Vad är förändringsprocesser?

Definition av förändringsprocesser

En förändringsprocess är en kedja av aktiviteter som syftar till att ta en organisation/grupp/individ från ett tillstånd till ett annat framtida och önskvärt tillstånd.

En förändringsprocess brukar vara svår att genomgå, bland annat på grund av otydlighet och brist på vägledning och motivation. I en organisationsförändring är det därför avgörande att övertyga medarbetarna med både känslor och rationella förklaringar.

När en förändringsprocess drar igång upplever involverade parter osäkerhet, oro, stress och brist på kontroll. Starka känslor kan i sin tur trigga handlingar som många gånger är spontana och irrationella. Beslut fattas snabbt och ofta utan tillräckligt mycket underlag. Forskning pekar på flera konsekvenser av osäkerhet: personal hoppar av, personal minskar sin produktivitet och effektivitet, man diskuterar med konkurrenter, leverantörer drar sig undan, kundrelationer bryts, missförstånd skapas, rykten cirkulerar, spekulationer eskalerar och reaktioner sprider sig som ringar på vatten.

Människans subjektiva tolkningar och upplevda osäkerhet är grunden för hennes framtida handlingar, och därför är det viktigt för de som driver förändringsarbetet att behålla positiva attityder. Detta görs bland annat genom tidig, öppen och kontinuerlig kommunikation.

Inlägg om förändringsprocesser kan du läsa här.