Multimedialitet på internet


Det är ju internet-vecka här på bloggen och det finns fortfarande mycket kvar att säga. Hittills har jag valt att lyfta fram internets interaktivitet och hypertextualitet. En annan viktig egenskap är multimedialiteten.

Jag tror att en viktig utgångspunkt i förståelsen av begreppet multimedium är att se ”multi” som ett prefix som preciserar vilken typ av medium det rör sig om, på samma sätt som vissa medier anges vara massmedier. Ett multimedium är fortfarande ett medium, men en bestämd sorts medium.

Enkelt kan man säga att ett multimedium uppkommer när flera traditionella medier smälter samman i kraft av att de fått en gemensam grund. Internet är en plattform för flera olika medier. Att flera medier kan sammanföras är möjligt bland annat i och med den digitala tekniken. Den vanligaste uppfattningen om multimedialitet är att det rör sig om information i olika former – texter, stillbilder, rörliga bilder, ljud med mera – som sparas tillsammans. Enligt en annan vanlig uppfattning uppstår multimedialitet istället när till exempel radio, TV och tidningar slås samman.

Oavsett om man med medier menar information i olika former eller om man menar radio, TV och tidningar så är det allt som oftast den digitala tekniken som ligger till grund för sammanslagningarna. Allt innehåll, oavsett medieform, kan ”översättas” till ett gemensamt språk (det digitala språket som består av ettor och nollor) och därmed lagras, bearbetas och presenteras på ett likartat sätt, oftast i en dator. Sammanslagningarna möjliggör för medierna att å ena sidan sändas genom samma nätverk samt å andra sidan tas emot via samma redskap.

Det som känns mest spännande med multimedialitet är att det i föreningen av olika medier kan uppstå något nytt. Jag tror att man i hybriderna av medier relativt enkelt bör identifiera vissa stordriftsfördelar som ökad bekvämlighet, tidsbesparing eller förbättrad tillgänglighet. Det som uppstår är på så sätt en synergieffekt; helheten blir mer än summan av de enskilda delarna. Jag menar att det är denna synergi vi kallar för multimedium.

Kommentera