Höstens moderators- och föredragsjobb


Under den kommande höst- och vinterperioden är det bra med moderators- och föredragsjobb för min del. För första gången har jag behövt tacka nej till förfrågningar för att de krockar med andra inbokade föredrag.

Jag har under sommaren fått mejl där man undrar om jag möjligen har några öppna dragningar eller liknande om kriskommunikation och krishantering, som inte är direkt kundrelaterade. Och då kom jag på idén att börja sammanställa och publicera ett löpande schema för dem som vill komma och lyssna. Så här nere finns de aktuella tiderna och sammanhangen. Hoppas vi ses!

Gästföreläsare för presschefer

10 oktober, Stockholm

För ett gäng presschefer ska jag den 10 oktober hålla ett föredrag på temat Krishantering och sociala medier. Presscheferna är medlemmar i ett professionellt nätverk av chefer från olika branscher och typer av verksamheter.

Talare på Pack & Emballage-mässan

16 oktober, Kistamässan, Stockholm

Skärmavbild 2013-09-08 kl. 17.15.36Den 16 – 17 oktober arrangeras en Pack & Emballage-mässa på Kistamässan i Stockholm. Pack & Emballage är Nordens största förpackningsmässa 2013 och brukar locka närmare 9 000 besökare.

Mässan kommer att ha ett omfattande seminarieprogram under de båda mässdagarna. Kriskommunikation i sociala medier är ett mycket efterfrågat, aktuellt och intressant tema. Det blir också temat på mitt föredrag. Program och registreringsformulär finns här. För kostnadsfri entrébiljett, ange kod 3000 här.

Styrelsens ansvar vid krishantering

21 oktober, Karlstad

Styrelseakademien i Värmland har bjudit in mig för att prata kring min bok Praktisk kriskommunikation för ett gäng styrelseledamöter. Rubriken på mitt föredrag är ”Styrelsens ansvar vid krishantering”. Här tar jag upp ett antal grundläggande principer och framgångsfaktorer för styrelser som vill förebygga kriser, men också hantera akuta kriser. Cirka 30 styrelseledamöter beräknas delta och få möjlighet att köpa min bok till ett bra pris.

Är du medlem i Styrelseakademien, se då till att anmäla dig.

Föredrag för länsstyrelserna i norra Sverige

6 november, Falun

NordSam, ett samarbete inom området krishantering och krisberedskap mellan de sex nordliga länsstyrelserna, ska ha sitt årsmöte den 6-7 november.

Ledningsgruppen och beredskapsdirektörerna har bjudit in mig för att hålla ett föredrag på temat Krishantering och Kriskommunikation under årsmötet. Jag kommer att lägga fokus på teoretisk och praktisk bakgrund till kriskommunikation i offentlig verksamhet och diskutera praktiska fall som man kan dra nytta av.

Föredrag på KompetensMässan

13 november, Filmstaden Sergel, Stockholm

Skärmavbild 2013-11-01 kl. 19.25.20Seminarier av högsta klass i 14 salonger. Det är årets tillfälle till effektiv kompetensutveckling. Genom åren har mässan besökts av drygt 200 000 yrkesverksamma personer.

Mitt föredrag Så skyddar du ditt företag från skam och skadat förtroende vänder sig till företagsledare, chefer och andra beslutsfattare som vill stärka och utveckla sin kompetens i kriskommunikation och krishantering, både i proaktivt och reaktivt syfte.

Seminarieprogrammet finns i sin helhet här, och här kan du boka en plats.

Forum kriskommunikation i Jönköpings län

15 november, Jönköping

Länsstyrelsen genom F-samverkan arrangerar första träffen för forum kriskommunikation i Jönköpings län. En heldag med kriskommunikation i fokus. Inspiration från Krisinformation.se, föreläsare och deltagare genom open space. Jag håller mitt föredrag för kommunikatörer och beredskapssamordnare under förmiddagen.

Moderator och ordförande för KrisKom 2.0 – Kriskommunikation i digitala kanaler

19 november, Bygget konferens, Stockholm

Skärmavbild 2013-09-09 kl. 09.52.09Heldagskonferensen vänder sig till kommunikationschefer, presschefer, ansvariga för sociala medier och digitala kanaler, kommunikatörer och informationsansvariga. Praktikfall och framgångsfaktorer diskuteras, jag beskriver hur digitala medier förändrat krisarbetet och hur du bäst hanterar blixtkriser och stormar i sociala medier. Intressanta talare kommer från SAS, BBC, Fritidsresor, Telenor och Viasat. Konferensen avslutas med en scenarioövning där deltagarna får lösa en kris i ett skarpt läge.

I våras var jag moderator för en liknande konferens men för offentlig sektor av samma arrangör, och den blev snabbt fullsatt. Så skynda dig med din anmälan!

Talare på konferens om Livsmedelssäkerhet

20 november, Garnisonen, Stockholm

Skärmavbild 2013-09-08 kl. 17.06.52Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet är begrepp som stått i fokus under våren 2013 då mat som deklarerats innehålla nötkött i själva verket innehöll hästkött. Den här tvådagarskonferensen vänder sig till dem som arbetar med kvalitets- och matsäkerhetsfrågor, samt kommunikationschefer, inom livsmedelsindustrin.

Mitt föredrag 20 november med rubriken Att hantera en medial matskandal innehåller:

  • Strategier för att minimera skadan när du hamnar i ett mediedrev
  • Vad är ett mediedrev och finns det en logik i det?
  • Går det att komma helskinnad ur en medial skandal?
  • Att ta ansvar för fusk när andra bär skulden

Jag tar tidigare bloggat om Findus och köttskandalen här:
Köttskandalen – Om Findus och hästköttshärvan
Ansvar och skuldfrågor i en kris – om Findus och köttskandalen

Andra talare kommer bland annat från ICA, Nestlé, Max och Livsmedelsföretagen. Det blir en blandning av praktiska case och expertföreläsningar om hur livsmedelsbranschen kan jobba för att få ökat konsumentförtroende, bättre kommunicera produktåterkallelser och livsmedelssäkerhet. Anmäl dig här.

Norrbottens kriskommunikationsnätverk

4 december, Luleå

Norrbottens kriskommunikationsnätverk är ett nätverk för kommunikationsansvariga eller motsvarande på samhällsviktiga organisationer som kommuner, landsting, polisen, trafikverket, försvarsmakten, osv. De träffas en gång per år. Syftet med nätverket är att man var för sig och tillsammans ska bli bättre på att hantera eventuella större olyckor och samhällskriser som drabbar Norrbotten.

Under dagen ska jag prata om kriskommunikation generellt – men med extra fokus på hur offentliga aktörer bör/kan använda sig av sociala medier i krishanteringssyfte.

Berghs School of Communication

5 december, Stockholm

Ännu en föreläsning för studenter på Berghs. Det är alltid lika kul att undervisa på Berghs. Studenterna är enormt motiverade och visar ett stort intresse för ämnet. Kurs: PR och medierelationer.

Moderator för SMIOS: Kriskommunikation i webb och sociala medier

11 december, Scandic Hasselbacken, Stockholm

Skärmavbild 2013-09-08 kl. 17.08.11Det digitala och sociala medielandskapet har radikalt förändrat förutsättningarna för kommuners och myndigheters kommunikation vid kriser. Heldagskonferensen SMIOS vänder sig till de som arbetar strategiskt med planering av kommunens eller myndighetens kriskommunikation och kriskommunikation via webb och sociala medier, såsom kommunikationschef och strateg inom digitala medier på kommuner, landsting, myndigheter och ideella organisationer.

Under dagen leder jag konferensen och bland talarna finns representanter från Polisen i Stockholms län, Stockholms stad, Skellefteå kommun, Halmstads kommun, SJ AB, MSB och Falkevik & Danehav. Under ett avslutande Learning lab håller jag ett interaktivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte om att införa och tillämpa sociala medier som effektivt verktyg i din kriskommunikation. Anmäl dig här.

Lämna ett svar