Interaktivitet på internet


En av internets mest diskuterade och omtalade kommunikativa egenskaper är interaktivitet. De flesta teorierna som behandlar begreppet återspeglar på ett eller annat sätt att interaktivitet handlar om ömsesidig påverkan. Men det finns bland annat en viktig distinktion som inte tas upp i tidigare teorier; distinktionen mellan faktisk interaktivitet och upplevd interaktivitet.

Distinktionen kan illustreras med två exempel: (1) Om man befinner sig på en webbplats kan man ibland göra inställningar för hur den ska presenteras eller till och med för vilken typ av information man är intresserad av och vill ha längst upp. Sådana inställningar påverkar webbplatsens utseende och form och bör därför kunna anses vara en form av interaktivitet. (2) När man navigerar på webben klickar man sig fram genom ett antal länkar i olika textstycken. Tagna var och en för sig har dessa textstycken ingen större betydelse. Betydelsen uppstår först när de struktureras. Man kan säga att läsaren själv skapar, eller åtminstone i stor utsträckning påverkar, den text han eller hon läser. Även detta kan alltså ses som interaktivitet.

I det första fallet har innehållet och/eller formen på webbplatsen faktiskt förändrats, medan texten i det andra fallet bara upplevs på ett visst sätt. Det går alltså att göra en distinktion emellan faktisk och upplevd interaktivitet. En möjlig variant av åtskillnaden kan åskådliggöras genom ett tredje exempel: (3) En besökare på en webbplats kan ofta fylla i ett formulär för att ge synpunkter. Om besökaren kommenterar att något inte fungerar på webbplatsen, lämnar sin mejl-adress och någon dag senare får ett mejl om att problemet är åtgärdat, så kan man prata om faktisk interaktivitet. Om hans/hennes problem vare sig ger svar eller en åtgärd, så kan man tala om upplevd interaktivitet.

Interaktivitet på internet är alltså såväl upplevd som faktisk. Man påverkar både sin upplevelse och de faktiska förhållandena. Interaktiviteten på internet är också direkt, det vill säga returkanalen är inbyggd i systemet och användaren blir därmed oberoende av medier utanför internet. Interaktiviteten på internet är dessutom betydligt vanligare än i andra medier. De fakto-interaktiviteten är alltså väldigt hög. Många traditionella medier börjar användas interaktivt när de startar på internet. En tidning som finns på internet får plötsligt en större mängd mejl och även mer post än tidigare. Kanske kan man säga att internet uppmanar till interaktivitet.

1 svar