Osäkerhet som resultat av förändringsprocesser


När en förändringsprocess drar igång upplever involverade parter (anställda såväl som kunder och leverantörer) osäkerhet, oro, stress och brist på kontroll. Starka känslor kan i sin tur trigga handlingar som många gånger är spontana och irrationella. Beslut fattas snabbt och ofta utan tillräckligt mycket underlag. Forskning pekar på flera konsekvenser av osäkerhet: personal hoppar av, personal minskar sin produktivitet och effektivitet, man diskuterar med konkurrenter, leverantörer drar sig undan, kundrelationer bryts, missförstånd skapas, rykten cirkulerar, spekulationer eskalerar och reaktioner sprider sig som ringar på vatten

Människans subjektiva tolkningar och upplevda osäkerhet är grunden för hennes framtida handlingar, och därför är det viktigt för ledningen på företaget som genomgår en förändring att behålla positiva attityder.

Jag tror att kommunikation är den viktigaste och mest grundläggande aspekten när det gäller att påverka reaktioner på förändring. Osäkerhet grundar sig i bristen på information, och därmed kan osäkerhetsvågor förhindras eller påskyndas endast genom kommunikation. Bästa sättet för att undvika eller minimera oro är att försäkra sig om att alla parter är väl informerade under alla faser av förändringsprocessen.

Kommunikation måste ses som ett medvetet verktyg genom vilket man kan forma involverade parters attityder, tolkningar och handlingar. Kommunikation måste ses en “damage control tool” och ett sätt för att skapa gemensam förståelse för varför förändringen behövs. Effektiv kommunikation ger varje företag möjligheten att styra utfallet av sin förändringsprocess.

För en definition på förändringsprocess, läs inlägget Vad är förändringsprocesser?

4 svar