Tillväxtverket

Tillväxtverket på webben under krisen


Gästinlägg av Erik Fors-Andrée

En normal sommardag har Tillväxtverkets webbplats kring 500 besökare. När DN publicerade sin granskning av myndighetens bokföring 30 juli hade samma webbplats över 8000 besökare. Siffran dalar sedan ner igen till knappt 1000 besökare redan 5 augusti, men återtar igen 6 augusti när Christina Lugnet får sparken som generaldirektör: nästan 6000 besökare.

Organisationens webbplats är en väldigt bra indikator för krissituationer. 8000 besökare kan tyckas lite, men det är förstås skillnaden jämfört med normaldagen som är det intressanta i det här sammanhanget. Det är förvånansvärt få organisationer som använder den här informationen. Den används på sin höjd av IT-avdelningen som bevakar trycket på servrarna, men informationen når sällan fram till andra beslutsfattare, på till exempel kommunikationsavdelningen.

Jag var på semester i de jämtländska skogarna under krisen på Tillväxtverket, så jag följde inte deras webbplats från dag till dag. Men av allt att döma valde myndigheten att enbart beröra krisen genom sitt vanliga nyhetsflöde. Just nu ser det ut så här:

Vid en kris söker väldigt många människor information på internet och i mycket stor utsträckning från den som man tycker är källan: Den organisation som krisen handlar om. När 8000 besökare går till www.tillvaxtverket.se i ett specifikt syfte så är det dålig användbarhet att bara nyttja det normala nyhetsflödet. Dessutom är det dålig krishantering. En kris ska tas på allvar.

Krishantering på webben

Bra krishantering på webben bygger på en flerstegsmodell. Det numera nedlagda Verket för förvaltningsutveckling (som ironiskt nog bitvis var en föregångare till Tillväxtverket) föreslog en trestegsmodell och liknande upplägg återfinns också i många andra beskrivningar av krishantering på webben. Varje organisation måste anpassa kristrappan till sina förutsättningar. Så här såg det till exempel ut tidigare (förhoppningsvis fortfarande) för Socialstyrelsen:

Steg 1 – Webbplatsen fungerar som vanligt
Exempel: En ny typ av influensa bryter ut i Thailand. Informationen är än så länge knapphändig, men man tror att detta kan leda till en större epidemi.

Information om krisen publiceras tillsammans med webbplatsens ordinarie information. Man skriver till exempel nyheter på startsidan och på utvalda ämnessidor.

Steg 2 – Tydlig markering av krisinformation
Exempel: Influensan sprider sig och de första fallen konstateras i Sverige.

Information om krisen exponeras i en grafiskt markerad ruta på startsidan samt på utvalda ämnessidor. Från krisrutan kan besökaren komma till en särskild plats på webbplatsen där man hittar mer information.

Steg 3 – Krisinformation syns på hela webbplatsen
Exempel: Stora delar av befolkningen i Sverige sjuknar in och risk finns att viktiga samhällsfunktioner drabbas.

Information om krisen exponeras i en grafiskt markerad ruta på samtliga sidor på webbplatsen. Från krisrutan kan besökaren komma till en särskild plats på webbplatsen där man hittar mer information.

Steg 4 – Särskild startsida
Exempel: Extrema lägen där man kan förvänta sig mycket stort tryck på webbplatsen eller där det finns särskilda skäl att fokusera helt på krisen.

Webbplatsens ordinarie startsida ersätts av en enklare sida som enbart innehåller information om krisen. Ordinarie funktionalitet såsom sökfunktionalitet går inte att komma åt.

Tillväxtverket har uppenbarligen inte funderat på hur de ska trappa upp informationen på webbplatsen under en kris. De har legat kvar i steg ett och nöjt sig med att publicera nyheter i det vanliga nyhetsflödet. Givet hur situationen varit och med stöd av besöksstatistiken borde man ha gått minst till steg två, kanske även steg tre.

Erik Fors-Andrée driver VD-bloggen. Han är delägare och tidigare VD på Stance juristbyrå och reflekterar om ledarskap och personlig utveckling samt VD-rollen. Erik är också grundare till Lunchkalendern. Och självklart är han min kära make.

3 svar Följ diskussionen: "Ja. :)..."

Tillväxtverket – Lugnet i krisen


Detta har hänt

I slutet på förra månaden avslöjade Dagens Nyheter att Tillväxtverket spenderat närmare 7,5 miljoner kronor i skattepengar på representation av myndigheten. Det handlar bland annat om exklusiva slottsvistelser, middagar, vinprovning och spa. Förutom att svika skattebetalarna har Tillväxtverket sedan januari 2010 brutit mot sina egna regler för intern representation, visar DN:s granskning. I slutet på maj ägde den årliga medarbetardagen rum på Grand Hotel i Stockholm, en dag som kostade runt 700 000 kronor.

I ett pressmeddelande idag skriver Tillväxtverkets ställföreträdande generaldirektör Göran Theolin att man gjort misstag. Han lovar också en ökad intern kontroll och en förändring i den policy som gäller representation. I ett försök att återvinna allmänhetens förtroende skriver han:

”Det som har hänt är inte bra. Vi har förstående för att näringsliv, småföretagare och allmänhet är upprörda.”

Snygg krishantering av Annie Lööf

Näringsminister Annie Lööf var väldigt snabb med att agera. Hon var tydlig med att Tillväxtverkets frikostiga representationskultur inte är acceptabel och att myndigheten inte följer de interna riktlinjer som man själv har beslutat om.

Efter bara några dagar träffade Annie Lööf Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet. Resultatet blev att Lugnet fick avgå, något som Paul Ronge hade förutspått i ett tidigare inlägg. ”Förtroendet för Christina Lugnet är kraftigt naggat i kanten från regeringens sida, förklarade Annie Lööf.

Annie Lööf visade på beslutsamhet, viljestyrka och snabba beslut. Och hon visade att hon är trovärdig, att hon menade det hon hade sagt en vecka innan i samband med DN:s avslöjande:

”Jag tycker det är uppseendeväckande och anmärkningsvärt, jag tycker de belopp som vi nu kan se inte är acceptabla. Det är styrelsens uppdrag att granska hur myndighetens pengar används, därför tar jag i med hårdhandskarna och säger att här måste det till rättning. Här krävs det att rutiner, riktlinjer och lagstiftning följs.”

Bristande krishantering av Tillväxtverket

Be om hjälp! Det är en av krishanteringens viktigaste riktlinjer. Många som hamnar i en kris tänker ”Vi klarar det själva. Vi litar på vår egen kompetens och handlingsförmåga och kan därmed sköta allt med interna och befintliga medel.”

Visst är det bra att ha en bred kompetens på sin organisation och lita på att medarbetarna utför sina uppgifter på ett föredömligt sätt. Men kriser är mycket svåra och komplexa händelser som få har praktisk erfarenhet av. Saknaden av erfarenhet gör det svårt för ledare och chefer att greppa situationen och förstå interna och externa reaktioner. Be därför om hjälp för strategiska och operativa insatser i krishantering. Det är viktigt att rådfråga andra som har praktisk erfarenhet av en kris. Man blir lätt hemmablind. Därför är det viktigt att få hjälp med att förutspå konsekvenserna av sitt eget beteende.

Tillväxtverket gjorde felet att hantera sin egen kris. Kommunikationschefen Cecilia Werner Kastensson säger att myndigheten har ett samarbete med tre olika PR-byråer men att ingen av dessa byråer har kallats in för krishantering. Varför då? Krishantering är färskvara. I en kris finns inget utrymme att ”vänta och se” eller ”sova på saken”. Ta in hjälp. Det behöver inte vara från en byrå. Men prata med någon som kan ge ett utifrånperspektiv.

Bristande kriskommunikation av Lugnet

Man skulle kunna tro att Tillväxtverket och Lugnet i en sådan kris har haft fullt upp med sin krishantering och sin kriskommunikation. Men faktum är att myndigheten snackade för mycket istället för att agera och vidta åtgärder. I en intervju med Dagens Opinion säger Tillväxtverkets kommunikationsdirektör Cecilia Werner att hon och generaldirektören har suttit i telefon och tagit emot samtal hela första dagen. Ledaren för myndigheten och chefen för all kommunikation har alltså lagt en hel dag på att snacka i telefon istället för att undersöka saken och ta fram en åtgärdsplan för krishantering och förbereda sin kriskommunikation.

På frågan ” Hur tycker ni krishanteringen har gått?” svarade kommunikationsdirektören:

”Vi har inte kommit dit än, det återstår. ”

Okej, jag undrar hur lång tid det tog innan krishanteringen drog igång. På riktigt.

Generaldirektören Christina Lugnet gör även andra misstag. Hon skulle ha erkänt att myndigheten/hon har gjort fel, bett om ursäkt och pratat om åtgärder som måste vidtas för att visa att hon tar kritiken på allvar. Men hon gjorde precis tvärtom. I ett försök att försvara den frikostiga representationskulturen och den stora kostnaden för maj månads medarbetardag säger hon att det var ”det billigaste alternativet”. Tror hon på allvar att småföretagare och medborgare köper det resonemanget? Finns det inget billigare alternativ än Grand Hotel i Stockholm för 700 000 kronor? Christina Lugnet minimerar krisens proportioner och vår känsla av besvikelse och frustration, något som man absolut inte ska göra i en kris. Vinnovas generaldirektör hanterade en liknande situation bättre.

Det är uppenbart att myndighetens ledare och chefer inte förberett sig i sin kriskommunikation. Ytterligare ett tecken på detta är bristen på samstämmighet. Medan kommunikationsdirektören säger att man gjort fel och agerat på ett oacceptabelt sätt, påstår generaldirektören i en nyhetsartikel på myndighetens sajt att man följt Skatteverkets regler och tar inget ansvar för det som har hänt.

4 svar Följ diskussionen: "Ja det är väldigt provocerande att Lugnet får lön i tre år efter att dessa uppgifter kommit fram. Och vi ser det om och om igen - ledare som lämnar sin post på grund av misskötsel av sin organisation, men som ändå får enorma summor efteråt...."