Veckans tema: Internet


Jag sitter just nu på ett café och funderar på nästa veckas tema. Med anledning av den heta diskussionen kring internetrådgivare eller bristen på internetrådgivare som dominerat Dagens Medias skriverier de senaste dagarna passar det väl alldeles utmärkt med internet-tema. Eller vad säger ni?

Jag har länge intresserat mig för internets kommunikativa egenskaper. För flera år sedan gjorde jag en omfattande kunskapsöversikt av den mest betydelsefulla forskningen kring internets kvalitativa kommunikativa egenskaper. Där tittade jag närmare på fyra aspekter som jag kallar multimedialitet, interaktivitet, hypertextualitet och polyfoni.

Informationsteknologin har ju kommit att innebära stora förändringar för marknadsförare och företagare. En av de viktigaste orsakerna till förändringarna har att göra med internets intåg och snabba spridning. I och med internet sammansmälter telekommunikation, datorer och flera olika medier. Internet förenar marknader, leverantörer och kunder, och bidrar till en mer aktiv kommunikation mellan de inblandade aktörerna. Internet innebär en gemensam plattform där konsumenter oberoende av tid och rum kan komma till tals oavsett om de är nöjda eller inte, vilket påverkar även de företag som inte själva finns på nätet. Därmed öppnas också möjligheten för marknadsföraren att komma närmare kunderna och förstå deras behov.

Men oenigheten har varit stor kring vilka av internets egenskaper som orsakar denna förändring och hur man bäst utnyttjar dem. Det är till exempel inte ovanligt att ledning, IT-avdelning och marknadsföringsavdelning pratar förbi varandra när nya investeringar och projekt ska genomföras. Det är kanske naturligt med tanke på att definitionerna av de egenskaper man vanligen pratar om – till exempel interaktivitet – hämtas från olika discipliner beroende på verksamhetsområde. IT-avdelningens syn på interaktivitet är hämtad från informatiken och bygger på samspelet mellan människa och maskin, medan marknadsavdelningen är mer inspirerad av medie- och kommunikationsvetenskapen, där interaktivitet handlar om kommunikation mellan människor. Även inom respektive område varierar definitionerna kraftigt; marknadschefen, originalaren, copywritern och marknadsstrategen har alla sina egna uppfattningar om begreppet.

Det jag kände när jag gjorde kunskapsöversikten var att vi behövde en konsensusuppfattning om begreppens innebörd och implikationer. Vi behövde sakta ner och se var vi står; göra ett slags nulägesanalys eller inventering av forskningen kring internet. Bara då kan vi omsätta teorierna i handling och uppnå effektivare marknadsföring och affärer på internet.

Det känns kul att ta upp den här frågan igen! Hoppas ni följer diskussionen här på bloggen under nästa vecka.

Lämna ett svar