Krisövning för ledningsgrupp


Krisövning för ledningsgrupp och andra nyckelpersoner med en eskalerande förtroendekris, intensiv medierapportering, storm i sociala medier och journalister som väntar i foajén för att få en kommentar från vd. Det blir morgondagens arbete efter flera dagars förberedelse för att få alla bitarna på plats. Tillsammans med företagets produktionsdirektör har jag tagit fram två olika scenarios, som en följetong där den första krisen (något som faktiskt skulle kunna inträffa på riktigt) ger medierna anledning att granska företaget i sömmarna.

Det som är så spännande med eskalerande krisövningar är att det går att skala ner eller upp precis hur man vill, och testa precis vilka utmaning som helst. Senaste gången jag tog fram en liknande krisövning var för fem olika ledningsgrupper inom en och samma koncern. Här var fokus mer på samspelet mellan bolagen och bolagens ledningsgrupper. Skulle bolagen – med var sin ledning, krisgrupp, presschef och kommunikationschef – klara av situationen när drevet går? Men spelreglerna är alltid de samma, upptrappningen måste finnas på plats, flöden av kritiska röster i sociala medier, journalister som ringer, osv. Det är just den pressen som driver krisövningen framåt. En helt annan variant är att köra en enklare skrivbordsövning, men den brukar inte vara lika givande. Och inte heller lika stimulerande för deltagarna.

Måndagens krisövning är för ett företag med cirka 200 anställda och med verksamhet på olika order i landet. Syftet med övningen är att:

  • Testa och förbättra företagets krisrutiner och ansvarsfördelning
  • Utveckla ledningens, krisgruppens och nyckelpersonernas förmåga att agera och reagera i ett kritiskt läge, fatta snabba beslut under press, analysera och vidta åtgärder samt kommunicera internt och externt i oklara lägen
  • Öka kunskapen kring krishantering, mediehantering och kriskommunikation i det nya medielandskapet

Efter övningen samlar jag alla deltagare för en två timmars debriefing session där vi diskuterar bland annat:

  • Vad gick bra?
  • Vad gick mindre bra?
  • Vad hade ni gjort annorlunda?
  • Hur gick analys och bedömning av situationen?
  • Gick informationen rätt väg internt?
  • Tydliga roller? Visste alla vem som gör vad?
  • Hur gick koordinering av budskap för intern och extern kommunikation?

Diskussionen mynnar ut i en konkret åtgärdsplan med prioriterade förbättringsförslag som företaget bör arbeta vidare med. Vissa områden kan åtgärdas omgående, medan andra måste hanteras på längre sikt.

Lämna ett svar