Kommunikationstrender 2010


I en intervju Kreafonbloggen svarar jag på frågor om kommunikationstrender 2010. I den trendspaningen tror jag att företag framför allt kommer att jobba mer medvetet med kommunikation som verktyg. Företag kommer också att bli mer medvetna om effekterna av sin kommunikation.

I det mer medvetna arbetet kommer sociala medier att få en ännu större roll än idag. Även branscher som tidigare har varit väldigt konservativa och traditionsbundna kommer att inse den maktförskjutning och det paradigmskifte som sociala medier faktiskt innebär. Även de måste släppa in kunder på ett annat sätt och anpassa spelreglerna efter målgruppens villkor.

Läs intervjun i sin helhet på Kreafonbloggen!

Lämna ett svar