Annie Lööfs tystnad under C-krisen


När C-ledaren Annie Lööf besöker SVT:s Agenda vill hon inte möta andra medier i samband med programmet.Och hennes stab låter henne inte möta journalister som vill ställa frågor kring de senaste bottensiffrorna.

I normala fall finns det en bestämd turordning som ska följas. Det är partisekreteraren som besvarar frågor kring opinionssiffror. Men i ett krisläge måste partiledaren ta tag i problematiken och visa fram fötterna i de tuffaste frågorna. Det är ledarens yttersta ansvar. Därför förvånar det mig att Annie Lööfs stab inte rekommenderade henne att själv bemöta journalisterna.

Här kommenterar jag och Stina Morian på YouGov Opinion krishanteringen.

Lämna ett svar