Social internkommunikation?


Internkommunikation är ett område som utvecklats drastiskt genom åren. Den har gått från 1800-talets informella och lösa kommunikationsmönster där information spreds framför allt genom word-of-mouth och ad hoc-lösningar, till 1920-talets formella och hierarkiska kommunikationssystem av omfattande dokument, till dagens personliga kommunikation där öppen och direkt information till anställda har en enorm betydelse. Genom åren har internkommunikation blivit mer och mer erkänd som ett styrmedel för att uppnå effektivitet och produktivitet.

Men hur ser framtiden ut? Vilka förändringar kommer vi att se?

I en trendspaning från november 2009 skriver bloggning 4 jobs: ”As companies begin to embrace social media as a legitimate business tool, internal social media networks will rise to the forefront.” I förra veckans föreläsning pratade jag om framtidens internkommunikation i termer av ”social internkommunikation” och tog Chatter som exempel på real time social media platforms.

Jag tror att vi kommer att se mer och mer av den här typen av tjänster och arbeta aktivt med de utmaningar som uppstår när företag anammar nya sätt att tänka och nya sätt att kommunicera. Bara för att ta ett exempel: NASA använder ett internt socialt nätverk med namnet Spacebook som möjliggör för alla medarbetare att dela erfarenheter, och så här beskrivs några av utmaningarna: ”Like all social media platforms, the challenge is encouraging adoption and active participation. At NASA, the challenges are even greater as the site is encouraging communications and collaboration outside the normal channels of the bureaucratic framework that people are familiar with. The average age of a NASA employee is nearly 50 and resistance may be steep.”

Lämna ett svar