Veckans tema: Marknadskommunikation


Under den här terminen håller jag i föreläsningar i marknadskommunikation för ekonomistudenter vid Uppsala universitet. Så kul! Vad är marknadskommunikation? Vad är effektiv/framgångsrik marknadskommunikation? Hur kan ett företag genom sin kommunikation öka sin försäljning? Vad gör viss kommunikation bättre än annan?

Ofta kan jag tycka att kurslitteratur i marknadskommunikation ger en fel bild av vad ämnet faktiskt innebär. Definitioner tenderar att inkludera bara val av kommunikationskanal; personlig försäljning, direktreklam, printmedier, annonsering, PR, word of mouth, och så vidare.

Men vad händer då med själva innehållet, alltså budskapet i kommunikationsprocessen? Och vad händer med målgruppsanalys och målgruppsanpassning? Marknadskommunikation handlar lika mycket om försåelse för sin target market, kundsegmentets köpbeteende, budskapets innehåll och formgiving som val av kanal genom vilken budskapet passerar.

Lämna ett svar