Om matlarm och krishantering för livsmedelsbranschen


Jag har under det här året som varit hållit ett gäng föredrag ute hos livsmedelsföretag för att utbilda ledningsgrupper i krishantering, medielogik och hur man på bästa sätt hanterar mediekriser och matlarm. Livsmedelsindustrin är en hårt granskad bransch – det går inte en enda dag utan att det står något i pressen om mat och olika producenter. Det är en bransch som av journalister fått rollen som den stora boven, som gör allting fel. Därför blir mediehantering en viktig del av företagens vardag.

Min ambition när jag klev in i rollen som krishanterare för livsmedelsindustrin var att branschen ska utmärka sig i transparens, proaktivitet och korrekt agerande. Förutom akut krishantering och medierådgivning fyller föredragen en viktig utbildningsfunktion där jag kan dela med mig av erfarenheter och best practice. Det finns en rädsla i branschen för journalister, men det finns samtidigt ett sug efter mer kunskap och hur man bäst hanterar medial granskning och journalistiska vinklar. Häromveckan välkomnades jag så här snyggt av ett av företagen jag besökte – med en löpsedel på väggarna:

Jeanette Fors-Andrée

Kommentera