Talare i kriskommunikation och krishantering


Jag anlitas ofta som talare i kriskommunikation och krishantering. Jag håller också i utbildningar på samma tema, bland annat via Sveriges Marknadsförbund.

De senaste åren har präglats av flera kriser av omfattande karaktär. Aldrig tidigare har organisationens förtroendekapital och rykte varit så sköra. Den granskande journalistiken blir allt intensivare, medieklimatet blir allt hårdare och kritik i sociala medier kan snabbt få oproportionerliga konsekvenser. Samtidigt ställer kunder och allmänhet högre krav på transparens och korrekt agerande.

Trots det görs fortfarande många misstag i krishantering. Bland de vanligaste misstagen är att bemöta granskningar med taggarna utåt och hamna i en destruktiv försvarsställning som försvårar och förhalar krisarbetet. Ofta är förtroendekriser helt självförvållade. Och det största hotet är vi själva och våra försvarsmekanismer. Bland de vanligaste misstagen är också att gå in i en mediesituation utan att vara förberedd, utan att ha tänkt igenom de bästa budskapen och argumenten och utan att förstå att du ibland, omedvetet, bidrar till de mest pinsamma intervjuerna. Därför ingår det i en bra krishantering att också förstå medielogiken och mediedramaturgin och hur du, istället för att falla offer för den, kan ta makten över din egen berättelse och nå ut med det du vill ha sagt.

Via Sveriges Marknadsförbund håller jag i heldagsutbildningen Kriskommunikation i praktiken. Du hinnar aktuella datum, innehåll och anmälan till utbildningen här.

Lämna ett svar