Föredrag och utbildningar

Krishanteringens framgångsfaktorer och fallgropar


Nu ligger mitt samtal om krishanteringens framgångsfaktorer och fallgropar på Webbdagarna Malmö i maj 2015 uppe i sin helhet. Paulina M Söderlund, moderator för Webbdagarna, ställde både generella frågor om krishantering och mer specifika frågeställningar om kriskommunikation i digitala kanaler. Här nere hittar du både hela samtalet och några sammanfattande rader.

Du kan aldrig köpa ett förtroende – du måste förtjäna det. Förtjäna ett förtroende gör du framför allt genom:

 1. Transparens i både medgång och motgång. Transparens betyder inte att du behöver göra allting rätt från början. Transparens betyder istället att du ska vara öppen med de problem du stöter på och i vilken takt du har för avsikt att åtgärda dem. Fatta krismedvetna beslut. De affärer du inte vill berätta om öppet, ska du heller inte genomföra. Att vilja mörka baksidan av en affär bör ge tydliga signaler om att något inte går rätt till.
 2. Snabbt och förutsättningslöst analysera vad som faktiskt hänt och hur det kunde hända. Utan skygglappar och utan att hamna i en destruktiv försvarsställning. Dels för att undvika alla frågetecken som skapas hos aktieägare, kunder och media. Dels för att signalera en öppenhet där inställningen är att reda ut vad som faktiskt stämmer i kritiken eller avslöjandet.
 3. Handlingskraft. Vidta konkreta åtgärder, korrigera eventuella fel och ta på dig den del av ansvaret som företaget med rätta kan lastas för. Har du genomför din analys på rätt sätt så har du också förutsättningarna för att prioritera de mest akuta åtgärderna, agera på rätt sätt och försvara ditt agerande med välmotiverade argument.

Ett råd kopplat specifikt till kriskommunikation sociala medier och digitala kanaler är att besvara kritiken där den uppstår (på Twitter, Facebook osv) och dessutom plocka hem diskussionen till en egen kanal (den egna bloggen eller den egna webbplatsen) där du kan utveckla din syn på vad som har hänt och berätta din story på ditt sätt.

Bland de vanligaste och allvarligaste misstagen är att inte ta avslöjandet, anklagelserna eller kritiken på tillräckligt stort allvar. Hit hör brist på självkritik, att kritisera media och läxa upp journalister. Det är ett farligt och tyvärr vanligt misstag att tro att granskningar går att vifta bort genom att vänta ut stormen. Men du hinner aldrig ikapp en storm. Granskningen fortsätter. Drevet fortsätter så länge svar och besked inte getts. En sund approach är därför att gå in med inställningen att bemöta de mest kritiska frågorna som ställs och måste besvaras. Du kommer inte undan kärnfrågan hur skicklig och sofistikerad krishantering du än gör. De bilder jag visade på Webbdagarna hittar du här.

Inget är så stimulerande som att jobba under hård press

Inför Webbdagarna intervjuades jag i Internetworld under rubriken “Inget är så stimulerande som att jobba under hård press”. Bland annat besvarar jag de här frågorna:

Berätta hur det är rent konkret att arbeta som krishanterare? Är det ett hands on-arbete där du är ute på fältet och släcker bränder, eller handlar det mestadels om rådgivning?

– När det hettar till handlar det konkret om att rycka ut. I kriser av större dignitet krävs det flera dygns intensivt arbete med företaget som drabbas och det arbetet görs bäst på plats. Senaste krisen av den typen som jag involverades i varade tio dygn med analys, strategier och budskap som hela tiden omvärderades i takt med att ny information tillkom och krisen tog en ny vändning. Alla jobbade sena nätter, inklusive ledningen och krisgruppen. Då gäller det att behålla fokus. Men självklart sker också en del rådgivning via telefon, och visst finns det utrymme för förebyggande arbete, framför allt i form av utbildning i kris- och mediehantering för ledningsgrupper.

Hur klarar du att hela tiden jobba med andras kriser?

– Det finns inget så stimulerande som att jobba hårt under press och mobilisera alla krafter här och nu för att hjälpa företag ur kritiska lägen. Jag älskar mitt jobb. Det är något alldeles speciellt att som krishanterare komma in i företag när de är som mest sköra och sårbara. När oron och rädslan hos ledningen är total och du anförtros med kritisk information under fullt förtroende i vetskap om att du ger allt för att minimera skadan. Lite som en advokat som för sin klients talan, med den stora skillnaden att krishanteraren alltid arbetar bakom kulisserna. Jag har sett tårar i ledningsgruppen, vd:ar som tappar kontrollen, kristeam som sitter och jobbar flera nätter i sträck, med lite sömn och stor oro för det som kan komma att ske, mediestrategier som måste kastas om över en natt så fort ny information tillkommer, en förbundsordförande som inte har det fulla förtroendet från sin styrelse och vars framtid plötsligt står på spel. Mitt eget sätt att hantera allt det är bland annat att skriva – därav böckerna och bloggen. Den egentiden är viktig på många sätt.

Krisexpert

 

Krisexpert

 

1 svar Följ diskussionen: "[…] Hur det kommer sig att personer i ledande befattningar, som bör vara rutinerade, hamnar i samma fälla. Mitt svar är […]..."

Om krishantering på Webbdagarna


Jag ser fram emot att delta som talare tillsammans med det här gänget på Webbdagarna i Malmö 19-20 maj. Årets tema är ”Realtid”. Oförutsedda situationer som kräver krishantering, flexibilitet och snabba beslut inträffar inte alltid under arbetstid eller när kundtjänsten är öppen. Själv ska jag analysera några av det senaste årets kriser och lyfta fram vanliga misstag och framgångsfaktorer.

Information om anmälan, program och talare finns här.

Kriskommunikation

Kriskommunikation

Kommentera

Om matlarm och krishantering för livsmedelsbranschen


Jag har under det här året som varit hållit ett gäng föredrag ute hos livsmedelsföretag för att utbilda ledningsgrupper i krishantering, medielogik och hur man på bästa sätt hanterar mediekriser och matlarm. Livsmedelsindustrin är en hårt granskad bransch – det går inte en enda dag utan att det står något i pressen om mat och olika producenter. Det är en bransch som av journalister fått rollen som den stora boven, som gör allting fel. Därför blir mediehantering en viktig del av företagens vardag.

Min ambition när jag klev in i rollen som krishanterare för livsmedelsindustrin var att branschen ska utmärka sig i transparens, proaktivitet och korrekt agerande. Förutom akut krishantering och medierådgivning fyller föredragen en viktig utbildningsfunktion där jag kan dela med mig av erfarenheter och best practice. Det finns en rädsla i branschen för journalister, men det finns samtidigt ett sug efter mer kunskap och hur man bäst hanterar medial granskning och journalistiska vinklar. Häromveckan välkomnades jag så här snyggt av ett av företagen jag besökte – med en löpsedel på väggarna:

Jeanette Fors-Andrée

Kommentera

Föreläsare på Berghs – krishantering och medielogik


Tillbaka som föreläsare på Berghs och mina pass om krishantering och medielogik. Den här hösten föreläser jag på tre olika kurser: PR och medierelationer, Kommunikation och PR samt Internkommunikation.

Det är givetvis jättekul att föreläsa på skolan som i år utsetts till världens bästa reklamskola i Cannes stora reklamtävling Cannes Lions. Priset gör Berghs till en av de mest belönade skolorna någonsin efter två tidigare utmärkelser. Och framför allt är det kul att undervisa i en miljö där fokus ligger på att lösa verkliga problem och utmaningar.

Jag har varit föreläsare i två år på Berghs och innehållet i mina pass är alltid konkreta med exempel på framgångsrik krishantering och misslyckad krishantering, komponenterna i ett bra medieframträdande och vilka fallgropar man ska undvika i sin mediehantering. Studenterna får med sig verktyg som de kan använda sig av i sitt nuvarande arbete eller i sina framtida roller inom kommunikation och PR. Ofta har också studenterna själva erfarenheter som vi kan analysera och utvärdera.

Kommentera

Krishantering för ledningsgrupper


Ett gäng föredrag om krishantering för ledningsgrupper är bokade under hösten och vintern. Jag har under de två gångna veckorna varit på föredragsturne i Strömnäsbruk, Sjöbo, Malmö och Uddevalla. Under de tre kommande veckorna väntar föredrag i Gävle, Ängelholm, Helsingborg och Smögen på västkusten.

Jag ser föredrag som ett effektivt sätt att inte bara utbilda ledningsgrupper, utan också lära känna företagen och deras individuella utmaningar. Det uppstår alltid en dialog om ledningsgruppernas erfarenheter, hur de hanterat tidigare kriser, potentiella risker i verksamheten som bör hanteras och förebyggas samt hur ledningen (och krisgruppen) kan hantera överhängande mediala kriser.

Det uppstår alltid en diskussion om vad som kännetecknar framgångsrik kris- och mediehantering och hur lätt det ändå är att mitt under en eskalerande kris hamna i ett tunnelseende. Det är inte sällan ledningsgruppen ser de två avsatta timmarna som ett bra tillfälle att utvärdera sig själva. Ofta har medlemmarna i ledningsgruppen olika syn på kris- och mediehantering och vad som överhuvudtaget ska betraktas som en kris. Vissa är nöjda med de rutiner som finns. Andra är missnöjda och vill åstadkomma förändring, tydligare mandat och roller i krisgruppen, stärka talespersonerna och jobba systematiskt med de utmaningar som de ser. Min erfarenhet är att den typen av diskussion blir lättare i närvaro av en oberoende rådgivare, och där syftet inte är att skylla på varandra eller kritisera rådande synsätt eller rutiner utan att dra lärdomar och hitta ett gemensamt sätt framåt.

Agendan på mina föredrag brukar se ut så här:

 • Krishanteringens grunder och framgångsfaktorer
 • Så gör du när drevet går– praktisk krishantering
 • Medielogik och mediedramaturgi – så jobbar journalister
 • Ditt medieframträdande – så hanterar du journalister
 • Sociala medier – så gör du när drevet går
 • Förebyggande krisarbete – krisgruppens sammansättning, krisplan, mediepolicy och krisövning
Kommentera

Strategisk press- och mediehantering för press- och kommunikationschefer


Strategisk press- och mediehantering var årets konferens för dig som arbetar strategiskt med press- och mediefrågor. Jag var inbjuden som talare för ett pass om strategisk kriskommunikation. Målgruppen var framför allt kommunikationschefer och presschefer inom både privat och offentlig sektor. Det är en väldigt stimulerande målgrupp att föreläsa för eftersom de flesta deltagarna har egna erfarenheter av krishantering. Frågorna blir därför mer komplexa och diskussionerna givande för hela gruppen. Programmet i sin helhet finns här (pdf).

Efter konferensen fick jag ta del av arrangörens utvärdering. Av deltagarna fick jag ett samlat betyg på 5,25 av 6. Snittet för samtliga talare låg på 4,45. Som kommentarer i utvärderingen skrev deltagarna: ”Otroligt inspirerande”, “Tack för att du delar med dig av detta, viktigt och väldigt givande” och “Mycket imponerande”. Jättekul!

Kommentera

Höstens moderators- och föredragsjobb


Under den kommande höst- och vinterperioden är det bra med moderators- och föredragsjobb för min del. För första gången har jag behövt tacka nej till förfrågningar för att de krockar med andra inbokade föredrag.

Jag har under sommaren fått mejl där man undrar om jag möjligen har några öppna dragningar eller liknande om kriskommunikation och krishantering, som inte är direkt kundrelaterade. Och då kom jag på idén att börja sammanställa och publicera ett löpande schema för dem som vill komma och lyssna. Så här nere finns de aktuella tiderna och sammanhangen. Hoppas vi ses!

Gästföreläsare för presschefer

10 oktober, Stockholm

För ett gäng presschefer ska jag den 10 oktober hålla ett föredrag på temat Krishantering och sociala medier. Presscheferna är medlemmar i ett professionellt nätverk av chefer från olika branscher och typer av verksamheter.

Talare på Pack & Emballage-mässan

16 oktober, Kistamässan, Stockholm

Skärmavbild 2013-09-08 kl. 17.15.36Den 16 – 17 oktober arrangeras en Pack & Emballage-mässa på Kistamässan i Stockholm. Pack & Emballage är Nordens största förpackningsmässa 2013 och brukar locka närmare 9 000 besökare.

Mässan kommer att ha ett omfattande seminarieprogram under de båda mässdagarna. Kriskommunikation i sociala medier är ett mycket efterfrågat, aktuellt och intressant tema. Det blir också temat på mitt föredrag. Program och registreringsformulär finns här. För kostnadsfri entrébiljett, ange kod 3000 här.

Styrelsens ansvar vid krishantering

21 oktober, Karlstad

Styrelseakademien i Värmland har bjudit in mig för att prata kring min bok Praktisk kriskommunikation för ett gäng styrelseledamöter. Rubriken på mitt föredrag är “Styrelsens ansvar vid krishantering”. Här tar jag upp ett antal grundläggande principer och framgångsfaktorer för styrelser som vill förebygga kriser, men också hantera akuta kriser. Cirka 30 styrelseledamöter beräknas delta och få möjlighet att köpa min bok till ett bra pris.

Är du medlem i Styrelseakademien, se då till att anmäla dig.

Föredrag för länsstyrelserna i norra Sverige

6 november, Falun

NordSam, ett samarbete inom området krishantering och krisberedskap mellan de sex nordliga länsstyrelserna, ska ha sitt årsmöte den 6-7 november.

Ledningsgruppen och beredskapsdirektörerna har bjudit in mig för att hålla ett föredrag på temat Krishantering och Kriskommunikation under årsmötet. Jag kommer att lägga fokus på teoretisk och praktisk bakgrund till kriskommunikation i offentlig verksamhet och diskutera praktiska fall som man kan dra nytta av.

Föredrag på KompetensMässan

13 november, Filmstaden Sergel, Stockholm

Skärmavbild 2013-11-01 kl. 19.25.20Seminarier av högsta klass i 14 salonger. Det är årets tillfälle till effektiv kompetensutveckling. Genom åren har mässan besökts av drygt 200 000 yrkesverksamma personer.

Mitt föredrag Så skyddar du ditt företag från skam och skadat förtroende vänder sig till företagsledare, chefer och andra beslutsfattare som vill stärka och utveckla sin kompetens i kriskommunikation och krishantering, både i proaktivt och reaktivt syfte.

Seminarieprogrammet finns i sin helhet här, och här kan du boka en plats.

Forum kriskommunikation i Jönköpings län

15 november, Jönköping

Länsstyrelsen genom F-samverkan arrangerar första träffen för forum kriskommunikation i Jönköpings län. En heldag med kriskommunikation i fokus. Inspiration från Krisinformation.se, föreläsare och deltagare genom open space. Jag håller mitt föredrag för kommunikatörer och beredskapssamordnare under förmiddagen.

Moderator och ordförande för KrisKom 2.0 – Kriskommunikation i digitala kanaler

19 november, Bygget konferens, Stockholm

Skärmavbild 2013-09-09 kl. 09.52.09Heldagskonferensen vänder sig till kommunikationschefer, presschefer, ansvariga för sociala medier och digitala kanaler, kommunikatörer och informationsansvariga. Praktikfall och framgångsfaktorer diskuteras, jag beskriver hur digitala medier förändrat krisarbetet och hur du bäst hanterar blixtkriser och stormar i sociala medier. Intressanta talare kommer från SAS, BBC, Fritidsresor, Telenor och Viasat. Konferensen avslutas med en scenarioövning där deltagarna får lösa en kris i ett skarpt läge.

I våras var jag moderator för en liknande konferens men för offentlig sektor av samma arrangör, och den blev snabbt fullsatt. Så skynda dig med din anmälan!

Talare på konferens om Livsmedelssäkerhet

20 november, Garnisonen, Stockholm

Skärmavbild 2013-09-08 kl. 17.06.52Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet är begrepp som stått i fokus under våren 2013 då mat som deklarerats innehålla nötkött i själva verket innehöll hästkött. Den här tvådagarskonferensen vänder sig till dem som arbetar med kvalitets- och matsäkerhetsfrågor, samt kommunikationschefer, inom livsmedelsindustrin.

Mitt föredrag 20 november med rubriken Att hantera en medial matskandal innehåller:

 • Strategier för att minimera skadan när du hamnar i ett mediedrev
 • Vad är ett mediedrev och finns det en logik i det?
 • Går det att komma helskinnad ur en medial skandal?
 • Att ta ansvar för fusk när andra bär skulden

Jag tar tidigare bloggat om Findus och köttskandalen här:
Köttskandalen – Om Findus och hästköttshärvan
Ansvar och skuldfrågor i en kris – om Findus och köttskandalen

Andra talare kommer bland annat från ICA, Nestlé, Max och Livsmedelsföretagen. Det blir en blandning av praktiska case och expertföreläsningar om hur livsmedelsbranschen kan jobba för att få ökat konsumentförtroende, bättre kommunicera produktåterkallelser och livsmedelssäkerhet. Anmäl dig här.

Norrbottens kriskommunikationsnätverk

4 december, Luleå

Norrbottens kriskommunikationsnätverk är ett nätverk för kommunikationsansvariga eller motsvarande på samhällsviktiga organisationer som kommuner, landsting, polisen, trafikverket, försvarsmakten, osv. De träffas en gång per år. Syftet med nätverket är att man var för sig och tillsammans ska bli bättre på att hantera eventuella större olyckor och samhällskriser som drabbar Norrbotten.

Under dagen ska jag prata om kriskommunikation generellt – men med extra fokus på hur offentliga aktörer bör/kan använda sig av sociala medier i krishanteringssyfte.

Berghs School of Communication

5 december, Stockholm

Ännu en föreläsning för studenter på Berghs. Det är alltid lika kul att undervisa på Berghs. Studenterna är enormt motiverade och visar ett stort intresse för ämnet. Kurs: PR och medierelationer.

Moderator för SMIOS: Kriskommunikation i webb och sociala medier

11 december, Scandic Hasselbacken, Stockholm

Skärmavbild 2013-09-08 kl. 17.08.11Det digitala och sociala medielandskapet har radikalt förändrat förutsättningarna för kommuners och myndigheters kommunikation vid kriser. Heldagskonferensen SMIOS vänder sig till de som arbetar strategiskt med planering av kommunens eller myndighetens kriskommunikation och kriskommunikation via webb och sociala medier, såsom kommunikationschef och strateg inom digitala medier på kommuner, landsting, myndigheter och ideella organisationer.

Under dagen leder jag konferensen och bland talarna finns representanter från Polisen i Stockholms län, Stockholms stad, Skellefteå kommun, Halmstads kommun, SJ AB, MSB och Falkevik & Danehav. Under ett avslutande Learning lab håller jag ett interaktivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte om att införa och tillämpa sociala medier som effektivt verktyg i din kriskommunikation. Anmäl dig här.

Kommentera

Kriskommunikation i sociala medier för offentlig sektor


Förra veckan blev jag tillfrågad om jag vill vara ordförande och moderator för konferensen KrisKom – Kriskommunikation i sociala medier för offentlig sektor. Jag kommer att inleda konferensen, hålla i frågestunderna efter varje talare och avsluta dagen genom att summera och blicka framåt.

KrisKom arrangeras av Kompetensinstitutet och vänder sig till kommunikationschefer, informatörer, kommunikatörer, informationsansvariga samt samordnare för sociala medier inom offentlig sektor.

Kriskommunikation i sociala medier för offentlig sektorDagen bjuder bland annat på verkliga händelser och praktikfall från Eskilstuna kommun som genomgick en förtroendekris med Parken Zoo-skandalen. Halmstad kommun berättar om det kommunikativa arbetet när 3 000 ton konstgödsel brann hösten 2012. Utrikesdepartementet delar med sig av erfarenheter och keynote Svante Werger, kommunikationsdirektör hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, talar om det nya medielandskapet och kriskommunikatörens nya verklighet. Jag själv kommer jag att testa deltagarna i en scenarioövning där gruppen får lösa en kris i ett skarpt läge.

#kriskom: Vad tycker du att jag ska lyfta fram?

Vilka frågeställningar vill du att jag ska lyfta fram och sätta på agendan?

Endagskonferensen kommer att äga rum den 15:e maj 2013 på Rica Hotel Stockholm. Vi kommer att twittra under #kriskom och tar gärna då, men också redan nu, emot dina frågeställningar till myndigheter och beslutsfattare inom offentlig sektor.

Talarna ska diskutera bland annat följande frågeställningar:

 • Går det att vara strategisk när de sociala medierna kokar?
 • Vem tar ansvar och hur delegerar man vid en förtroendekris?
 • Hur bygger vi relationer och skapar förtroende i sociala medier med medborgarna innan krisen inträffar?
 • Öppenhet kontra hat och hot?
 • Hur ser förutsättningarna ut för kriskommunikation idag jämfört med igår?
 • Vad innebär ett förändrat medielandskap, med nya aktörer och aktiva medborgare?
 • Hur kan kriskommunikatörens yrkesroll utvecklas och stärkas i ett utvecklat samspel med andra?

Det går fortfarande att anmäla sig till KrisKom här.

Kommentera

Kriskommunikation på Berghs


Kriskommunikation bör vara ett grundmoment för studenter som ska arbeta praktiskt med strategisk kommunikation. Tidigt under våren tog jag därför kontakt med ämnesansvarig för MarknadskommunikationBerghs School of Communication i förhoppning om att införa kriskommunikation som del av den ettåriga diplomutbildningen.

Jag presenterade en idé för kommunikationsskolan som utsetts till världens bästa. Vi träffades, diskuterade, kom riktigt bra överens om upplägg och mål. Och sen var det klart.

Idag håller jag den första föreläsningen (det andra tillfället kommer under våren) för en klass bestående av 26 studenter. Föreläsningen bygger på teori, forskning, exempel på aktuella kriser, konkreta angreppssätt för framgångsrik krishantering och praktiska övningar. På agendan:

 • Vad är en kris?
 • Krishantering förut, krishantering idag
 • Riktlinjer för framgångsrik krishantering, attityder och synsätt som hjälper respektive stjälper
 • Så gör du när drevet går – konkreta tips och råd
 • Så hanterar du journalister
 • Att bryt invanda mönster, tänka nytt, tänka annorlunda
 • Kriskommunikation en ledarskapsfråga
 • Så förändrar sociala medier krisarbetet
 • Framgångsfaktorerna bakom god kriskommunikation i sociala medier
 • 2 scenarioövningar, lösningar och diskussion i bikupor

När jag i september skrev på Twitter om mitt engagemang i kursen, började andra studenter på Berghs, framför allt på kursen Strategisk Kommunikation och PR, att efterfråga ett liknande moment om kriskommunikation på sin kurs.

Efter en livlig diskussion på Twitter bokade jag och kursansvarig för Strategisk Kommunikation och PR ett möte som resulterade i ett liknande upplägg som ovan; även här ska jag hålla i ett block om kriskommunikation.

1 svar Följ diskussionen: "[…] som föreläsare på Berghs och mina pass om krishantering och medielogik. Den här hösten föreläser jag på tre olika […]..."

Talare på årets Wednesday Executive


Imorgon är jag talare på årets Wednesday Executive som bygger på temat “Strategier för den digitala omställningen 2013”. 80 ledare och chefer är anmälda. 13.30 pratar jag om Kriskommunikation i sociala medier. Jag ger tips, utrustar dig med konkreta råd och visar belysande exempel.

Wednesday Executive är ett forum för personer som har en ledande befattning inom marknad och försäljning. Man får möjlighet att träffa andra beslutsfattare och diskutera trender och problemställningar inom sitt område. Antalet platser är begränsat, just nu finns 4 platser kvar. Om du är intresserad kan du boka direkt här. Föreläsningarna äger rum på Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Målgruppen för morgondagen är

 • VD
 • Marknadsansvarig
 • CRM-ansvarig
 • Försäljningsansvarig
 • Kampanjansvarig
 • Lojalitetsansvarig
 • Kundklubbsansvarig
 • Affärsutvecklare/Verksamhetsutvecklare

Hoppas vi ses där!

Andra relaterade inlägg:

1 svar Följ diskussionen: "Excellent website... the time to read or visit the content or sites we have linked to below the......"