Allt är inte kommunikation


Hur många gånger hör vi kommentarer som ”allt är kommunikation”. Men förlorar då inte begreppet sin egentliga innebörd? Allt är inte kommunikation. Kommunikation är en medveten och välplanerad handling från företagets sida. Ju mer medveten handlingen är desto större blir effekten. Det handlar om att få kunden att bete sig precis på det sätt som företaget vill. Det innebär att tystnad är kommunikation endast när den är medvetet vald i syfte att påverka någon annans respons.

Jag skulle vilja summera kommunikation på följande sätt:

  • Kommunikation är en handling som syftar till att uppnå en önskvärd effekt från någon annan.
  • För att uppnå önskvärd effekt måste vi ha ett mottagarperspektiv, dvs. lyssna och ta till oss information och ständigt anpassa oss efter mottagaren.
  • Effektiv/framgångsrik kommunikation inträffar när mottagarens reaktion motsvarar sändarens initiala syfte.
Lämna ett svar