Krisövning – att testa eller skapa ett beteende


Krisövningar skapar förutsättningar för att hantera en kris på ett bra sätt. Det är viktigt att ha kris- och handlingsplaner på plats. Men vi har ingen aning om hur vi som människor reagerar i en krissituation förrän vi själva har varit med om ett pressat och skarpt läge. Ett sådant läge kan skapas i verklighetsbaserade scenarioövningar och rollspel.

Jag jobbar ofta med krisövningar på olika sätt beroende på vilka beteenden som ska testas eller skapas. För några veckor sedan höll jag en krisövning för studenter på Berghs. Krisövningen var en del av kursen Marknadskommunikation och momentet Kommunikationsstrategi och Kommunikationsplanering.

Studenter på Berghs löser hela tiden uppgifter för uppdragsgivare, alltså riktiga företag och organisationer. Tillsammans med både uppdragsgivare och ämnesansvarig lärare Margareta Kroon, tog jag fram en övning som trappades upp i tre steg. Krisen, som mycket väl kan drabba uppdragsgivaren, eskalerade under dagen och studenterna kunde se direkta reaktioner och konsekvenser av det egna agerandet. Studenterna tilldelades roller som motsvarar uppdragsgivarens organisationsstruktur och ansvarsfördelning för att sätta sig in i olika perspektiv.

Här ville jag under kontrollerade förhållanden ge deltagarna erfarenheter av att fatta snabba beslut under press, hur man kommunicerar i oklara lägen och vikten av analys och åtgärder i en kris. Jag hade med mig två assistenter som agerade fotograf respektive journalist. Vid rätt tillfälle fick studenterna nästa upptrappning i skeendet och mitt under övningen ringde assistenterna och utgav sig för att vara journalister från Expressen som står nere i receptionen för kommentarer.

Paniken var fulländad.

Efter krisövningen samlades vi i helgrupp för att gå igenom lösningar och spontana reaktioner. Studenterna fick redovisa steg för steg hur de tänkte och varför de fattade de beslut som fattades. En viktig fråga var också om studenterna, med facit i hand, hade agerat annorlunda från början.

Kommentera