fusioner – förvärv – konkurser

Saabkonkurs årets sista kris


Under 2011 har den ena krisen avlösts av den andra. Bland de kriser som gjort mest avtryck finns kungen om de påstådda bilderna och strippklubbarna, Ola Lindholm om spår av kokain i kroppen, Carema som kritiserats hårt för vanvård och Håkan Juholt om fusk i bostadsbidrag.

Mina tankar leder också till den oerhört långdragna Saabkrisen. Det är inte oväntat att året avslutas med att Saabs VD Victor Muller begär bolaget i konkurs. Ändock innebär konkursen en chock för personalen som länge varit hoppfulla och lojala. Victor Muller avslutar det här året med förtvivlan och sorg när General Motors än en gång nekade Saab en lösning. Resultatet blev att kinesiska Youngman tar ett steg tillbaka och avbryter sina satsningar.

På General Motors Facebook-sida är Saab-älskare besvikna och arga. Här finns kommentarer som:

GM – General Monsters!

Saab has class. GM…not so much!

BOYCOTT gm FOREVER!!!!

Not OK that GM killed the only trademark with a soul in their constellation. As in Sweden, the rest of the GM-trademarks has reputation as ”cheap-cars” so there was no chance for me to buy a GM-car but now it’s definite.

I will never by a car from GM. Im driving a SAAB with proude.

GM I HATE YOU!

Endast några få kommentarer är positiva. Under nästa år kommer Trollhättan att behöva återhämta sig och blicka framåt. Kungen kommer att behöva förklara och bemöta, Carema kommer att behöva visa fler förbättringsåtgärder och Håkan Juholt kommer att behöva jobba mer med att återfå förtroendet från svenska folket. Flera av årets kriser får effekter på 2012. Samtidigt ser jag att fler företag och organisationer försöker förstå och lära sig mer om krishantering. I min spaning på framtidens kriskommunikation tror jag att ledare och chefer kommer att bli ärligare och öppnare. Transparens i krissituationer blir mer trend än undantag och sociala medier blir en naturlig del i krishanteringen.

Med dessa ord vill jag önska dig som på ett eller annat sätt följt den här bloggen en god jul och ett gott nytt år! Ett stort tack till alla läsare för givande kommentarer och diskussioner!

4 svar Följ diskussionen: "Tack Hans! Hoppas att vi kan ses i början på nästa år, och då kanske vi vet mer om kungen och de omtalade bilderna. God jul och gott nytt år!..."

Saab-krisen — en jordbävning som inte får ett slut


Vissa kriser sträcker sig inte utanför krisföretagets väggar. Andra kriser sprider sig som ringar på vatten; som en jordbävning i ett företags nätverk. Det värsta scenariot, som tyvärr inte är så ovanligt, inträffar när den ena reaktionen triggar den andra och eskalerar till en okontrollerbar magnitud. Saab uppvisar ett sådant exempel.

Spekulationer styr utvecklingen. Relationer bryts. Flera av de största leverantörerna drar in sina krediter och begär kontant betalning. Några börjar också jaga efter nya kunder för att minska sin beroendeställning. Nybilskunder vänder varumärket ryggen, vilket får en del återförsäljare att börja se sig om efter andra märken att företräda. Några av de största bilfirmorna — som Holmgrens Bil och Bilpartner i Skåne — plockar bort Saab och säger upp kontraktet. Istället är målet att ersätta med nya märken. Flera är pessimistiska till att Saabs produktion börjar rulla igen. Förtroendet sjunker till botten. Varje potentiell lösning som målas upp i media bemöts med besvikelse när negativt besked lämnas några dagar senare. Igår kom beskedet att Saab inte begärs i konkurs med argumentet att Saab nu möter en potentiell finansiär. Istället ansöker Saab om rekonstruktion för att köpa sig mer tid. Den här situationen har pågått och förvärrats under två års tid! Löner till fabriksanställda betalas inte ut samtidigt som styrelsearvoden i Saabs Swedish Automobile höjs. För att inte tala om den oro och osäkerhet som finns bland medarbetare på Saab.

Det är en riktig cirkus som inte får ett slut förrän Saab går under. På riktigt. Chefsbloggen uttrycker problematiken på ett väldigt bra sätt:

”Processen runt SAAB har för länge sedan förlorat all värdighet och när man nu för tredje gången har deklarerat att man inte har pengar till lönerna är det dags att sänka ridån. Oavsett om det kan bli en fortsättning i någon annan form och med en annan ägare så har den här ledningen förbrukat allt förtroende hos SAABs chefer och medarbetare. De sista veckorna har varit en uppvisning i uselt ledarskap på mycket hög nivå.”

Chefsbloggen diskuterar bristande kommunikation mellan företagsledning och chefer som ett grundläggande problem. Cheferna informeras inte, och bjuds inte in till dialog, om det som händer. Därmed kan cheferna inte heller göra ett bra jobb gentemot sin personal. Ingen hänger med i matchen.

Ett lika stort problem, tycker jag, är att informationen från Saab inte räcker till för att stötta leverantörer och återförsäljare. I brist på information om framtiden blir reaktionerna allt mer kraftiga och drastiska. Ju mer osäkerhet som skapas, desto större blir jordbävningen.

I min förundran över den här cirkusen ringde jag upp Peter Hallberg, VD för Saabs återförsäljarförening. Tack för samtalet Peter!

Min fråga till Peter rörde sig kring hur Saab:s ledning skulle ha gjort annorlunda. När jag har tagit upp Saab-krisen som exempel på en dåligt hanterad kris, har alltid en eller två personer ställt frågan: ”Men hur skulle de har gjord då? Ledningen vet ju inte själv hur det kommer att sluta.”

Enligt Peter Hallberg behöver Saab tänka på att inkludera återförsäljarna i krisbilden. Som det ser ut idag är ledningen för Saab så upptagen med sina egna puckar att ingen inventerar effekterna av krisen på återförsäljarna. En mental förståelse för externa parter skulle ha gjort en skillnad. En mental förståelse hade inneburit att förbereda konkreta alternativ på lösningar; potentiella scenarion som förmedlas på ett sätt som gör att även återförsäljarna kan planera och fundera kring samma scenarion. På så sätt skulle Saab och återförsäljarna gå hand i hand.

Istället har återförsäljarna varit helt ovetande om vad som händer. De har tvingats rulla tummarna i väntan på besked. Utan att kunna jobba med olika scenarion, utan att kunna tänka på framtiden. Och beskeden har alltid kommit fram i media utan direktkontakt som möjliggör dialog eller ventilering. När Peter har ringt ansvariga på Saab för ytterligare information, har inget utöver det som står i media sagts. Så länge kostar det återförsäljarna stora summor att hålla igång när det inte finns några bilar att sälja.

Peter tror inte att vi har sett den fulla magnituden av jordbävningen än!

3 svar Följ diskussionen: "[...] Saab-krisen — en jordbävning som inte får ett slut | jeanettefors.se- Vad konkret skulle SAAB ha gjort annorlunda? Självklart är det viktigt att inkludera återförsäljarna, men samtidigt måste man se att SAAB faktiskt befinner sig i en kris där..."

Saabs underleverantörer går under


Tidigt imorse var det klart att Saabs underleverantör Lear Corporation i Trollhättan varslar alla sina 163 anställda om uppsägning. Lear har varit till 90 procent beroende av Saab så självklart var en sådan effekt mer eller mindre förutspådd. Lears tillverkning av bilsäten påverkades kraftigt av Saabs svängningar.

Lear är inte ensam om att drabbas. Flera underleverantörer håller på att gå under. Plastal varslade 50 personer när information om när produktionen på Saab kommer igång igen saknades. Trollhättan Terminal AB (TTAB) och DHL Supply Chain reagerade på samma sätt.

Det här är effekten av en långdragen process. Redan i november 2009 skrev jag ett inlägg med rubriken Glöm Saab. Rädda istället underleverantörerna. Redan då var jag skeptisk till att hålla Saab vid liv på bekostnad av andra aktörer på marknaden. Kanske hade situationen sett annorlunda ut om man istället valde att påskynda en eventuell konkurs och lägga fokus på att minimera skadan för underleverantörerna.

Vid det här läget måste man blicka tillbaka och se vilka lärdomar man kan dra. Det ena hoppet om uppgörelse efter det andra. Och under tiden eskalerar rädslan och oron på leverantörssidan.

Marcus Nyman, VD för IAC Group Sverige, en av SAABs största underleverantörer, säger att Saab inte har tagit kontakt för att prata om framtiden eller diskutera hur uppgörelsen med Pang Da skulle lösa IAC Group Sveriges problem. Som resultat av detta ligger varlsen för 200 personer kvar. På Saab vet man troligen inte så mycket själv, men det betyder inte att det är korrekt att gömma sig och tro att man på det sättet kan vinna tid. Det finns inga marginaler här. Fronta, prata, visa er! Säg något istället för att förbli tysta! Min forskning visar hur avgörande det är att träffa de mest beroende underleverantörerna, givet att man vill behålla relationerna vid liv.

2 svar Följ diskussionen: "Excellent website... the time to read or visit the content or sites we have linked to below the......"

Gästbloggar på The Brand-Man


Idag gästbloggar jag på The Brand-Man. Missa inte det.

Inlägget — med titeln Fusioner och förvärv: Så undviker du jordbävningar — diskuterar fusioner och förvärv ur ett kommunikationsperspektiv.

Fusioner och förvärv är bland de mest komplexa och samtidigt viktigaste förändringsprocesser en organisation kan genomgå. Men trots mycket lärdom och mången erfarenhet fortsätter mellan 50 och 70 procent av genomförda fusioner och förvärv att misslyckas. Ledningen har ofta svårigheter att öka lönsamheten och leva upp till förväntningarna. Inlägget behandlar bristande kommunikation med kunder och leverantörer som en bidragande orsak till misslyckande.

Som en del av min forskning har jag sedan 2005 varit ute bland företag för att hitta nyckelfaktorerna för effektiv kommunikation i samband med fusioner och förvärv. Baserat på det jag lärt mig har jag i gästinlägget sammanställt 12 punkter som jag tror är avgörande för att skapa önskade reaktioner hos kunder och leverantörer. Läs listan och inlägget i sin helhet här! Kommentera gärna och beskriv era egna erfarenheter från fusioner och förvärv.

2 svar Följ diskussionen: "Annica, intressant historia! Det visar att det lönar sig att tänka så långsiktigt med sin kommunikation. Man måste se sin kommunikation som en investering som ger resultat både kortsiktigt och långsiktigt i form av stärkt position och tillfredsställd..."

Låt inte media kommunicera åt dig


De allra flesta är överens om kommunikationens betydelse i samband med fusioner och förvärv. Däremot är inte alla lika överens om när det är passande att kommunicera. I veckans föredrag för jurister pratade jag om hur viktigt det är att förse kunder och leverantörer med tidig information om hur de kan komma att påverkas. Jurister brukar rekommendera sina klienter att släppa ut så lite information som möjligt innan offentliggörande för att minska risken för spekulationer och ryktesspridning. Börsregler kräver simultan publicering, vilket innebär att två företag som går ihop, med få undantag, inte får informera tredje part innan samma information når media och den finansiella marknaden:

Information which is to be made public must be submitted in the form of a press release to at least two well-established news agencies and at least three daily newspapers with national coverage. If the bidder has a website on the Internet, the information must also be made available on the website as soon as possible, unless there are special reasons for not doing so.
(Swedish Takeover Rules)

Genom att ha som vana att rekommendera sina klinter så sen information som möjligt, är man på den säkra sidan vad gäller den juridiska aspekten. Men, jag menar att en sådan strategi missgynnar de fusionerande företagens kund- och leverantörsrelationer, och det är också därför som börsreglerna poängterar betydelsen av tidig kommunikation till strategiskt viktiga parter före simultan publicering:

In special cases, unpublished price-sensitive information may be released to third parties without simultaneously publishing the same information. As a result of regular contact with a customer, larger suppliers may also obtain non-published information about the customer. Since this information is obtained as a result of the business relationship, the listed company (the customer) may ensure, for example, through a confidentiality agreement, that the supplier does not make public or otherwise disclose the customer’s instructions or orders.

Varför är det då viktigt att själv förse sina kunder och leverantörer med information? Varför inte låta media sköta snacket?

Forskning visar att osäkerhet, oro och ryktesspridning uppstår när media är först med att presentera budskapet. Kunder och leverantörer tappar förtroendet och engagemanget när de inte får förstahandsinformation: “rumours are a symptom of the uncertainty that often accompanies organizational change and persist or even flourish when poor communication strategies fail to adequately assuage this uncertainty” (DiFonzo och Bordia, 1998). När spekulationer väl uppstår tappar de fusionerande företagen kontrollen över förändringsprocessen och får allvarliga problem med att återfå tilliten.

Starka känslor av ovisshet och svek leder i sin tur ofta till helt oväntade reaktioner som skadar fusionens eller förvärvets framgång. Affärer läggs på is, leverantörer tar ett steg tillbaka och kundrelationer bryts. De fusionerande företagen kan känna av sociala påtryckningar, sanktioner för framtida affärer, skadat varumärke och sämre rykte.

För att öka chansen för framgångsrika fusioner och förvärv är det viktigt att ha med sig sina kunder och leverantörer, och det görs bäst genom engagerande kommunikationsstrategier: Beskriv hur, varför, och med vilken effekt på relationerna händelsen sker. Kommunicera tidigt med de strategiskt viktiga kunderna och leverantörerna, för det också dem som annars kommer att reagera värst. Stå själv för förstahandinformationen; låt inte media kommunicera åt dig.

Läs tidigare inlägg om kommunikationens roll i förändringsprocesser:
2 svar Följ diskussionen: "Nej precis, det är inte nytt. Men det fascinerande är att få företag drar fördel av de möjligheter som börsreglerna rekommenderar. Det finns flera orsaker till det och en orsak är att företag tror att de är på den säkra sidan om de håller tyst, vilke..."

Till minne av IT-företagens kunder


Det har nu gått 10 år sedan IT-bubblan sprack.
Idag tittar vi tillbaka på dotcom-företagen.
Vi uppmärksammar de största profilerna.
Men ni, kunderna, förtjänar lika mycket uppmärksamhet.
Era IT-leverantörer växte i en explosionsartad takt.
De köpte upp bolag inom en rad olika verksamheter.
Förhoppningen var att bli störst. Att utöka expertisen.
Men de sedvanliga kvartalsförlusterna vände aldrig.
Ganska snart försvann riskkapitalet. Aktiekurserna dalade.
Den ena konkursen avlöste den andra.
Och vad hände under tiden?
Leveranser försenades. Projekt stagnerade. Lanseringar avbröts.
Det var som att någon hade dragit ut proppen; allt stod bara stilla.
Kvaliteten sjönk. Service-graden försämrades. Motivationen försvann.
Ni förlorade pengar. Ni förlorade resurser. Ni förlorade energi.
Ni kände er sårbara och beroende. Ni kände er hjälplösa.
För det var ju era IT-leverantörer som satt på all kunskap.
Och när ni frågade vad som egentligen pågick, fick ni inga svar.
När ni behövde som mest information, fick ni ingen.
När ni behövde som mest vägledning, fanns ingen där.
Era leverantörer var upptagna med det interna kaoset.
Ni gavs inga förklaringar. Ni gavs inga motiveringar.
Turbulens, osäkerhet, rädsla och konflikter.
Det är bara några av orden ni använder för att beskriva situationen.
Ni var frustrerade, nervösa och oroliga.
Ni letade er fram i djungeln av medieskriverier och spekulationer.
Ni frågade bekanta, kunder och även konkurrenter.
En eloge till er för att ni stod på er.
Ni gav inte upp. Ni kämpade på in i det sista.
Ni ställde krav och satte press.
Ni gjorde allt vad ni kunde.
—————————————————–
Läs mer om hur vi minns dotcomkraschen här:
2 svar Följ diskussionen: "Det låter som en spännande analys. En svår uppgift, men helt klart värd ett försök...."

Apropå SAAB


I dag skriver DN att inget av buden på SAAB Automobile kommer att accepteras av GM. Det innebär att GM:s tidigare besked om nedläggning av SAAB fortfarande gäller.

Under förra året har experter haft olika åsikter om SAABs framtid. De flesta har tyckt att vi måste göra allt i vår makt för att rädda SAAB från konkurs. Jag hörde till den grupp som argumenterade för nedläggning. Svängningar och rykten om bud från Spyker, intresse från amerikanska banken Merbanco och intresse från egyptiskt investmentbolag innebär inte bara tortyr av Trollhättan-bor och SAAB-anställda, utan också av leverantörer som än idag vet varken ut eller in.

Idag är det fler som inser skadan av att hålla SAAB vid liv. Fler har till och med börjat diskutera de möjligheter som kan öppnas av en nedläggning. Man kan bara hoppas att en sådan diskussion fortsätter och att vi får slut på den här soppan!

2 svar Följ diskussionen: "Blogs you should be reading... please visit the sites we follow, including this one, as it represents our picks from the web......"

Kommunikation under all kritik


Som sista steg i SOUK-reportaget sprang jag in på Bianco i Gallerian Hamngatan. Där pratade jag med Gunnar Ericsson, franchisetagare och ägare till butiken. Jag hamnade helt rätt; Gunnar var öppen och hade många bra funderingar kring det som har hänt.

Enligt Gunnar är den tyska fastighetsägarens kommunikation kring nedläggningen under all kritik. För att undvika förödande konsekvenser måste man ha en lång framförhållning och prata med samtliga butiksägare i varuhuset i god tid för att möjliggöra en rimlig planering inför framtiden. Den tyska fastighetsägarens bristande kommunikation ledde till att flera butiker inte klarade sig. Vissa butiksägare hade inte möjligheten att öppna nya butiker och förflytta all personal, och gick därmed under. Gunnars reflektion får mig att inse att bara ett fåtal butiksägare blev informerade om nedläggningen långt innan det offentliga beskedet. Oasis verkar vara en av de butiker som fick veta rätt tidigt under processens gång och hann därför minimera skadan.

SOUK:s Bianco-butik lyckades rädda sin personal genom att sprida ut dem på andra Bianco-butiker i stan. Själv fick Gunnar två jätteduktiga tjejer och är därför rätt så nöjd med hur det hela slutade. Men han är ändå väldigt kritisk till hur SOUK:s tyska fastighetsägare skötte hela situationen. Ett minimikrav för när i tiden kommunikationen ska ske bör motsvara minst personalens uppsägningstid enligt lagstiftning. Istället gick hela processen extremt fort. Varken Gunnar eller jag vet något om kontrakten mellan butikerna och den tyska fastighetsägaren. Men det reportaget visar är att bara vissa butiker blev informerade före det offentliga meddelandet om nedläggning. Det har lett till att bara ett fåtal butiker har lyckats överleva.

Tack Gunnar för en jättetrevlig och givande pratstund! Kolla in Biancos senaste kollektion. Jag fick visa upp och prova två häftiga par.

2 svar Följ diskussionen: "So cool... The information mentioned in the article are some of the best available......"

Nedläggningen av SOUK –- Så spreds reaktionerna som ringar på vatten


Med anledning av veckans reportage har jag varit ute på stan och pratat med folk om nedläggningen av SOUK. Bland de jag har diskuterat med finns Anna Holm och Lovisa Hallén som öppet beskrev sina åsikter om det som har hänt.

Både Anna och Lovisa jobbar på Ur och Penn mitt emot gamla SOUK i Stockholm. De menar att nedläggningen av SOUK skapade inte bara besvikelse bland tidigare besökare och besvär för SOUK-butikerna, utan också allvarliga konsekvenser för kringliggande butiker i samma område. De konstaterar att den stora störningen på Drottninggatan som nedläggningen av SOUK har inneburit har medfört färre kunder för Ur och Penn. Tidigare har det varit så att kunder på väg till eller från SOUK har passerat Ur och Penn och kikat på sortimentet. Nu har det beteendet förändrats.

För mig är det här oerhört intressant eftersom jag i min forskning har kunnat observera liknande mönster. Kritiska händelser – såsom konkurser, fusioner, förvärv och andra större organisationsförändringar – innebär ofta konsekvenser som sprider sig som ringar på vatten, som dominoeffekter. Reaktioner sprider sig från den ena aktören till den andra och bildar en serie av nätverksreaktioner som i vissa fall kan sluta riktigt illa. Viktiga frågeställningar blir då: Hur kan skadan minimeras? Har källan till skadan – i det här fallet den tyska fastighetsägaren CRI – något ansvar gentemot andra aktörer annat än att skydda sin egen verksamhet?

Hur kan skadan minimeras?
I de allra festa fall tror jag att det är möjligt att minimera farliga nätverksreaktioner. Det kan göras genom tydligare och tidigare kommunikation, bättre styrning av själva förändringsprocessen, tydligare mål och motiv, och så vidare. Men i just Ur och Penn:s fall har jag svårt att hitta hållbara förslag. Jag tror faktiskt inte att skadan för Ur och Penn hade kunnat minimeras.

Annas och Lovisas beskrivning pekar på att problemet ligger i människors rörelsemönster ute på stan. Människor är helt enkelt vana vid att följa en specifik runda som känns naturlig och bekväm. En sådan runda möjliggörs eller hämmas av den infrastruktur som vi rör oss i. Idag kan vi ju gena från SOUK:s gamla lokal tvärs över till Sergelgatan, och på vägen ligger Ur och Penn. De individer som av ren vana brukar titta in i Ur och Penn till eller från SOUK förändrar sitt beteende oavsett hur snyggt den tyska fastighetsägaren CRI sköter nedläggningen.

Anna berättar att det nu ryktas om att Media Markt ska ta över den tomma lokalen. Hon vet inte på vilket sätt den typen av butik kommer att locka människor på Drottninggatan.

Har källan till skadan något ansvar gentemot andra aktörer annat än att skydda sin egen verksamhet?
Varje aktör på marknaden är organiskt bunden till sin image. Företagets image berörs otvivelaktigt under kritiska perioder, något som kan föra med sig allvarliga konsekvenser. Teorier visar att otillfredsställda kunder och leverantörer kan straffa källan till skadan genom sociala påtryckningar, tillbakadragande, sanktioner för framtida affärer, svagare rykte och prestige. Att bibehålla en positiv bild av sig själv bör därför vara självklart. Men problemet uppstår när källan till skadan (frivilligt eller ofrivilligt) planerar att inte finnas kvar. Vid konkurs eller nedläggning finns det så att säga ingen anledning för företaget att ta hänsyn till hur andra reagerar.

Lämna ett svar

Veckans reportage: Nedläggningen av SOUK


Ni som är stockholmare vet att SOUK på Drottninggatan har lagt ner. Jag har varit ute på stan och pratat med både butiksägare, anställda och kunder för att ta reda på hur de olika grupperna har upplevt nedläggningen och hur de har påverkats.

Med bara två veckors varsel fick alla butiker inne på SOUK packa sina saker och lämna lokalen. Och det är egentligen utgångspunkten för det här reportaget. Är det här ett rimligt sätt att agera? Hur kommunicerade den tyska fastighetsägaren nedläggningen till butiksinnehavarna? Hur upplevdes kommunikationen och den stora förändringen i sin helhet? Hur påverkades försäljning, affärsrelationer och personal? Vad tycker hängivna kunder?

Följ reportaget här på bloggen!

När nedläggningen blev ett faktum stod det så här på SOUK:s hemsida:

”Den tyska fastighetsägaren CRI, en av Commerzbanks fastighetsfonder, har tillsammans med fastighetens förvaltare Jones Lang Lasalle bestämt att SOUK ska stänga. Alla butiker fick 14 dagar på sig att lämna huset och nu är hela lokalen tom. Att på så kort tid evakuera alla butiker är en orimlig och omänsklig åtgärd som har vållat mycket skada och stora kostnader för alla inblandade. SOUK vill tacka alla som gillat oss och vi kan bara beklaga att vårt coola shoppingpalats inte fann nåd inför den tyska ägaren. Vad som nu händer på Drottninggatan känner ingen till.

Tills vidare så kan du fortsätta att besöka:

 • TOPSHOP och TOPMAN i Gallerian Hamngatan, Skärholmens Centrum och K:fem Vällingby
 • BEYOND RETRO på Drottninggatan 77
 • FRIIS och PASHION har öppnat i Kista Galleria
 • SOUK HAIRCARE finns i PUB-huset
 • T-SHIRT STORE har öppnat i Gallerian Hamngatan
 • MONKI på Sergelgatan
 • THE TERRACE öppnar snart på Slöjdgatan
 • OASIS och WAREHOUSE i Gallerian Hamngatan, Sickla och Skärholmen
 • DNA i Galleriagången och i Farsta
 • BIANCO längre upp på Drottninggatan och i Gallerian Hamngatan
 • STHLM STANDARD på Rörstrandsdsgatan
 • SMYCKA i Upplands Väsby”
Lämna ett svar