Konsten att läsa icke-verbal kommunikation


Till alla som är intresserade av kommunikation som verktyg för att påverka kan jag rekommendera Henrik Fexeus bok ”Konsten att läsa tankar. Hur du förstår och påverkar andra utan att de märker något.” Det är en bok som tar fasta på vikten av icke-verbal kommunikation, eller ordlös kommunikation. Som författaren själv skriver, är ämnet i sig inte nytt. Grundläggande i kommunikation och marknadsföring är att förstå den andre personens attityder och mentala processer för att bättre nå in med budskapet.

Det intressanta med boken är istället att den på ett enkelt sätt diskuterar verktyg för hur man kan använda sin omedvetna kommunikation medvetet och hur man kan tolka andras icke-verbala kommunikation för att uppnå bättre effekt.

I ett tidigare inlägg definierade jag kommunikation som en handling som syftar till att uppnå en önskvärd effekt/reaktion från någon annan. Effektiv/framgångsrik kommunikation inträffar när mottagarens reaktion motsvarar sändarens initiala syfte. Ju mer medveten och välplanerad handlingen är, desto större chans att uppnå effektiv kommunikation. Och för att nå dit — för att få den andre personen att bete sig precis på det sätt man vill — måste sändaren ha ett mottagarperspektiv, dvs. lyssna och ta till sig information och ständigt anpassa sig efter mottagaren.

Fexeus bok beskriver precis detta mottagarperspektiv men fokuserar bara på den icke-verbala kommunikationen: ”Om du använder din ordlösa kommunikation på rätt sätt kommer du också att påverka din omgivning till att vilja gå i samma inriktning som du, att sträva efter samma mål som du.” Att skapa rapport, eller ömsesidigt förtroende, är ett av de konkreta verktygen han presenterar. God rapport handlar om att anpassa sig efter den andres sätt att kommunicera för att sedan successivt dra in den personen i sin egen värld och påverka hans eller hennes beteenden och attityder. För att ge några exempel: Vi kan i våra möten utgå från den andre personens kroppsspråk; vi kan i våra möten med andra hålla med istället för att säga emot. Sådana enkla medel gör det lättare för sändaren att nå in med sitt budskap.

5 svar