Arla i blåsväder


Det cancerframkallande mögelgiftet aflatoxin har påträffats i mjölk från Arlas mejeri i Linköping. Matindustrin drabbas än en gång av avslöjanden. Det var inte länge sen media och konsumenter rasade mot Findus som syndabock för hela hästköttshärvan. Findus fick motstå allvarlig kritik trots en i grunden mycket god krishantering.

Mjölk med arsenik stoppades i skolor.  Kebab i Malmö visades sig innehålla fläskkött, trots att säljarna garanterar att det är hundra procent nötkött.

Nu höjs rösterna mot Arla. Efter upptäckten kunde giftet spåras till fel i fodret och misstankarna riktades först mot en kvarn i Norrköping. Men jordbruksverkets preliminära fuktprover, som gjorts på kvarnen, visar att riskliet sannolikt hade höga halter av mögelgiftet redan innan det kom dit. Riset spårades vidare till en risleverantör i Åhus som importerat riset från bland annat Pakistan. Det var i Åhus som riset polerades och skalades innan det såldes vidare till kvarnen i Norrköping.

Arla erkänner att det funnits brister i foderhanteringen men att åtgärder vidtogs väldigt snabbt efter avslöjandet om mögelgiftet aflatoxin. Mjölken i Linköping hann säljas till butiker innan analyssvaret kom tillbaka. Det framkommer också att Arlas mejerier inte gör några rutinkontroller av mjölk för att spåra eventuella gifter. I stället utför företaget stickprover fyra till fem gånger per år. Man liter helt enkelt på att det foder som säljs är okej.

Arla målas snabbt upp som boven i dramat. Konsumenter skriker kommentarer som: Hoppas att ni blir stämda. Leverskada är fan inget att leka med. Så gift är ok att ha i mjölken, då vet jag er ståndpunkt Det blir inga mera Arla-produkter. Det går inte att lita på er. Nu blir det Skånemejerier. Uselt Arla. Och så vidare.

Detta medan Arla meddelar att det finns stränga gränsvärden som myndigheter bestämt och att de upptäckta halterna ligger långt under gränsvärdet. Arla meddelar också att man påbörjat arbete för att spåra bakåt i kedjan för att hitta smittkällan i fodret

Jag vill inte på någon sätt försvara Arla. Arla har det yttersta ansvaret. Men precis som i köttskandalen är ansvars-och skuldfrågor i en kris väldigt komplexa och måste sättas i ett sammanhang. Arla är en av flera aktörer i en värdekedja. Här måste det utredas vem eller vilka som bär skulden. Med det sagt bör också Arla skärpa sina rutinkontroller för att snabbare upptäcka problem i prudukterna.

Lämna ett svar