Sociala medier — Varför vill få problematisera?


Det här inlägget är ett svar på JMWs kommentar till dagens Computer Sweden-artikel Twitter tappar mark där jag uttalar mig om varför antalet Twitter-användare inte ökar.

JMWs Brit Stakston verkar tror att jag på något sätt menar att sociala medier inte är kommunikation.

Sociala medier ÄR i allra högsta grad kommunikation, och ett paradigmskifte i vårt sätt att kommunicera med varandra. Just därför är det viktigt att problematisera kring hur till exempel företag på ett effektivt sätt kan använda sig av sociala funktioner.

Facebook är en jätteviktig plattform för företag idag, och antalet nya företagssidor kommer säkert att fortsätta öka under året. Men jag tror att den här ökningen kommer att stagnera på längre sikt. Facebook är inte gjort för att vara funktionellt på det sättet. Det är gjort för att vara socialt på det privata planet. Användare vill se privata bilder på vänner, läsa om varandras ups and downs… de vill inte se reklam.

Twitter å andra sidan är gjort för att vara mer funktionellt. 140 tecken innebär kortare och koncisare budskap. Twitter är en enorm kunskapsbank som många går miste om. Dels för att många inte förstår vitsen med Twitter än, och dels för att många känner sig bekväma i de metoder de redan har. Både användare och företag vill fokusera mer på vissa medier, snarare än att sprida ut sig och “tappa kontrollen”. I stället för att starta konton på flera olika håll, fokuserar vi mer och mer på enstaka sociala plattformar och då kommer Twitter tyvärr i andra hand.

Då är det bra att bromsa upp hypen — det rena snacket — för att lägga ner mer energi på nyttan med sociala medier, på att öka kunskapen kring möjligheterna med sociala medier. Företag måste förstå hur de på bästa sätt anpassar spelreglerna efter målgruppens villkor och kundens sätt att kommunicera. Det ska inte behöva gå så långt som i slutet på 90-talet, då alla företag följde mainstream utan att egentligen veta varför.

Mer om mina tankar kring sociala medier finns här:
Trendspaning på Kreafonbloggen om kommunikation och sociala medier
Stoppa hypen kring sociala medier, fokusera istället på nyttan

2 svar