Om Jeanette Fors-Andrée

Jag brukar definiera en förtroendekris som gapet mellan ord och handling. Som obalansen mellan vad du säger att du ska göra, eller vad andra förväntar sig att du ska göra, och vad du faktiskt gör. Förtroendekriser eskalerar ur brutna löften och ouppfyllda förväntningar. Du kan aldrig köpa ett förtroende – du måste förtjäna det. Och förtjäna ett förtroende gör du genom att hålla dina löften och förvalta andras förväntningar väl. Det är min grundläggande inställning.

Det betyder inte att du måste göra allting rätt. Vi är inte felfria. Vi kan inte gardera oss för egna eller andras misstag. Vi kan inte gardera oss för sådant som händer i vår omgivning. Felsteg sker. Däremot behöver du vara transparent med de problem du stöter på och i vilken takt du har för avsikt att åtgärda de problemen. För mig är transparens en medveten och genomgripande riktning som innebär att du exponerar dig och gör dig synlig. I medveten ligger en idé och en strategi om vad som ska kommuniceras, när det ska kommuniceras och på vilket sätt. Transparens är med andra ord så mycket mer än att “bara säga något”. Det är mer komplext än att “bara säga som det är”.

För att förtjäna ett förtroende behöver du också agera handlingskraftigt när det behövs. Det är ett farligt och tyvärr vanligt misstag att bemöta granskningar och avslöjanden med taggarna utåt istället för att snabbt och förutsättningslöst analysera sakfrågorna och åtgärda eventuella problem eller felsteg – utan skygglappar, utan att hamna i en destruktiv försvarsställning och utan att skylla på media. Det är nämligen dina faktiska åtgärder som väger tyngst. Det är framför allt hur du hanterar situationen som du bedöms utifrån och som kan bli skillnaden mellan framgång och misslyckande. Det är precis detta förhållningssätt jag har med mig när jag dagligen hjälper företag och offentliga personer att undvika förtroendekriser och förhindra eller dämpa mediedrev.

Det jag också har med mig från 18 års erfarenhet är att transparens och öppenhet, som ju är grundläggande i all bra krishantering, aldrig har handlat om att springa medias ärenden eller lägga sig platt för journalistens spelregler. Tvärtom måste du följa din egen agenda – inte medias. Lika viktigt som att be om ursäkt när du gjort fel är att våga stå upp för beslut, försvara dina budskap och stå stadigt när det blåser. Låt inte rädslan för mediedrev eller allmänhetens moralpanik diktera hur du agerar. Vik dig inte efter vart vinden blåser. Det ingår därför i en bra medieträning att förstå mediedramaturgin och hur du, istället för att falla offer för den, kan ta makten över din egen berättelse. Det händer fantastiska saker när du kan navigera i medielogiken. När du inser att du kan ställa dina egna villkor och sätta dina egna gränser. Det är bland annat så du förvandlas från intervjuoffer till intervjuperson. Och det är så du påverkar hur du framställs. 

Ytterligare ett råd som kommer från 18 års arbete med förtroendekriser och kriskommunikation är vikten av att be om hjälp. Krishantering är väldigt komplexa processer som få har praktisk erfarenhet av. Även den mest medievana personen får tunnelseende när problemen hopar sig, när den berömda reptilhjärnan slår till så att du inte kan tänka klart eller fatta kloka beslut. När du mest av allt vill fly och gömma dig. När den mänskliga försvarsmekanismen gör att du vill stänga dörren om dig, lägga locket på, mörka tvivelaktiga affärer och ljuga när sanningen hinner ikapp. När det känns omöjligt att kommunicera vad som händer, när du vill skälla ut journalisterna och få utlopp för din frustration. När tungan blir torr och ångesten hamrar i bröstet. Det är då det är dags att ta hjälp, för en viktig sanning är att man aldrig ska krishantera sig själv. Det är ungefär lika konstruktivt som att plocka fram skalpellen för att operera sin egen blindtarm.

Att be om hjälp är inte tecken på svaghet, utan tecken på styrka. Det finns inget moraliskt eller rationellt fel i att ta in professionell hjälp när organisationens rykte och trovärdighet står på spel. När verksamheten är som mest skör. När paniken och rädslan för att göra fel tar plats i ledningsrummet. När ägare, kunder, konsumenter, medarbetare och allmänhet förväntar sig transparenta och ärliga svar. Och när media kräver tydliga besked. Då behövs ett utifrånperspektiv. Ett externt stöd som vågar vara brutalt ärlig, ifrågasätta beslut och uttrycka obehagliga sanningar. Någon med lång praktisk erfarenhet av så komplexa processer som krishantering och medieträning.

Om mig – Krishanterare, medietränare och medierådgivare

Jag är krishanterare, medietränare och medierådgivare i egna verksamheten Jeanette Fors-Andrée AB. Jag har arbetat med förtroendekriser och kriskommunikation i 18 år och har en gedigen praktisk erfarenhet av komplexa kriser, mediala granskningar och medieträning av talespersoner inför de mest kritiska situationerna. Jag lotsar dagligen organisationer genom förtroendekriser och förhindrar eller dämpar mediedrev. Jag anlitas av alltifrån globala varumärken, börsnoterade bolag och högt uppsatta chefer i näringslivet – till tillväxtbolag, idéburna verksamheter, branschorganisationer, kommunal verksamhet och offentliga personer.

Tidigare kommer jag från en unik position inom Svenskt Näringsliv där jag som chef för kris- och mediehantering på branschorganisationen för livsmedelsindustrin, dagligen stöttade  industribolag och ledningsgrupper med akut krishantering och medieträning. Dessförinnan har jag en bakgrund som PR- och kriskonsult på global PR-byrå. 

Jag har också i sju år studerat förtroendekriser och kriskommunikation på akademisk nivå som forskare vid Uppsala universitet och beskrivs som Sveriges högst akademiskt skolade krisexpert. 

2019 vann jag Årets Kommunikationskonsult med motiveringen “för att ha jobbat med att avmystifiera medier och för att ha visat vägen fram för en ny generation pålästa och transparenta kris- och mediehanterare”.

I slutet på 2021 kom min nya bok ut: Äg din agenda – Så undviker du förtroendekriser, mediedrev och offentlig skampåle.

Kontakta mig

Jeanette Fors-Andrée AB
Tel: +46 708-93 50 07
Mejl: jeanette@forsandree.se