Praktisk kriskommunikation – en ledarskapsbok


Praktisk kriskommunikation (TUK Förlag 2013/Liber 2014) är en ledarskapsbok som vänder sig särskilt till företagsledare, chefer och andra makthavare som vill stärka och utveckla sin kompetens i krishantering och kriskommunikation, både i akut och förebyggande syfte.

Boken har plockats upp som en av de 10 mest intressanta böckerna för kommunikationsbranschen 2014!

Kriskommunikation

Sagt om boken:

Ingen har forskat så länge och inträngande i krishantering, ingen har intervjuat fler chefer om kriser de upplevt och ingen har alltså en bättre akademisk grund att skriva en ledarskapsbok i ämnet.

Boken ger praktisk vägledning, är fylld av exempel och kommer att bli mycket användbar den dag du själv hamnar i kris. Jag kan, från min horisont som medierådgivare och krishanterare, varmt rekommendera Jeanettes bok.

Paul Ronge
Medietränare, medierådgivare och krishanterare


För ledare och beslutsfattare är boken en framgångsfaktor och ett måste. Jag har stärkts, än mer, i min övertygelse gällande vikten av förebyggande krisarbete, snabba reaktioner och framför allt klokt agerande. Grym bok!

Karin Zingmark
Presschef på Viasat och del av delningsgruppen


Upplägget där teori och forskning varvas med exempel, tips och checklistor gör boken både lättläst, lättillgänglig och direkt tillämpbar. Boken ger bra stöd åt såväl chefer som medarbetare att snabbt öka kunskapen, förståelsen och proaktiva medvetenheten kring kriskommunikation och krishantering.

Anna-Karin Jonsson
Utvecklings- & Säkerhetschef på Centerpartiets Riksorganisation

Modern kriskommunikation

Kriskommunikation

Modern kriskommunikation – Din guide för framgångsrik kommunikation i krissituationer! gavs ut 2012 via Recito Förlag.

Boken baseras på sju års forskning kring krishantering och kriskommunikation och intervjuer med företagsledare, styrelser och chefer från såväl stora, börsnoterade bolag som mindre företag.

Sagt om boken:

Denna bok är en framgångsfaktor! Som en örn blickar Jeanette Fors-Andrée över kriskommunikationsfältet och guidar oss sedan säkert genom både faror och hot.

Maria Langen, Strateg på Krisinstitutet


Det framstår som självklart att omedelbart se över sin plan. ”Modern kriskommunikation” är en bok som med sina många exempel på ett självklart sätt uppmanar till reflektion och egen handling.

Freddy Johansson, Varuhuschef på Ikea Västerås


Jag har fått en bättre kunskap och kanske också blivit lite modigare. Slutsatserna vilar på en vetenskaplig grund men framförs på ett enkelt och rakt språk och fastnar i mitt medvetande.

Krister Allard, Senior Projektledare på Länsförsäkringar AB


Boken är helt klart en hjälp för mig! Främst genom att förstå vikten av förberedelser men även förståelsen för att man kanske tror att man kan hantera en kris, men så faller man dit i alla fall.

Vilhelmina Hellström, Administrativ chef på Stance Juristbyrå AB

2 svar