Krisexpert

Jag är krisexpert med gedigen praktisk erfarenhet av komplexa kriser, mediala granskningar och mediedrev. Jag är rådgivare i egna verksamheten Jeanette Fors-Andrée AB och har arbetat med förtroendekriser och kriskommunikation i 18 år. Som krishanterare och medietränare stöttar jag dagligen organisationer som riskerar att få sitt förtroende skadat, hamnar i blåsväder eller blir föremål för medial granskning. Jag anlitas av alltifrån globala varumärken, börsnoterade bolag och högt uppsatta chefer i näringslivet – till tillväxtbolag, idéburna verksamheter, branschorganisationer, kommunal verksamhet och offentliga personer. Jag har också i sju år studerat förtroendekriser och kriskommunikation på akademisk nivå som forskare vid Uppsala universitet och beskrivs som Sveriges högst akademiskt skolade krisexpert. I slutet på 2021 kom min nya bok ut: Äg din agenda – Så undviker du förtroendekriser, mediedrev och offentlig skampåle.

Sju tips som hjälper dig genom krisen


I senaste numret av VD-tidningen intervjuas jag om mitt arbete och min bok. Bland annat ger jag sju tips för att effektivisera det proaktiva arbetet med kriskommunikation:

1. Diskutera krishantering på ledningsnivå och låt ämnet ta plats på dagordningen i ledningsgruppen. Svara på frågan: Vad är det värsta som kan drabba företaget?

2. Se till att alla medarbetare känner sig delaktiga i företagets strategier.

3. Öva på krisscenarion och se till att det finns en krisplan, men fastna inte i den om katastrofen kommer. Agera!

4. Var öppen. Svara snabbt på frågor. Sanningen kommer alltid fram och då är det bättre om det sker på ditt initiativ.

5. Se till att ni är den största informationskällan. Det gäller inte minst i sociala medier där kriser synliggörs av andra på ett helt annat sätt än tidigare.

6. Involvera underleverantörerna. Bjud in dem för att tillsammans lösa problemet och undvik att vara introverta. Ni är smartare tillsammans.

7. Anpassa budskaped. Vad betyder det här för kunderna, och vad betyder det här för leverantörerna? Besvara den klassiska frågan ”hur kommer jag att drabbas?”

Mer om intervjun finns här.
Lämna ett svar

Intervjuas om Stefan Löfven i Expressen


Förra veckan blev jag uppringd av Expressen. Den här gången handlade det om Stefan Löfven och hans nya valkrets; 50+ kvinnorna. Jag fick ge svar på vad jag anser om Löfven-effekten och hur det kommer sig att han är så populär hos just den målgruppen.

Jag tror att mycket av Stefan Löfvens populäritet grundar sig på att han är så vanlig. Han skulle kunna vara någons make, någons pappa, någons bror. Flera känner igen sig i honom, vilket gör att han också känns äkta och genuin. En helt ”vanlig” man. Han sticker inte ut på något sätt, han är trovärdig, partiet ger honom sitt fulla förtroende och media har taggat ner.

Lämna ett svar

Intervjuas av Expressen om prins Daniels tal


Igår blev jag intervjuad av Expressen om prins Daniels tal – talet då han berättade för svenska folket att en liten prinsessa är född.

Prins Daniels tal har fått stor uppmärksamhet. Det är ett fint tal. Min bedömning är att det var ett smart drag att skicka fram prins Daniel för att berätta om den glada nyheten istället för Bertil Ternert. Han är väldigt berörd och genuint glad och personlig – något som gör att han känns mänsklig och nära det svenska folket och betydligt mindre formellt än om Ternert skulle berätta om den glada nyheten. Han såg stolt ut. Och nervös. Men det gör det hela mer trovärdigt. Han säger själv att hans känslor är ”all over the place”. Och då är det bara förtroendeingivande att han är lite skakig.

Lämna ett svar

Om kriskommunikation i Internetworld


Internetworlds redaktion livebloggade från Webbdagarna i Göteborg där jag pratade om det senaste årets kriser och vad vi kan lära av dem. Redaktionen sammanfattade programpunkten i en artikel med titeln ”Bryt det invanda mönstret”

”De flesta vill gå och gömma sig när en krissituation uppstår, men det är precis det man inte ska göra, anser kriskommunikationsexperten Jeanette Fors-Andrée. Ta krisen på allvar, kommunicera och svara på frågorna är några av råden hon ger.”

Lämna ett svar

Om Webbdagarna i senaste numret av Internetworld


I senaste numret av Internetworld, nummer 7/2011, finns en artikel om nästa veckas Webbdagarna i Göteborg. Som artikeln beskriver är det första gången jag deltar som talare. Jag ser fram emot eventet, mötet med de andra föredragshållarna och minglet. Jag åker till Göteborg redan på tisdag eftermiddag för att närvara under både onsdagens och torsdagens program. Hoppas att vi ses där! Anmäl dig här.

Lämna ett svar

Skulle du våga?


I dagens Metro intervjuas jag av karriärjournalisten Kristian Borglund om att våga lämna en arbetsplats som inte ger något – som inte inspirerar. Ska man stanna kvar på en arbetsplats som hämmar ambitionerna? Jag gjorde precis tvärtom.

Jobbet kändes inte givande längre. Jag ville så mycket men tilläts inte komma vidare. Det var som att stå och stampa på en och samma plats. Till slut såg jag ingen vits med att stanna kvar, speciellt när mitt disputationsdatum flyttades fram utan vidare och jag hamnade på akuten på grund av chocken. Självklart är det ett tufft beslut att bryta upp. Men samtidigt är det befriande. Idag finns bara möjligheter. Jag har lärt känna nya människor genom att nätverka mer, jag driver många spännande projekt (bland annat skriver jag en bok om kriskommunikation och håller föreläsningar) och ser på framtiden med nya ögon.

Jag hoppas att du som befinner dig i samma situation ska inse hur viktigt det är att sätta stopp – att prioritera rätt. Välj glädje på jobbet. Välj inspiration. Välj ett jobb där du ständigt utvecklas. Välj dina ambitioner och nå dit på ett annat sätt. Det är styrka. Artikeln finns i sin helhet här.

Lämna ett svar

Ideella organisationer på Facebook


Jag har idag besvarat några frågor om ideella organisationers närvaro på Facebook. Jag fick förfrågan efter måndagens inlägg om själviska/osjälviska statusuppdateringar och FN:s nya kampanj som uppmanar till osjälvisk handling.

Frågorna kretsar kring vilken roll statusuppdateringar har i våra personliga varumärken. Bygger vi personliga varumärken genom våra statusuppdateringar? Hur kan ideella organisationer utnyttja detta? En jättespännande vinkling.

Mina svar ska användas i en tematidning om Facebook, där en av artiklarna handlar om just ideella organisationer och Facebook. Alltihopa är en del av ett slutprojekt på Poppius Journalistskola.

Här kommer ett utdrag från intervjun:

Tror du att status egentligen har med saken att göra och i så fall vilken genomslagskraft tror du att det får?

Svenska FN-förbundet kunde ha valt en helt annan vinkling i sin kampanj, eller en helt annan plattform för sin kommunikation. Att fatta beslutet om att utnyttja de fördelar som sociala medier innebär betyder också att organisationen behöver anpassa sig till hur målgruppen på Facebook respektive Twitter fungerar.

Självklart vill FN, precis som andra ideella organisationer och till och med vinstdrivande företag, skapa förändring. Ofta handlar kampanjer om förändring i attityd eller faktisk handling. Men för att åstadkomma en sådan förändring måste organisationen anpassa sin kommunikation och utgå från redan invanda beteenden. Det tycker jag att Svenska FN-förbundet har lyckas bra med.

Är det så att man bygger sitt privata varumärke, genom vilka statusuppdateringar man gör?

Ja, det här är ett sätt att bygga personliga varumärken.

Kommunikationen på Facebook kretsar kring statusuppdateringar. Statusuppdateringar speglar individens personliga varumärke, även om användaren själv inte tänker i dem banorna eller är medveten om de konsekvenser ett enstaka uttalande kan föra med sig.

Oavsett om användaren är medveten eller omedveten om konsekvenserna, tror jag att de flesta på Facebook vill framstå på ett speciellt sätt. Var och en skapar sin personliga stil och sitt eget språk för att göra ett visst intryck på andra.

Smarta organisationer vet hur användarna fungerar och hittar sätt för att dra fördel av användarnas beteende. Ur organisationens perspektiv är det fantastiskt om folk vill bygga sina personliga varumärken tillsammans med organisationens (så kallad co-branding). Ur organisationens perspektiv är det fantastiskt om folk identifierar sig med tjänsten eller produkten.

Vad tycker du om ideella organisationers närvaro i sociala medier? Vad är fördelarna kontra nackdelarna? Kan det påverka trovärdigheten, i så fall hur?

Självklart är det positivt att fler ideella organisationer engagerar sig i sociala medier. Det är ju där många rör sig, och därmed är det också så organisationerna ökar sin trovärdighet. Men för att lyckas måste organisationerna förstå spelreglerna.

Exempelvis är det viktigt att förstå att word-of-mouth får en enorm spridning, vilket gör det lätt för organisationer och företag att tappa kontrollen om allvarlig kritik skulle spridas. Negativa kommentarer sprids idag snabbare än någonsin tidigare. Organisationerna som engagerar sig på Facebook måste därför vara aktiva för att upptäcka faran innan det blir en kris. Organisationerna måste övervaka befintliga diskussioner och snabbt bemöta frågor, funderingar och kritik. Man måste helt enkelt stå för vad man lovar, även i sociala medier.

Vad gillar du bäst med kampanjen om den osjälviska statusuppdateringen? Kunde de ha gjort det på något annat sätt?

Det bästa med just den kampanjen är att Svenska FN-förbundet spelar på själviska/osjälviska statusuppdateringar. Uttalat. Explicit. Det skapar diskussion om huruvida vi är själviska i våra statusuppdateringar, och det i sig skapar publicitet och spridning.

Vi vet att våra statusuppdateringar är mer eller mindre själviska. Varje person skriver det som gynnar honom eller henne bäst. Det finns förstås en skala från den mest själviska statusuppdateringen — som rena announcements — till den mindre själviska statusuppdateringen — som att dela med sig av länkar, idéer och tips. Men när en explicit diskussion om detta uppstår tror jag att flera väljer att ansluta sig till den goda gärningen (den statusuppdatering som tydligt gynnar flera andra), och det är det viktigaste. Det är det som gör skillnad.

Har du något bra exempel på någon annan organisation som använder facebook på ett bra sätt?

Jag tycker att Unicef använder Facebook på ett bra sätt. Till exempel hade Unicef kring förra julen en satsning som innebar att man gav bort sin julklapp till behövande barn. Istället för att önska sig en massa saker från nära och kära, kunde man önska sig insättning på Unicefs konto för att hjälpa organisationens mål.

 

Lämna ett svar

Är Twitter som runstenar?


I fredagens Expressen publicerades en väldigt intressant artikel som jämför Twitter med runstenar. I artikeln Twitter är 2000-talets runstenar dras paralleller mellan runstenarnas obegripliga språk och kommunikationen på Twitter. ”Texten på runstenarna kanske inte var det viktiga. Det viktiga var att man var med. Precis som man i dag är med på Facebook eller Twitter”, säger Marco Bianchi, vars avhandling ligger till grund för Expressens artikel.

I artikeln intervjuas jag om hur viktigt det är för våra politiker att finnas på Twitter. Är det viktigt att bara finnas för närvarons skull, utan att öppna upp för dialog? Som jag säger kort i artikeln är det avgörande att använda Twitter och inte bara finnas där. På så sätt är det inte konstigare än att använda vilken kommunikationskanal som helst. Anger man ett telefonnummer måste man vara beredd på att svara på samtalen, lämnar man en mejl-adress måste man vara beredd på att svara på inkommande frågor. Det handlar om delaktighet och grundläggande vett och etikett.

Trots att jag tycker att kommunikationen på Twitter inte kan likställas vid att resa en runsten bara för sakens skull, tycker jag att artikeln väcker många intressanta tankar, så läs den i sin helhet här.

Lämna ett svar

Intervjuas i Acandos CIO Update


I senaste numret av Acandos CIO Update intervjuas jag om kommunikationens roll i förändringsprocesser. Jag besvarar frågor om varför kommunikation med kunder och leverantörer är viktigt och ger några tips och råd kring hur företag kan förbättra sin strategiska kommunikation. Läs intervjun i sin helhet här! Ett kort utdrag kommer här nere.

”Hur ska man då undvika att negativa handlingar sker vid en förändringsprocess?

Jeanette menar att det finns konkreta metoder för hur man ska handskas med kommunikation på ett företag. Kommunikation under en förändringsprocess ska vara något som man arbetar strukturerat med och inte något som sker ad hoc. Frågor som när? Till vem? Vad? Och av vem? Är viktiga att besvara och görs lämpligen i en kommunikationsplan, som även ska ge stöd till alla medarbetare. Ofta är det medarbetarna som har den vardagliga kontakten med kunder och leverantörer och då är det väldigt viktigt för dem att veta vad de får säga och hur man vill förmedla budskapet.”

Lämna ett svar

På omslaget till Computer Sweden: Twitter tappar mark


I fredags (22 januari) kom det nya numret av Computer Sweden ut, med mig på omslaget. I artikeln Twitter tappar mark kommenterar jag varför utvecklingen av Twitter i Sverige inte gått som man hade tänkt sig. Det blev förstås stora diskussioner, både på Twitter och i bloggosfären. Även SVT hakade på.

Det är lustigt hur diskussionerna kring den här arikeln ser ut. Det finns de som håller med och stödjer resonemanget, och det finns de som tar en försvarsställning. De som håller med är till exempel de som testat och inte ser någon poäng med plattformen. De som tar en försvarsställning är de konsulter som tycker att de ”äger” Twitter och inte kan erkänna varför det går som det går.

Jag är själv ett stort fan av Twitter och använder det nästan dagligen för att utbyta idéer och tips. Men jag kan förstå de som menar att det är tydligt vilka som har varit där längst, att det är svårt att som helt ny ta sig in i gänget, och att det kan vara svårt att framföra åsikter som säger emot de som tror sig äga stället. Och det tycker jag är tråkigt. Det hämmar utvecklingen och skrämmer bort nya användare.Läs mer om diskussionen kring artikeln här:

Lämna ett svar