Kriskommunikation och krishantering för VD


Medarbetarna är varje företags största resurs men också i många fall vd:s största utmaning. Hanterar du utmaningarna på rätt sätt så finns mycket att vinna.

Under en heldag belyser VD & PERSONAL vd-rollens svåraste utmaningar. Själv kommer jag att prata om hur du förtjänar ett förtroende. Det är för det mesta din krishantering, eller brist på krishantering, som skapar de allvarligaste reaktionerna. Och så länge du inte hanterar sakfrågan, eskalerar förtroendekrisen. Din krishantering har med andra ord en avgörande betydelse för hur litet eller stort förtroendegapet blir. Därför är det oerhört viktigt att snabbt ringa in faran och genom medvetna strategier begränsa skadan.

Hoppas vi ses den 19 april. Boka din plats och se programmet här.

Lämna ett svar