Ett litet boktips


Förra året medverkade jag i en bok som jag tycker att ni som är intresserade av konkurser ska läsa. Boken är redigerad av Karl Gratzer och Dieter Stiefel och samlar den senaste forskningen kring konkurser från flera olika perspektiv. Mitt kapitel i boken (med titeln A network perspective on bankruptcies, mergers and acquisitions) tittar specifikt på hur konkurser, fusioner och förvärv som typer av förändringsprocesser påverkar andra aktörer än de företag som är direkt involverade. Hur påverkas kunder, leverantörer och samarbetspartners? Hur påverkas pågående affärsrelationer? Hur sprider sig den ena reaktionen till den andra och från den ena aktören till den andra?

Köp boken här!

Lämna ett svar