Reinfeldt om Saudiaffären – Blev vi klokare?


Idag avslutades utfrågningarna i konstitutionsutskottet om Saudiaffären och det var statsminister Fredrik Reinfeldts tur att ställas till svars. Utfrågningen pågick i närmare två timmar. Men blev vi klokare? Fick vi tydliga svar på Reinfeldts och regeringens kännedom om de planer som fanns på att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien?

En av de viktigaste frågorna som ställdes om och om igen var huruvida Reinfeldt själv deltagit i några diskussioner eller förhandlingar kring Saudiaffären. Istället för att ge tydliga besked slingrade han sig undan genom att beskriva vad som i normala fall gäller i regeringsbeslut. ”Föredragningar sker för ansvarigt statsråd. Det är inte så att jag per automatik känner till innehållet i alla beslut som fattas.” Vad betyder det?

Reinfeldt var visserligen tydlig med att ingen i regeringen initierat eller sanktionerat bildandet av bulvanföretaget SSTI som skulle sköta projektet med att bygga en vapenanläggning i Saudiarabien, något som också den tidigare försvarsministern Sten Tolgfors betonade i förra månadens förhör. Idag påpekade Reinfeldt att han inte kände till affären innan avslöjandet som Sveriges Radios Ekot gjorde 2012 och att Tolgfors aldrig tog upp frågan.

Men han vägrade svara på huruvida han själv deltagit i diskussionerna. De inövade fraserna upprepades gång på gång, vilket gav ett luddigt intryck som förstärkte den från början misstänksamma bilden.

Idag hade det varit läge att lösa alla frågetecken, att inte lämna något åt slumpen som i de flesta misslyckade krishanteringar. Att lägga alla kort på bordet och vara tydlig med vad som stämmer och vad som inte stämmer lönar sig alltid i längden. Men här gick Reinfeldt rakt in i fällan och grävde sin egen grop i en skandal som gick från avslöjande till ministeravhopp. Av erfarenhet vet vi att allt till slut kommer ut i det offentliga. Förr eller senare kommer han att tvingas lämna tydliga besked, och då blir fallet hårdare om sanningen visar sig vara annorlunda än den som beskrivits idag.

Dagens otydliga svar resulterade i att Konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson (MP) tolkar situationen som att statsministern faktiskt deltog i samtal om Saudiaffären.

Läs mer om Saudiaffären och dagens utfrågningar:
I dag frågas Reinfeldt ut om Saudi-affären
Peter Eriksson kritisk till Reinfeldts svar
Reinfeldt nekar: ”Jag kände inte till företaget”
Reinfeldt undvek fråga om Saudi-affären

2 svar