Kriskonsult

Jag är rådgivare i egna verksamheten Jeanette Fors-Andrée ABJag bygger och skyddar förtroenden. Försvarar värderingar och löften. Jag lotsar dagligen organisationer genom förtroendekriser och förhindrar eller dämpar mediedrev.

Konfidentialitet och sekretess

Mitt arbete är strikt konfidentiellt. Jag jobbar med börs-vd:ar, ledningar för organisationer i mycket känsliga och komplexa situationer, och offentliga personer i utsatta lägen. Sekretess och diskretion är ryggraden i min verksamhet. Jag pratar aldrig om mina kunder – kunderna avgör själva om de vill prata om mig. Jag redovisar därför inget arbete där jag själv varit involverad. Däremot finns det kunder som öppet lämnat rekommendationer. De rekommendationerna finns här.

Krishantering och medierådgivning

Med 15 års erfarenhet av förtroendekriser och kriskommunikation stöttar jag dagligen organisationer som riskerar att få sitt förtroende skadat, hamnar i blåsväder eller blir föremål för medial granskning. Vare sig det handlar om att försvara ett företags rykte och varumärke eller en VD:s anseende i media. Och vare sig det handlar om Uppdrag Granskning som knackar på din dörr, fel i verksamheten, en omfattande omorganisation eller en global återkallning. Jag jobbar nära ledningsgrupper. I ledningsgrupper. Där det händer. Som strategiskt eller operativt stöd till talespersoner och krisgrupper. Eller som krisledare där kompetens saknas för att styra upp förtroendekrisen.

Krishantering är väldigt komplexa processer som få har praktisk erfarenhet av. Även den mest medievana personen får tunnelseende när problemen hopar sig, när den berömda reptilhjärnan slår till så att du inte kan tänka klart. Det är då det är dags att ta hjälp, för en viktig sanning är att man aldrig ska krishantera sig själv. Det är ungefär lika konstruktivt som att plocka fram skalpellen för att operera sin egen blindtarm. När organisationens rykte och trovärdighet står på spel behöver du ett utifrånperspektiv. När verksamheten är som mest skör och paniken och rädslan tar plats i ledningsrummet behöver du ett externt stöd som vågar vara brutalt ärlig, ifrågasätta beslut och uttrycka obehagliga sanningar. Någon med lång erfarenhet av så svåra processer som krishantering.

Jag har en gedigen praktisk erfarenhet av komplexa kriser, mediala granskningar och mediedrev, bland annat från en unik position inom Svenskt Näringsliv där jag dagligen stöttade svenska bolag och ledningsgrupper med akut krishantering och strategier för mediehantering. Jag stöttar organisationer och offentliga personer med följande:

 • Akut krishantering – rådgivning och strategiskt stöd för ledningsgrupper och krisgrupper
 • Medierådgivning och strategier för mediehantering
 • Rådgivning och strategier för att hantera mediedrev
 • Operativt stöd i kris- och mediehantering: budskapsformulering, budskapsplattform, frågor- och svarsdokument, pressmeddelande, kundbrev samt kommunikationsplan för intern eller extern kommunikation

Medieträning

Ofta är det överraskningseffekten och chocken i att plötsligt bli angripen som ger de sämsta reaktionerna. Jag identifierar journalistens potentiella vinkel. Jag ställer de absolut svåraste frågorna, identifierar de absolut bästa svaren och hittar sätt att uttrycka dina bästa budskap och argument. Jag bygger trygga och intressanta talespersoner som på ett begripligt sätt kan prata om sin verksamhet eller bemöta en uppkommen situation.

Jag har medietränat några av svenskt näringslivs mest profilerade talespersoner. I min tidigare roll som kris- och medierådgivare på en av Svenskt Näringslivs branschorganisationer medietränade jag såväl företagsledare som makthavare och företrädare för branschorganisationer i att vässa sina budskap, och i de svåraste situationerna ge sina bästa argument och med egna ord förklara vad som har hänt. Oavsett om det handlar om en presskonferens som du behöver kalla till eller en specifik situation som du måste kommentera. Och avsett om det handlar om Uppdrag Granskning som knackar på din dörr eller en intervju i Dagens Industri. Min ambition är alltid att du ska få ge dina bästa argument, och att i de svåraste situationerna förhindra eller dämpa den mediala krisen – det uppnås bara genom välgenomtänkta och hållbara strategier.

Bland de största misstagen man kan göra är att skylla på media eller gå in i en intervju med inställningen att inte svara på de mest kritiska frågorna. Papegojmetoden. Det synsättet lär jag aldrig ut i mina medieträningar, för du kommer inte undan kärnfrågan hur skicklig och sofistikerad mediehantering du än har. Tvärtom behöver du öka din förståelse för medielogiken och mediedramaturgin. Dels för att på ett framgångsrikt sätt bemöta journalistens vinklar och metoder. Dels för att svara på de mest knepiga frågorna med dina huvudbudskap i fokus. Det är bland annat så du förvandlas från ett intervjuoffer till en intervjuperson.

 • Medieträning inför kamera för att identifiera, formulera och hitta sätt att uttrycka dina bästa budskap och argument, samt identifiera journalistens potentiella vinkel

Skapa en krockkudde

Bygg ditt förtroende i fredstid. Arbeta systematiskt med komplexa frågor och gör tydliga ställningstaganden i affärsstrategiska vägval som politiseras av andra. Identifiera verksamhetens akilleshäl, bygg en sund företagskultur som tål granskning, stärk krisgruppens rutiner och genomför krisövningar. Skapa en krockkudde som dämpar smällen.

Jag utvecklar och genomför kontinuerligt utbildningar och krisövningar för krisgrupper och ledningsgrupper. Jag har övat alltifrån idéburna förbund till företag i svenskt näringsliv. Och jag har lång erfarenhet av att bygga sunda företagskulturer och ett ledarskap där värderingar och löften yttrar sig i konkreta handlingar.

Jag tror på ett krismedvetet beslutsfattande. De affärer du inte vill berätta om öppet, ska du heller inte genomföra. Att vilja mörka baksidan av en affär bör ge tydliga signaler om att något inte går rätt till. Jag tror också på att planera för det värsta. Ditt förtroendekapital och anseende måste skyddas med medvetna strategier, hållbara rutiner och en rad förebyggande åtgärder. Som en del av det proaktiva arbetet stöttar jag företag och organisationer med följande:

 • Identifiera verksamhetens akilleshäl
 • Bygga sunda företagskulturer och ett ledarskap där värderingar och löften omsätts i praktiken
 • Strategier och budskapsplattform för att hantera komplexa frågor och göra tydliga ställningstaganden i affärsstrategiska vägval som politiseras av andra
 • Utveckla krisplan, stärka krisgruppens rutiner och ta fram riktlinjer för kriskommunikation
 • Utveckla mediepolicy med riktlinjer för talespersoner
 • Krisövningar som syftar till att förbättra krisgruppens rutiner, testa mandat och ansvar samt stärka nyckelpersonernas reaktionsförmåga. Jag utgår alltid från verksamhetens faktiska utmaningar. Jag utvecklar ett scenario med en eskalerande förtroendekris, intensiv medierapportering, en följetong av avslöjanden, storm i sociala medier och journalister som väntar i foajén för att få en kommentar från vd. Resultatet mynnar ut i en åtgärdsplan med konkreta förbättringsåtgärder och prioriterade områden.

Kriskommunikation i sociala medier

När drevet går och tonläget skruvas upp i dina sociala och digitala kanaler kan du rätt hanterat påverka inte bara vad dina kunder tycker, utan också den bild som sätts i traditionella medier och på så sätt förhindra eller dämpa den mediala krisen.

Hur du hanterare sociala medier påverkar utfallet i din krishantering. Därför måste du inkludera dina sociala medier och digitala kanaler i ditt krisarbete. Bland det största misstaget du kan göra är att betrakta sociala medier som en isolerad entitet. Som något som lever vid sidan om. Av erfarenhet vet jag att det krävs ett arbete med två centrala delar:

 • Lägg grunden i fredstid – långt innan krisen kommer. Jag stärker företagets team i det operativa arbetet. Jag tar fram en handlingsplan, fastställer mandat och rutiner, och inkluderar rutinerna i den övergripande krisplanen.
 • Ta ett samlat grepp när krisen väl kommer. Jag ger företaget de mest konkreta råden och verktygen och använder de sociala mediernas fulla potential för att så långt det är möjligt ringa in faran och begränsa skadan.

Föredrag för ledningsgrupper

Krishantering och förtroendefrågor måste ges utrymme i ledningsgruppen. Stärk och inspirera ledningen i sitt strategiska arbete med att skydda företagets värderingar och varumärkeslöften i en tid då både kunder och media ställer allt högre krav på transparens och handlingskraft.

Jag anlitas ofta som föreläsare för ledningsgrupper, kommunikationsavdelningar och styrelser. I min tidigare roll som krishanterare och medierådgivare för svensk industri har jag kontinuerligt utbildat ledningsgrupper i svenskt näringsliv. Tema:

 • Så undviker du förtroendekriser
 • Krishanteringens grunder och framgångsfaktorer
 • Så gör du när drevet går – praktisk krishantering
 • Så hanterar du mediedrev
 • Medielogik och mediedramaturgi – så jobbar journalister
 • Ditt medieframträdande – så hanterar du journalister
 • Sociala medier – så gör du när drevet går
 • Förebyggande krisarbete – krisgruppens sammansättning och krisrutiner

Talare på konferenser

Ta del av konkreta rekommendationer och lär dig mer om kriskommunikation, krishantering och mediehantering. Med lång praktisk erfarenhet och tre böcker på området ger jag mina absolut bästa råd.

Jag är ofta talare på konferenser. Jag undervisar på Berghs School of Communication och föreläser på chefsnätverket Close. Jag har även stått på scenen i Almedalen och analyserat politiska kriser, utbildat press- och kommunikationschefer i kriskommunikation och modererat konferenser med samma ämne. Vill du inspireras och ta med dig konkreta verktyg som du kan använda i ditt operativa arbete? Tema:

 • Så undviker du förtroendekriser
 • Krishanteringens grunder och framgångsfaktorer
 • Så gör du när drevet går – praktisk krishantering
 • Så hanterar du mediedrev
 • Medielogik och mediedramaturgi
 • Kriskommunikation i sociala medier – de sociala mediernas fulla potential i en kris

Kontakta mig

Jeanette Fors-Andrée AB
Tel: +46 708-93 50 07
Mejl: jeanette@forsandree.se