Kritisk konfrontation — Vad gör du när någon brutit sitt löfte?


Hur konfronterar du en anställd som alltid är sen? Hur konfronterar du en kollega som snackar skit bakom din rygg? Hur konfronterar du din son som inte kom hem till midnatt som utlovat? Vad gör du när andra inte gör det dem förväntas göra?

Det finns flera situationer i vår vardag som skulle förbättras med hjälp av kritiska konfrontationer. Jag pratar inte om större händelser som konkurser, uppsägningar och skilsmässor, utan om problem som vi vanligtvis stöter på, antingen på jobbet eller i hemmet. Jag pratar om problem som ofta uppstår i mötet med andra människor.

Icke desto mindre snuddar kritiska konfrontationer vid kriskommunikation och krishantering. För att inte skada dina relationer med andra, måste du noggrant överväga ordval, hur problemet presenteras och vilka konsekvenser konfrontationen kan föra med sig. En kritisk konfrontation innebär kort och gott att hålla någon ansvarig, face-to-face. Målet är att göra situationen bättre för dig själv, för din motpart och för den ömsesidiga relationen.

Jag har sammanställt några konkreta punkter som jag tror är viktiga för att lyckas med en kritisk konfrontation. Tipsen är inspirerade från boken “Crucial confrontations. Tools for resolving broken promises, violated expectations, and bad behavior.”

1. Formulera problemet, helst i en kort mening. På så sätt utkristalliseras det som faktiskt stör dig mest.

2. Se till att du konfronterar rätt problem. Gå in på djupet för att hitta brutna värderingar, principer och löften. Diskutera inte problemet på ytan, ta tag i kärnan istället.

Boken “Crucial confrontations” tar upp ett väldigt bra exempel: En tonårig tjej lovar sin pappa att komma hem från sin första dejt vid midnatt men är ute till klockan 02.00. I det här läget, vilket problem bör pappan konfrontera för att få bästa möjliga effekt? De flesta skulle säga att dotterns försening är det huvudsakliga problemet.

Men det finns många andra, djupare, problem som är viktigare att ta tag i; dottern bröt ett löfte, hon missbrukade sin fars tillit, hon gjorde sin far orolig och osäker på vad som hade hänt, hon kom medvetet hem sent för att trotsa sin far…

3. Genom att fokusera på brutna löften och påtrampade värderingar blir det också lättare att prata om vilka konsekvenser problemet orsakar. Dotterns försening leder till minskad tillit och sämre förtroende från pappans sida. Dalande kvalitet i en anställds arbetsuppgifter innebär förlorade klienter och lägre intäkter för företaget. Det innebär också att cheferna tvivlar på huruvida den här personen klarar sina nuvarande uppgifter.

4. Fråga din motpart vilka intentioner han eller hon hade med sitt beteende. Ofta förstår din motpart att beteendet inte gick i linje med vad han eller hon faktiskt ville åstadkomma.

5. Bemästra dina känslor. Kritiska konfrontationer hänger på dina ordval och hur du väljer att paketera problemet. Kom över den första emotionella reaktionen innan du ger dig in i en konfrontation.

6. Första gången ett problem dyker upp, tänk i termer av innehåll. Vad hände precis? Problemets innehåll behandlar en specifik händelse. Här och nu. Nästa gång problemet uppstår, tänk i termer av mönster. Vad är det som har hänt gång på gång? Är du rädd att du inte kan lita på den här personen mer? Historia gör skillnad när respekt och tillit skadas gång på gång. Om problemet utvecklas ytterligare, fundera i termer av relation. Vad händer med oss? Vad innebär alla besvikelser? Kan jag förvänta mig en förändring i beteende eller kommer mina förväntningar att krossas än en gång?

7. Rädsla för det osäkra utfallet efter en konfrontation gör att människan ofta förblir tyst. Vi vet inte riktigt hur den andra personen kommer att reagera och därför väljer vi att inte prata. Men ofta är tystnad värre.

Om du väljer att inte konfrontera, trots att du är frustrerad över din motparts beteende, kommer du till slut in i en fas där du inte kan hålla tillbaka din ironi eller sarkasm. Du kommer att attackera hans eller hennes idéer eller medvetet ignorera vissa förslag. Du kommer att ge hintar om att något är fel. Starka känslor kan inte gömmas; de ageras ut på ett eller annat sätt. För det mesta blir resultatet bättre när du pratar om dina känslor.

Det har visat sig att framgångsrika kritiska konfrontationer leder till bättre produktivitet och lägre kostnader på företag, och ökad tillfredsställelse från kunder, anställda, makar och vänner. Framgångsrika kritiska konfrontationer leder till mer långvariga relationer.
2 svar