Jeanette kommenterar – 16 June 2011


 • computersweden.idg.seSista kapitlet i Jobs bok – Computer Sweden
  16 June 2011 – Apple kommer att överleva, men självklart kommer företaget att förlora en stark och engagerad ledare som så länge förknippats med varumärket och dess framgång. De gånger Jobs har varit sjukskriven har det gått dåligt för företaget. Flera problem av det slaget kommer vi att se i framtiden. Utan tvekan kommer efterträdaren att jämföras med Steve Jobs vilket leder fokus bort från produkterna och verksamheten. För att minimera skadan måste efterträdaren besitta flera av Steve Jobs egenskaper. Genuint engagemang, kreativitet, utstrålning och näsa för marknadsföring och kommunikation är bara några av de karaktärsdrag som den nya ledaren bör ha.
 • www.dn.se – Saab medger mutor till Sydafrika – DN.SE
  16 June 2011 – Ytterligare ett exempel på kriskommunikation. Hur väl Saab kommer att hantera krisen återstår att se. Förhoppningsvis har ledningen lärt sig ett och annat vid det här laget.
 • www.dn.seSex miljoner i USA svek Facebook – DN.SE
  14 June 2011 – Jag tror att ju fler kanaler vi använder, desto viktigare blir det att gå tillbaka och välja bort det som ger oss minst. Tidigare har det varit viktigt att sprida ut sig på nätet och skapa konton på många olika tjänster. Nu har användarna blivit mer medvetna om vad som är viktigt för just dem och lägger därmed sin tid på utvalda nätverk. Dessutom tror jag att behovet av det sociala samspelet och den dagliga interaktionen varierar från land till land och från en kultur till en annan. I USA pratar man mycket om vikten av face-to-face och fysisk närvaro i kommunikationen. I Sverige finns det fler som förespråkar vikten av kontakter via sociala medier.
 • resume.se – Resumé: Nytt pr-grepp med Bloggbyrån
  14 June 2011 – Coolt koncept. En PR-byrå som stöttar bloggosfären och har (potentiella) bloggare som målgrupp. Ska bli spännande att se byråns utveckling och i vilken utsträckning bloggosfären tar hjälp av utomstående konsulter.
3 svar