På gång

Exklusivt krisseminarium


Så undviker du förtroendekriser och mediedrev – Exklusivt krisseminarium.

Kickstarta hösten med att anmäla ditt intresse till mitt frukostseminarium den 27 september. Det är ett exklusivt seminarium med begränsat antal platser där jag delar med mig av mina allra bästa tips och verktyg från 18 års erfarenhet av kris- och mediehantering. 

Jag lotsar dagligen företag och högt uppsatta chefer i näringslivet genom förtroendekriser och förhindrar eller dämpar mediedrev. Jag vägleder kontinuerligt bolag i samband med mediala granskningar med målet att snabbt ringa in faran och begränsa skadan, och undvika att kriser och publiceringar utvecklas till regelrätta skandaler.

En av de viktigaste lärdomarna är att de största misstagen begås i inledningsskedet av en kris eller medial granskning.

Anmäl ditt intresse och läs mer om frukostseminariet här. Frukostseminariet äger rum onsdagen den 27 september 2023, kl 08.30-11.30 i Ljusgården, Berns Berzelii Park, Stockholm.

Lämna ett svar

Talare i kriskommunikation och krishantering


Jag anlitas ofta som talare i kriskommunikation och krishantering. Jag håller också i utbildningar på samma tema, bland annat via Sveriges Marknadsförbund.

De senaste åren har präglats av flera kriser av omfattande karaktär. Aldrig tidigare har organisationens förtroendekapital och rykte varit så sköra. Den granskande journalistiken blir allt intensivare, medieklimatet blir allt hårdare och kritik i sociala medier kan snabbt få oproportionerliga konsekvenser. Samtidigt ställer kunder och allmänhet högre krav på transparens och korrekt agerande.

Trots det görs fortfarande många misstag i krishantering. Bland de vanligaste misstagen är att bemöta granskningar med taggarna utåt och hamna i en destruktiv försvarsställning som försvårar och förhalar krisarbetet. Ofta är förtroendekriser helt självförvållade. Och det största hotet är vi själva och våra försvarsmekanismer. Bland de vanligaste misstagen är också att gå in i en mediesituation utan att vara förberedd, utan att ha tänkt igenom de bästa budskapen och argumenten och utan att förstå att du ibland, omedvetet, bidrar till de mest pinsamma intervjuerna. Därför ingår det i en bra krishantering att också förstå medielogiken och mediedramaturgin och hur du, istället för att falla offer för den, kan ta makten över din egen berättelse och nå ut med det du vill ha sagt.

Via Sveriges Marknadsförbund håller jag i heldagsutbildningen Kriskommunikation i praktiken. Du hinnar aktuella datum, innehåll och anmälan till utbildningen här.

Lämna ett svar

Heldagsutbildning i kriskommunikation


Jag håller kontinuerligt i utbildningar, bland annat en heldagsutbildning i kriskommunikation via Di Akademi. Utbildningen ger dig de verktyg du behöver för att hantera kriser och mediala granskningar.

Tidigare deltagare har gett bland annat följande utvärdering:

”Jag har väntat länge på det här tillfället att få gå Jeanettes kurs och mina förväntningar har ändå överträffats. Hon är så trygg och säker på sitt kunskapsområde och hämtar många konkreta exempel från verkligheten, vilket belyser ämnet från många olika håll.”

”Fantastiskt bra kurs och kursledaren är en av de mer professionella jag har haft.”

”Det absolut bästa jag varit på på länge. Hade höga förväntningar med tanke på att det var Jeanette som var kursledare. Är man en av Sveriges absolut främsta på ett område så är det nog höga krav. Och hon uppfyllde ALLA. Känner också att önskemål som jag lämnat in om föväntningar hade tagits med.” 

Du hittar aktuella datum, innehåll och anmälan till utbildningen här.

Lämna ett svar

Kriskommunikation och krishantering för VD


Medarbetarna är varje företags största resurs men också i många fall vd:s största utmaning. Hanterar du utmaningarna på rätt sätt så finns mycket att vinna.

Under en heldag belyser VD & PERSONAL vd-rollens svåraste utmaningar. Själv kommer jag att prata om hur du förtjänar ett förtroende. Det är för det mesta din krishantering, eller brist på krishantering, som skapar de allvarligaste reaktionerna. Och så länge du inte hanterar sakfrågan, eskalerar förtroendekrisen. Din krishantering har med andra ord en avgörande betydelse för hur litet eller stort förtroendegapet blir. Därför är det oerhört viktigt att snabbt ringa in faran och genom medvetna strategier begränsa skadan.

Hoppas vi ses den 19 april. Boka din plats och se programmet här.

Lämna ett svar

MINUTRÅDET – när bra råd är snabba


Vi, Jeanette Fors-Andrée och Paul Ronge, tillhör Sveriges mest anlitade krishanterare och medierådgivare. Vi har arbetat med detta i decennier, skrivit böcker och hållit otaliga utbildningar.

På senare år har vi märkt en tydlig tendens; företag och organisationer behöver goda råd allt snabbare – helst på minuten. 

Med webben, nyhetssajterna och sociala medier snurrar händelseutvecklingen i hysterisk fart. Dygnet runt. Ofta avgörs det inom de första timmarna om en kris eskalerar till ett direkt hot mot verksamheten. De allvarligaste kriserna är självförvållade och felaktiga beslut kan, som vi ofta sett, få förödande konsekvenser.  

Företag och organisationer har inte tid att sitta med långsamma arbetsgrupper eller skapa nya team när det brinner i knutarna. Även kommunikationsavdelningar kan bli hemmablinda, vilket alltför ofta leder till förnekelse och handlingsförlamning.

Vår viktigaste gemensamma fördel är snabbheten. Detta kommer från att vi hanterat så många olika sorters kriser och mediala granskningar inom i stort sett alla branscher. Genom att vi är två med lång erfarenhet, men med olika perspektiv, kön och ålder, mer än dubblar vi slagkraften i rådgivningen. Dessutom arbetar vi gärna och väldigt bra ihop.

Därför lanserar vi nu ett gemensamt erbjudande: ”Minutrådet”.

Detta är en exklusiv tjänst. Du anlitar oss upp till tre timmar och rådgivningen kan gälla allt från att utforma budskap inför en viktig affärshändelse till en ren mediekris. Det kan handla om en ledningsgrupp eller interna kommunikatörer som vill ha en second opinion från oss när verksamheten är som mest skör och sårbar. Det spelar ingen roll för oss om du redan har en PR-byrå och om det inte blir ett fortsatt samarbete efter ”minutrådet”. Vi är också helt flexibla när det gäller plats för rådgivningen eller om du hellre vill ha den digitalt. 

Vi garanterar att vi kommer att kunna ge en adekvat första rådgivning på tre timmar. Av erfarenhet vet vi hur avgörande det är att göra rätt saker snabbt – därför är bra råd också snabba. Med det här erbjudandet hoppas vi att fler ledare och verksamheter ska undvika förtroendekriser. Genom att agera rätt i inledningsskedet kan man minimera risken att kriser eller mediala granskningar eskalerar till regelrätta skandaler.

Hör av dig!

Resumé skriver om det gemensamma erbjudandet här.

Lämna ett svar

Advice on Demand – good advice when you need it


We, Jeanette Fors-Andrée and Paul Ronge, are among Sweden’s most in-demand crisis management experts and media advisers. We have decades of experience in this field and have written books and taught countless courses on the subject. 

In recent years, we have noticed a clear trend: companies and organisations need good advice increasingly quickly, ideally straight away. 

The Internet, news sites and social media are spinning events out of control at breakneck speed, 24/7. What happens in the first few hours often determines whether a crisis quickly becomes a direct threat to a company or organisation. The most serious crises are self-inflicted, and, as we have seen so often, wrong decisions can have devastating consequences.  

Companies and organisations do not have time to convene snail-like working groups or set up new teams when they need to act rapidly. Even communications departments can be blind to their own faults, all too often resulting in denial and paralysis.

Our most important advantage is our speed, which we have acquired through having managed so many different kinds of crises and media scrutiny in virtually every industry. With our long experience but different perspectives, genders and ages, our advice is more than twice as effective. Plus, we love working together, and we make a great team.

That is why we are now launching our joint offering: ‘Minutrådet’.

This is an exclusive offering. You can hire us for up to three hours. We advise on everything from shaping messaging for an important business event to handling a genuine media crisis. Whether you are a management team or an internal communications officer wanting a second opinion, we can help your company or organisation when it is at its weakest and most vulnerable. We do not mind if you already have a PR agency or if it is a one-off assignment. We are also happy to meet you wherever, or if you prefer, we can do it digitally. 

We guarantee that you will leave your first 3-hour meeting with suitable advice. We know from experience how crucial it is to do the right things quickly. That is why good advice is also quick advice. Our offering will help more leaders, companies and organisations avoid a crisis of trust. Getting it right from the start can reduce the risk of a crisis or media scrutiny turning into a full-blown scandal.

We look forward to hearing from you!

In the Swedish magazine Resumé you can read more about the joint offering. You can also find the joint offering in Swedish here.

Lämna ett svar

Kriskommunikationsutbildningar


Kriskommunikationsutbildningar är något som jag håller kontinuerligt för både enskilda ledningsgrupper och via arrangörer. Det senaste året har jag förutom anpassade kriskommunikationsutbildningar för ledningsgrupper och krisgrupper, hållit i kurser via Dagens Industri och Resumé, Chefsnärverket Close, Altinget, Berghs och varit keynote på Publikom.

I mina kriskommunikationsutbildningar pratar jag bland annat om: Hur undviker du förtroendekriser? Vilka är de största misstagen i krishantering? Hur undviker du de vanligaste tabbarna? Hur bemöter du mediala granskningar? Och hur tar du makten över dina budskap i ett allt tuffare medieklimat som drivs av sensationsrubriker och jakten efter de snabba klicken?

Vill du veta när jag håller nästa kriskommunikationsutbildning eller föreläsning, tveka inte att kontakta mig.

Från utvärderingen efter min kurs i krishantering och mediala granskningar via Dagens Industri och Resumé:

  • ”Det absolut bästa jag varit på på länge. Hade höga förväntningar med tanke på att det var Jeanette som var kursledare.”
  • ”Fantastiskt bra kurs och kursledaren är en av de mer professionella jag har haft.”

Lämna ett svar

Äg din egen agenda


Du äger faktiskt din egen agenda, kan ställa dina egna villkor och sätta dina egna gränser. Du kan förflyttas från intervjuoffer till intervjuperson. Jag pratar om det och mycket annat i EGN:s chefspodd “Like a boss”. Till exempel: Hur kommer det sig att personer som leder stora verksamheter så snabbt och så plötsligt blir så skakade och handlingsförlamade? Vad är det som gör att personer som till vardags är vana att fatta tuffa beslut, göra miljardaffärer, driva igenom omfattande förändringsarbete och tänka långsiktigt, plötsligt krymper ihop till ett tunt löv utan att se de strategiskt viktiga valmöjligheter som finns?

Lyssna gärna.

Lämna ett svar

Medietränare: att hantera kriser och mediala granskningar


Som medietränare och krishanterare möter jag ofta företag och ledningsgrupper som springer medias agenda istället för att hålla i sin egen. Som låter paniken och rädslan diktera hur man agerar.

Det händer fantastiska saker när du kan navigera i medielogiken. När du inser att du faktiskt äger din egen agenda, kan ställa dina egna villkor och sätta dina egna gränser. Det är bland annat då du förvandlas från intervjuoffer till intervjuperson och kan ta ett samlat grepp om din kris- och mediehantering.

Nästa tillfälle för min online-kurs Krishantering och kriskommunikation – att hantera kriser och mediala granskningar är 10 juni. Anmäl dig gärna. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar strategiskt eller operativt med krishantering, kriskommunikation och mediehantering eller har en ledande position som gör att du har en nyckelfunktion när krisen kommer.

Där ger jag mina allra bästa råd för effektiv mediehantering och det jag själv lär ut i mina praktiska medieträningar. Det ingår i en bra medieträning att förstå medielogiken och hur du inte faller offer för mediedramaturgin. Hur du kan vara öppen och transparent och svara på frågorna och samtidigt följa din egen agenda – inte medias. Det handlar inte om att förfina eller förvränga sanningen. Tvärtom handlar det om att gå in i kärnan av verksamheten och bygga trygga talespersoner som på ett kommunikativt sätt kan prata om verksamhetskritiska frågor. Läs mer om mina medieträningar här.

Medietränare
Medietränare Jeanette Fors-Andrée
Lämna ett svar

Utbildning i kriskommunikation


Utbildning: Krishantering och kriskommunikation – att hantera kriser och mediala granskningar (onlinekurs)

Hur undviker du förtroendekriser? Hur bemöter du mediala granskningar? Och hur tar du makten över dina budskap i ett allt tuffare medieklimat som drivs av sensationsrubriker och jakten efter de snabba klicken?

12 maj håller jag en online-utbildning. Anmäl dig gärna. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar strategiskt eller operativt med krishantering, kriskommunikation och mediehantering eller har en ledande position som gör att du har en nyckelfunktion när krisen kommer.

Jag och medierna står ofta på olika sidor. Därför är det här samarbetet med Bonnier och Dagens Industri både unikt och roligt. Program och andra detaljer hittar du här.

Lämna ett svar