Google bäst på att bemöta externa förändringar


I ett tidigare inlägg lovade jag att återkomma med mer konkreta exempel på skillnader mellan hur företag bemöter externa förändringar. I det tidigare inlägget presenterade jag en modell som lyfter fram två viktiga aspekter att förhålla sig till i bemötandet av externa förändringar: (1) Snabbhet, som handlar om hur fort ett företag eller en organisation agerar på en extern förändring och (2) öppenhet, som handlar om tydlighet i kommunikationen kring hur företaget förhåller sig till förändring.

I figuren nedan har jag valt att jämföra IT-jättarna Apple, Google och Microsoft. Hur snabbt agerar respektive företag på förändring, och hur pass öppna är dem i sin kommunikation?

Ja, både Apple och Google är kända för att agera väldigt snabbt på teknikutveckling och användbarhetstester. Man kan till och med säga att båda företagen på var sitt håll driver teknikinnovationen framåt. De ligger alltid på framkant när det gäller ny teknik, snygg design och produktnyheter. Däremot skiljer sig företagen åt om vi tittar på hur öppna de är i sin kommunikation kring exempelvis kommande produkter.

Medan Apple försöker stänga ute all typ av insyn fram till lansering av en färdig produkt, är Google bäst på att släppa tidiga beta-versioner. Google berättar gärna om utmaningar, hinder och lösa idéer, kanske för att det inte finns en annan aktör på marknaden som har de resurser som krävs för att driva utvecklingen framåt på samma sätt. Så sent som i lördagens SvD Näringsliv stod det: ”Samtidigt har Google levererat ytterligare hot genom att visa upp ett kommande nytt, och fritt, operativsystem för datorer. Det är ännu ett år kvar innan systemet kommer ut i de första små bärbara datorerna och det är oklart i vilken utsträckning det kan hota Windows. Men för Microsoft är det i vilket fall ett klart orosmoln.”

Det är svårt att säga vilken strategi som är bäst. Båda metoderna fungerar uppenbarligen: Google skapar en hype genom att väcka tidiga tankar i konsumenternas hjärnor och genom att låta oss använda tidiga versioner, medan Apple skapar sin hype genom att minimera informationen och istället låta konsumenterna sluta sig till rykten. Buzz och word of mouth skapas i båda fallen.

Vad säger då detta? Ja, jag vet inte riktigt. Men det känns som en intressant modell som åskådliggör skillnader mellan aktörer. Man kan till exempel använda modellen för att se företags utveckling över tid. Jämför vi Microsofts anpassning till förändring under de senaste tio åren ser vi att företaget agerar snabbare och snabbare på externa påtryckningar. Från att ha varit den dominanta lösningen i våra persondatorer till att utmanas kraftigt av bland andra Google, måste Microsoft nu slåss för att behålla och erövra marknadsandelar.

5 svar