Om kriskommunikation i Internetworld


Internetworlds redaktion livebloggade från Webbdagarna i Göteborg där jag pratade om det senaste årets kriser och vad vi kan lära av dem. Redaktionen sammanfattade programpunkten i en artikel med titeln ”Bryt det invanda mönstret”

”De flesta vill gå och gömma sig när en krissituation uppstår, men det är precis det man inte ska göra, anser kriskommunikationsexperten Jeanette Fors-Andrée. Ta krisen på allvar, kommunicera och svara på frågorna är några av råden hon ger.”

Lämna ett svar