Sju tips som hjälper dig genom krisen


I senaste numret av VD-tidningen intervjuas jag om mitt arbete och min bok. Bland annat ger jag sju tips för att effektivisera det proaktiva arbetet med kriskommunikation:

1. Diskutera krishantering på ledningsnivå och låt ämnet ta plats på dagordningen i ledningsgruppen. Svara på frågan: Vad är det värsta som kan drabba företaget?

2. Se till att alla medarbetare känner sig delaktiga i företagets strategier.

3. Öva på krisscenarion och se till att det finns en krisplan, men fastna inte i den om katastrofen kommer. Agera!

4. Var öppen. Svara snabbt på frågor. Sanningen kommer alltid fram och då är det bättre om det sker på ditt initiativ.

5. Se till att ni är den största informationskällan. Det gäller inte minst i sociala medier där kriser synliggörs av andra på ett helt annat sätt än tidigare.

6. Involvera underleverantörerna. Bjud in dem för att tillsammans lösa problemet och undvik att vara introverta. Ni är smartare tillsammans.

7. Anpassa budskaped. Vad betyder det här för kunderna, och vad betyder det här för leverantörerna? Besvara den klassiska frågan ”hur kommer jag att drabbas?”

Mer om intervjun finns här.
Lämna ett svar