Carema

Carema kriskommunicerar bra!


Enda sedan vårdföretaget Carema kritiserats hårt för vanvård i början på november har jag tyckt att företaget hanterat krisen ganska bra. Att döma av kommentarerna till mitt tidigare inlägg verkar min åsikt skapa starka reaktioner.

Jag ser ett företag som försöker ta ansvar. Jag ser ett företag som försöker förbättra och möta arga röster. I min bedömning försöker jag skilja på de faktorer som orsakat krisen från de åtgärder som vidtas för att hantera krisen.

När SVT Dokument Inifrån och DN började granska äldreboendet Koppargården skapade Carema två krisbloggar för att besvara frågor och vara delaktiga i diskussionen. När Caremas ägare nu kritiseras för avancerad skatteplanering för att slippa betala skatt i Sverge, tillkännager ägarbolagen Triton och KKR att man hädanefter kommer att betala skatt i Sverige:

– För att få till stånd en bra dialog kring kvalitet vill vi inte ha en diskussion om skatteupplägg. Även om det upplägg vi haft följer svensk lag har vi kommit fram till att det inte är lämpligt.

3 svar Följ diskussionen: "Självklart, du har helt rätt. Att åtgärda de problem som lett till kris ingår i krishanteringen och är avgörande för att bygga upp förtroendet igen. Åtgärder gör också att organisationen unviker att hamna i liknande kris igen. Det blir alltså en del..."

Carema Care startar krisbloggar


Förra veckan bloggade jag om vårdföretaget Carema Care som på väldigt kort tid lyckats vända den negativa mediebilden om vanvård av äldre och sjuka till sin fördel. Fokus har förskjutits från det enskilda företaget Carema Care, till ett bristande ansvar bland politiker och ett allmänt problem i svensk äldreomsorg. Det kan ligga många faktorer bakom den vändningen. Men jag tror att mycket beror på företagets krisbloggar där kritik och åtgärder diskuteras med öppenhet och transparens. Istället för att låta sig styras av mediegranskning, driver nu Carema Care själva diskussionerna på de bloggar som skapats som direkt reaktion på kritiken. Det här tycker jag är snyggt gjort!

Mitt tidigare inlägg där jag beskriver händelsen och krisbloggarna mer ingående finns här.

7 svar Följ diskussionen: "[...] november har jag tyckt att företaget hanterat krisen ganska bra. Att döma av kommentarerna till mitt tidigare inlägg verkar min åsikt skapa starka [...]..."