Polyfoni — ett nät av synpunkter


Jag är riktigt förtjust i Shanks abduktiva multilog som beskrevs i ett tidigare inlägg. Den täcker en mängd av de aspekter som finns i nätkommunikationen, men den är i grunden en lingvistisk teori och inriktar sig på språk. Jag tror att man skulle kunna bredda teorin något för att försöka beskriva mer än de språkliga synvinklarna. I en studie som jag gjorde för flera år sedan om internets kommunikativa egenskaper föreslog jag begreppet polyfoni. Polyfoni kommer ursprungligen från musiken där det betecknar flerstämmighet, men används numera även inom litteraturvetenskapen för att beskriva exempelvis de olika röster och perspektiv som förekommer i skönlitteratur.

Internet är i allra högsta grad polyfoniskt; det utmärker sig genom mängden röster. Alla pratar med alla, när som helst och var som helst. Gränserna mellan producent och konsument suddas ut; det är möjligt för vem som helst att publicera sig och för vem som helst att informera sig. Diskussionstrådar växer snabbt och tycks nästan ha ett eget liv. Kommunikationen upphör inte i och med att ett samtal mellan två parter tar slut – andra kan komma in och nya tanketrådar kan ta vid. Och trots mängden stämmor, hörs fortfarande de individuella rösterna.

Jag tycker att kommunikationsmönstret på internet kan beskrivas som en hybrid mellan monologiska aspekter och multilogiska aspekter. På internet lämnar man avtryck efter sig, på ett monologiskt sätt, utan att behöva vänta på svar. Svar kommer ändå, men inte nödvändigtvis till sändaren utan till ständigt andra mottagare. Man delar med sig utan att behöva förvänta sig något specifikt i gengäld. Däri ligger den monologiska aspekten. Men svar skrivs ju ändå, av andra användare. Varje individ som besöker en webbplats har en möjlighet att svara på de inlägg som finns, vilket medför den multilogiska aspekten. Kanske kan man pratat om en monologisk multilog, men jag har verkligen fastnat för begreppet polyfoni.

Medan Shanks multilog beskriver enstaka samtal på internet, behandlar polyfoni säväl enstaka samtal som förhållandet samtalen emellan. Diskussionstrådar, inlägg, webbplatser, filer, meddelanden och inte minst användare utgör alla individuella röster i ett sammanhang. Vidare är polyfoni inte bara en teori om kommunikationens mönster utan även en teori om dess spridning. Spridningen av budskap på internet är polyfonisk i den bemärkelse som beskrivs ovan; man skickar vidare till varandra, lämnar länktips, hänvisningar och kommentarer efter sig. Informationen lever och tar sig vidare, rykten sprids, diskussioner fortsätter…

Kommentera