyright till webbplatsen © 2009-2023: Jeanette Fors-Andrée