Föredrag och utbildningar

Exklusivt krisseminarium


Så undviker du förtroendekriser och mediedrev – Exklusivt krisseminarium.

Kickstarta hösten med att anmäla ditt intresse till mitt frukostseminarium den 27 september. Det är ett exklusivt seminarium med begränsat antal platser där jag delar med mig av mina allra bästa tips och verktyg från 18 års erfarenhet av kris- och mediehantering. 

Jag lotsar dagligen företag och högt uppsatta chefer i näringslivet genom förtroendekriser och förhindrar eller dämpar mediedrev. Jag vägleder kontinuerligt bolag i samband med mediala granskningar med målet att snabbt ringa in faran och begränsa skadan, och undvika att kriser och publiceringar utvecklas till regelrätta skandaler.

En av de viktigaste lärdomarna är att de största misstagen begås i inledningsskedet av en kris eller medial granskning.

Anmäl ditt intresse och läs mer om frukostseminariet här. Frukostseminariet äger rum onsdagen den 27 september 2023, kl 08.30-11.30 i Ljusgården, Berns Berzelii Park, Stockholm.

Lämna ett svar

Talare i kriskommunikation och krishantering


Jag anlitas ofta som talare i kriskommunikation och krishantering. Jag håller också i utbildningar på samma tema, bland annat via Sveriges Marknadsförbund.

De senaste åren har präglats av flera kriser av omfattande karaktär. Aldrig tidigare har organisationens förtroendekapital och rykte varit så sköra. Den granskande journalistiken blir allt intensivare, medieklimatet blir allt hårdare och kritik i sociala medier kan snabbt få oproportionerliga konsekvenser. Samtidigt ställer kunder och allmänhet högre krav på transparens och korrekt agerande.

Trots det görs fortfarande många misstag i krishantering. Bland de vanligaste misstagen är att bemöta granskningar med taggarna utåt och hamna i en destruktiv försvarsställning som försvårar och förhalar krisarbetet. Ofta är förtroendekriser helt självförvållade. Och det största hotet är vi själva och våra försvarsmekanismer. Bland de vanligaste misstagen är också att gå in i en mediesituation utan att vara förberedd, utan att ha tänkt igenom de bästa budskapen och argumenten och utan att förstå att du ibland, omedvetet, bidrar till de mest pinsamma intervjuerna. Därför ingår det i en bra krishantering att också förstå medielogiken och mediedramaturgin och hur du, istället för att falla offer för den, kan ta makten över din egen berättelse och nå ut med det du vill ha sagt.

Via Sveriges Marknadsförbund håller jag i heldagsutbildningen Kriskommunikation i praktiken. Du hinnar aktuella datum, innehåll och anmälan till utbildningen här.

Lämna ett svar

Heldagsutbildning i kriskommunikation


Jag håller kontinuerligt i utbildningar, bland annat en heldagsutbildning i kriskommunikation via Di Akademi. Utbildningen ger dig de verktyg du behöver för att hantera kriser och mediala granskningar.

Tidigare deltagare har gett bland annat följande utvärdering:

”Jag har väntat länge på det här tillfället att få gå Jeanettes kurs och mina förväntningar har ändå överträffats. Hon är så trygg och säker på sitt kunskapsområde och hämtar många konkreta exempel från verkligheten, vilket belyser ämnet från många olika håll.”

”Fantastiskt bra kurs och kursledaren är en av de mer professionella jag har haft.”

”Det absolut bästa jag varit på på länge. Hade höga förväntningar med tanke på att det var Jeanette som var kursledare. Är man en av Sveriges absolut främsta på ett område så är det nog höga krav. Och hon uppfyllde ALLA. Känner också att önskemål som jag lämnat in om föväntningar hade tagits med.” 

Du hittar aktuella datum, innehåll och anmälan till utbildningen här.

Lämna ett svar

Kriskommunikation och krishantering för VD


Medarbetarna är varje företags största resurs men också i många fall vd:s största utmaning. Hanterar du utmaningarna på rätt sätt så finns mycket att vinna.

Under en heldag belyser VD & PERSONAL vd-rollens svåraste utmaningar. Själv kommer jag att prata om hur du förtjänar ett förtroende. Det är för det mesta din krishantering, eller brist på krishantering, som skapar de allvarligaste reaktionerna. Och så länge du inte hanterar sakfrågan, eskalerar förtroendekrisen. Din krishantering har med andra ord en avgörande betydelse för hur litet eller stort förtroendegapet blir. Därför är det oerhört viktigt att snabbt ringa in faran och genom medvetna strategier begränsa skadan.

Hoppas vi ses den 19 april. Boka din plats och se programmet här.

Lämna ett svar

Kriskommunikationsutbildningar


Kriskommunikationsutbildningar är något som jag håller kontinuerligt för både enskilda ledningsgrupper och via arrangörer. Det senaste året har jag förutom anpassade kriskommunikationsutbildningar för ledningsgrupper och krisgrupper, hållit i kurser via Dagens Industri och Resumé, Chefsnärverket Close, Altinget, Berghs och varit keynote på Publikom.

I mina kriskommunikationsutbildningar pratar jag bland annat om: Hur undviker du förtroendekriser? Vilka är de största misstagen i krishantering? Hur undviker du de vanligaste tabbarna? Hur bemöter du mediala granskningar? Och hur tar du makten över dina budskap i ett allt tuffare medieklimat som drivs av sensationsrubriker och jakten efter de snabba klicken?

Vill du veta när jag håller nästa kriskommunikationsutbildning eller föreläsning, tveka inte att kontakta mig.

Från utvärderingen efter min kurs i krishantering och mediala granskningar via Dagens Industri och Resumé:

  • ”Det absolut bästa jag varit på på länge. Hade höga förväntningar med tanke på att det var Jeanette som var kursledare.”
  • ”Fantastiskt bra kurs och kursledaren är en av de mer professionella jag har haft.”

Lämna ett svar

Medietränare: att hantera kriser och mediala granskningar


Som medietränare och krishanterare möter jag ofta företag och ledningsgrupper som springer medias agenda istället för att hålla i sin egen. Som låter paniken och rädslan diktera hur man agerar.

Det händer fantastiska saker när du kan navigera i medielogiken. När du inser att du faktiskt äger din egen agenda, kan ställa dina egna villkor och sätta dina egna gränser. Det är bland annat då du förvandlas från intervjuoffer till intervjuperson och kan ta ett samlat grepp om din kris- och mediehantering.

Nästa tillfälle för min online-kurs Krishantering och kriskommunikation – att hantera kriser och mediala granskningar är 10 juni. Anmäl dig gärna. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar strategiskt eller operativt med krishantering, kriskommunikation och mediehantering eller har en ledande position som gör att du har en nyckelfunktion när krisen kommer.

Där ger jag mina allra bästa råd för effektiv mediehantering och det jag själv lär ut i mina praktiska medieträningar. Det ingår i en bra medieträning att förstå medielogiken och hur du inte faller offer för mediedramaturgin. Hur du kan vara öppen och transparent och svara på frågorna och samtidigt följa din egen agenda – inte medias. Det handlar inte om att förfina eller förvränga sanningen. Tvärtom handlar det om att gå in i kärnan av verksamheten och bygga trygga talespersoner som på ett kommunikativt sätt kan prata om verksamhetskritiska frågor. Läs mer om mina medieträningar här.

Medietränare
Medietränare Jeanette Fors-Andrée
Lämna ett svar

Utbildning i kriskommunikation


Utbildning: Krishantering och kriskommunikation – att hantera kriser och mediala granskningar (onlinekurs)

Hur undviker du förtroendekriser? Hur bemöter du mediala granskningar? Och hur tar du makten över dina budskap i ett allt tuffare medieklimat som drivs av sensationsrubriker och jakten efter de snabba klicken?

12 maj håller jag en online-utbildning. Anmäl dig gärna. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar strategiskt eller operativt med krishantering, kriskommunikation och mediehantering eller har en ledande position som gör att du har en nyckelfunktion när krisen kommer.

Jag och medierna står ofta på olika sidor. Därför är det här samarbetet med Bonnier och Dagens Industri både unikt och roligt. Program och andra detaljer hittar du här.

Lämna ett svar

Kriskommunikation i coronatider


Hoppas vi ses digitalt på tisdag 28 april kl. 14.00. Då pratar vi om kriskommunikation i coronatider i Cisions livepodd ”Passion för kommunikation”. Man kommer kunna ställa frågor under livepodden, men ännu bättre om du skickar in din fråga redan nu.

I livepodden pratar vi om hur en verksamhet ska tänka kring sin kommunikation i coronatider. Hur bemöter man intern oro kring varsel och uppsägningar när man ännu inte vet omfattningen av åtgärderna? Hur ska man kommunicera kring krisen och samtidigt hålla den vanliga verksameten igång? Hur orkar man ha uthållighet i sin kriskommunikation, hur ska en kommunikationsavdelning med knappa resurser prioritera – och vad kan man lära av krisen? Mer information om livepodden och var den sänds finns här.

Lämna ett svar

Seminarium i kriskommunikation och liveinspelningen av Passion för kommunikation


Hur hanterar man ett medialt drev? Vad förväntar sig journalisterna under krisens gång och hur förbereder man sig på bästa sätt? Och har rädslan för drev gjort att företag har medietränat sönder sina talespersoner?

Den 10 september, under en liveinspelning av Cisions populära podcast Passion för kommunikation, pratar jag och journalisten Rolf van den Brink om kriskommunikation och medieträning. Samtalet leds av poddens programledare Åsa Melin Mandre och Cisions kommersiella chef Alexander Mason.

Tid, plats och anmälan finns här.

Lämna ett svar

Keynote på Framtidens press- och mediehantering


Hoppas vi ses 22-23 oktober 2018 på konferensen Framtidens press- och mediehantering, där både Emanuel Karlsten och jag är keynote-talare. Framtidens press- och mediehantering är en konferens för den som arbetar strategiskt med press- och mediefrågor. Själv ska jag prata om krishanteringens grunder och framgångsfaktorer, hur du gör när drevet går, medielogik och mediedramaturgi och hur du hanterar de allt hårdare mediedreven. Jag ska också prata om de sociala mediernas fulla potential i en kris.

Det detaljerade programmet finns här.

Läs också:

Lämna ett svar