Sociala medier ett paradigmskifte


Computer Swedens artikel Twitter tappar mark har skapat stora diskussioner i bloggosfären. Vissa tycker att det är uppfriskande med något som ifrågasätter, medan vissa argumenterar för att Computer Swedens statistik inte är helt och hållet korrekt.

Oavsett inställning tror jag att de flesta är eniga kring vikten av att separera sociala medier som fenomen och sociala medier som enskilda kanaler och tekniska möjligheter. SVT:s artikel Twitter – en snackis som tappar mark beskriver just detta. Här kommer ett kort utdrag ur artikeln:

Oavsett vad som händer med enskilda kanaler är sociala medier som fenomen här för att stanna, skriver Jeanette Fors i ett mejl till Rapport.

Sociala medier är ett paradigmskifte som innebär en enorm transparens och maktförskjutning. Så småningom kommer de flesta företagen att inse hur viktigt det är att släppa in kunder på ett annat sätt än idag och anpassa spelreglerna efter kundernas villkor och sätt att kommunicera”, skriver hon.

Lämna ett svar