Lundsberg

Lundsbergs krishantering upprörande


Idag har jag bloggat om internatskolan Lundsbergs upprörande krishantering. Det har under de senaste dagarna pågått livliga diskussioner kring Skolinspektionens beslut att stänga skolan. Många elever och föräldrar är oerhört besvikna och arga och stöttar skolans ledning.

Skolans styrelseledamot Ulf Rehnmark betecknar helgens misshandel som ”ett pojkstreck” och ”missförstånd”, vilket för mig befäster att det finns allvarliga och oacceptabla attityder, så högt som på styrelsenivå. Det inte första gången skolan får kritik – det handlar om ett systematiskt återkommande problem. Den avsatta rektorn påstår att skolan varit förföljd av media och att han känner sig kränkt. Vilket icke-problem i sammanhanget.

Det gör mig upprörd att en styrelse och en ledning uttrycker sig så lätt när elevernas trygghet är långt ifrån säker. Skolinspektionens beslut är en räddning för nuvarande och framtida elever på internatskolan Lundsberg. Att gömma sig bakom en offerkofta och använda den krisretoriken köper jag inte för 5 öre. Läs vidare här.

Lundsbergs krishantering

Lämna ett svar