Kriskonsult och medietränare

Jag är rådgivare i den egna verksamheten Jeanette Fors-Andrée AB. Som kriskonsult och medietränare lotsar jag dagligen organisationer och högt uppsatta chefer i näringslivet genom förtroendekriser och förhindrar eller dämpar mediedrev. Jag vägleder kontinuerligt bolag i samband med mediala granskningar med målet att snabbt ringa in faran och begränsa skadan, och undvika att kriser och publiceringar utvecklas till regelrätta skandaler. Jag har en gedigen praktisk erfarenhet av alltifrån Uppdrag Granskning och komplexa kriser i verksamheten, till förebyggande medieträningar för att bygga tryggare talespersoner som kan äga sin egen agende i ett medieklimat som är tuffare än någonsin.

Ring mig: +46 708-93 50 07

Jag arbetar brett med alltifrån en fjärdedel av bolagen på OMX S30 (där de trettio största bolagen på Stockholmsbörsen ingår) till det mindre nystartade techföretaget. Jag anlitas med andra ord av alltifrån globala varumärken, börsnoterade bolag och högt uppsatta chefer i näringslivet – till tillväxtbolag, idéburna verksamheter, branschorganisationer, kommunal verksamhet och offentliga personer.

Kriser, mediala granskningar och rädsla för journalister lockar ofta fram det värsta hos oss – min uppgift är att locka fram det bästa. I mitt arbete har jag, för mig, viktiga principer; principen att inte döma någon och övertygelsen att alla organisationer och offentliga personer, även de som gjort misstag, har rätt till en krishanterare och medierådgivare – precis som alla har rätt till en försvarsadvokat.

Konfidentialitet, sekretess och referenser

Mitt arbete är strikt konfidentiellt. Jag jobbar med organisationer i mycket känsliga och komplexa situationer, och med företagsledare och andra personer i ledande befattningar som befinner sig i utsatta lägen. Sekretess och diskretion är ryggraden i min verksamhet. Jag pratar aldrig om mina kunder – kunderna avgör själva om de vill prata om mig. Jag redovisar därför inget arbete där jag själv varit involverad. Däremot finns det kunder som öppet lämnat rekommendationer. Dessa rekommendationer finns här.

Här nere kan du läsa mer om mina tjänster:

 • Krishantering
 • Medieträning
 • Medierådgivning
 • Kriskommunikation
 • Krisövningar 
 • Utbildningar
 • Krisplaner

Akut krishantering och medierådgivning

Med 20 års erfarenhet av förtroendekriser och kriskommunikation stöttar jag dagligen organisationer och offentliga personer som riskerar att få sitt förtroende skadat, hamnar i blåsväder eller blir föremål för granskning. Vare sig det handlar om att försvara ett företags rykte och varumärke eller en VD:s anseende i media. Och vare sig det handlar om Uppdrag Granskning som knackar på din dörr, felsteg i verksamheten som måste hanteras och kommuniceras, en omfattande omorganisation eller en global återkallning. Jag jobbar nära ledningsgrupper. I ledningsgrupper. Där det händer. Som strategiskt eller operativt stöd till krisgrupper och talespersoner. Eller som krisledare där kompetens saknas för att styra upp förtroendekrisen.

Krishantering är väldigt komplexa processer som få har praktisk erfarenhet av. Även den mest medievana personen får tunnelseende när problemen hopar sig, när den berömda reptilhjärnan slår till så att du inte kan tänka klart. Det är då det är dags att ta hjälp, för en viktig sanning är att man aldrig ska krishantera sig själv. Det är ungefär lika konstruktivt som att plocka fram skalpellen för att operera sin egen blindtarm. När organisationens rykte och trovärdighet står på spel behöver du ett utifrånperspektiv. När verksamheten är som mest skör och paniken och rädslan tar plats i ledningsrummet behöver du ett externt stöd som vågar vara brutalt ärlig, ifrågasätta beslut och uttrycka obehagliga sanningar. Någon med lång erfarenhet av så svåra processer som krishantering.

Jag har en gedigen praktisk erfarenhet av komplexa kriser, mediala granskningar och mediedrev, bland annat från en unik roll på en branschorganisation inom Svenskt Näringsliv där jag dagligen stöttade svenska bolag och ledningsgrupper med akut krishantering och strategier för mediehantering. Jag stöttar organisationer och offentliga personer med följande:

 • Akut krishantering – rådgivning och strategiskt stöd för ledningsgrupper och krisgrupper
 • Medierådgivning och strategier för mediehantering
 • Rådgivning och strategier för att undvika och hantera mediedrev
 • Operativt stöd i kris- och mediehantering: budskapsformulering, budskapsplattform, frågor- och svarsdokument, pressmeddelande, kundbrev samt kommunikationsplan för intern eller extern kommunikation

Medieträning

Ofta är det överraskningseffekten och chocken i att plötsligt bli angripen som ger de sämsta reaktionerna. Jag identifierar journalistens potentiella vinkel. Jag ställer de absolut svåraste frågorna, identifierar de absolut bästa svaren och hittar sätt att uttrycka dina bästa budskap och argument. Jag bygger trygga och intressanta talespersoner som på ett begripligt sätt kan prata om sin verksamhet eller bemöta en uppkommen situation.

Jag har medietränat några av svenskt näringslivs mest profilerade talespersoner. I min tidigare roll som kris- och medierådgivare på en av Svenskt Näringslivs branschorganisationer medietränade jag såväl företagsledare som makthavare och företrädare för branschorganisationer i att vässa sina budskap, och i de svåraste situationerna ge sina bästa argument och med egna ord förklara hur det ligger till. Oavsett om det handlar om en presskonferens som du behöver kalla till eller en specifik situation som du måste kommentera. Och avsett om det handlar om Uppdrag Granskning som knackar på din dörr eller en intervju i Dagens Industri, Expressen eller Aktuellt. Min ambition är att du alltid ska få ge dina bästa budskap och argument, och att du i de svåraste situationerna ska ringa in faran och begränsa skadan – det uppnås bara genom väl genomtänkta strategier och skarpa medieträningar.

Bland de största misstagen man kan göra är att skylla på media eller gå in i en intervju med inställningen att inte svara på de mest kritiska frågorna. Papegojmetoden. Det synsättet lär jag aldrig ut i mina medieträningar, för du kommer inte undan kärnfrågan hur skicklig och sofistikerad mediehantering du än har. Tvärtom behöver du öka din förståelse för medielogiken och mediedramaturgin. Dels för att på ett framgångsrikt sätt bemöta journalistens vinklar och metoder. Dels för att svara på de mest knepiga frågorna med dina huvudbudskap i fokus. Det är bland annat så du förvandlas från ett intervjuoffer till en intervjuperson. Mina medieträningar sker framför kamera:

 • Medieträning i skarpt läge för att krocktesta och vässa budskap och argument
 • Medieträning i förebyggande syfte för att bygga trygga talespersoner

Läs mer om mina medieträningar här.

Krisövningar och krisplaner

Jag tror på ett krismedvetet beslutsfattande. De affärer du inte vill berätta om öppet, ska du heller inte genomföra. Att vilja mörka baksidan av en affär bör ge tydliga signaler om att något inte går rätt till. Jag tror också på att planera för det värsta. Ditt förtroendekapital och anseende måste skyddas med medvetna strategier, hållbara rutiner och en rad förebyggande åtgärder. 

Jag hjälper dig att bygga ditt förtroende i fredstid. Jag utvecklar och genomför kontinuerligt krisövningar för krisgrupper och ledningsgrupper. Det är fantastiskt hur mycket en krisövning på 2-3 timmar kan ge. Hur ett scenario som eskalerar i allvarsgrad kan få ledningsgruppen att svettas, komma till insikt och jobba med sina styrkor och svagheter. Jag har övat alltifrån internationella företag till idéburna förbund. Som en del av det proaktiva arbetet stöttar jag företag och organisationer med följande:

 • Utvecklar och genomför krisövningar som syftar till att förbättra krisgruppens och ledningsgruppens rutiner, testa mandat och ansvar samt stärka nyckelpersonernas reaktionsförmåga
 • Utvecklar krisplaner, stärker krisgruppens rutiner och tar fram riktlinjer för kriskommunikation
 • Tar fram mediepolicy med riktlinjer för talespersoner
 • Identifierar verksamhetens akilleshäl
 • Tar fram strategier och budskapsplattform för att hantera komplexa och affärskritiska frågor 

Kriskommunikation i sociala medier

Sociala medier har utan tvekan inneburit en revolution för mediedreven. Det har aldrig varit så enkelt för ett drev att uppstå. Masseffekten skruvar snabbt upp tonläget. Polariseringen förstärks. Pöbelmentaliteten – den elektroniska lynchmobben – fäller brutala domar. Individer döms till offentlig förödmjukelse. Uthängningar och namnpubliceringar kan härja fritt. Det innebär en växande rättslöshet för den som drabbas.

På sociala medier kan var och en, utan pressetiska regler, inleda smutskastningskampanjer mot företag, varumärken eller enskilda individer. Jag ser en växande “cancel culture” – fenomenet att dra tillbaka sitt stöd för den som kritiseras och öppet bojkotta varumärken. När drevet går och tonläget skruvas upp i sociala medier hjälper jag företag och offentliga personer som drabbas med bland annat följande:

 • Konkreta råd för att ringa in faran och dämpa skadan
 • Strategier för att undvika mediedrev eller begränsa konsekvenserna av ett pågående drev

Utbildning och föredrag för ledningsgrupper

De senaste åren har präglats av flera förtroendekriser av omfattande karaktär. Aldrig tidigare har organisationens eller makthavarens förtroendekapital och rykte varit så sköra. Den granskande journalistiken blir allt intensivare, medieklimatet blir allt hårdare och dina kunder och medarbetare ställer högre krav på transparens och korrekt agerande. Trots det görs fortfarande många misstag i krishantering.

Jag anlitas ofta som föreläsare för ledningsgrupper. I mina utbildningar ger jag mina allra bästa verktyg för att undvika förtroendekriser och bemöta mediala granskningar. Tema:

 • Kriskommunikation i praktiken
 • Så undviker du förtroendekriser
 • Krishanteringens grunder och framgångsfaktorer
 • Så gör du när drevet går – praktisk krishantering
 • Så hanterar du mediedrev
 • Medielogik och mediedramaturgi – så jobbar journalister
 • Ditt medieframträdande – så hanterar du journalister
 • Sociala medier – så gör du när drevet går
 • Förebyggande krisarbete – krisgruppens sammansättning och krisrutiner

Talare på konferenser

Ta del av konkreta rekommendationer och lär dig mer om kriskommunikation, krishantering och mediehantering. Med lång praktisk erfarenhet och flera böcker på området ger jag mina absolut bästa råd.

Jag är ofta talare på konferenser. Jag undervisar på Berghs School of Communication, håller utbildningar via Di Akademi och föreläser på chefsnätverket Close. Jag har även stått på SVT-scenen i Almedalen och debatterat med Uppdrag Gransknings Janne Josefsson och Sophia Djiobaridis och menat att förnedringsjournalistik med offentlig avrättning som affärsidé är något helt annat än att utkräva ansvar. Och jag har debatterat om mediedrev och vilka konsekvenser det får för de som drabbas, bland annat i en panel om #metoo tillsammans med Fredrik Virtanen, journalist (tidigare Aftonbladet) och Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet.

Jag är också vinnare av Årets Kommunikationskonsult 2019! Vill du inspireras och ta med dig konkreta verktyg som du kan använda i ditt operativa arbete? Tema:

 • Kriskommunikation i praktiken
 • Så undviker du förtroendekriser
 • Krishanteringens grunder och framgångsfaktorer
 • Så gör du när drevet går – praktisk krishantering
 • Så hanterar du mediedrev
 • Medielogik och mediedramaturgi – så jobbar journalister
 • Ditt medieframträdande – så hanterar du journalister
 • Sociala medier – så gör du när drevet går
 • Förebyggande krisarbete – krisgruppens sammansättning och krisrutiner

Kontakta mig

Jeanette Fors-Andrée AB
Tel: +46 708-93 50 07
Mejl: jeanette@forsandree.se

 

Upphovsrätt/copyright

Upphovsrätt/copyright till webbplatsen © 2009-2023: Jeanette Fors-Andrée