Det sociala samspelet på Facebook. Därför får du inga gillningar.


“Varför kommenterar ingen mina statusuppdateringar?” “Varför gillar ingen mina foton?” “Varför klickar ingen på mina länkar?”

Det är inte bara Facebook-skeptiker som kommer med liknande kommentarer, även aktiva Facebook-användare ställer sig samma frågor. Mitt svar är alltid detsamma: Hur aktiv är du egentligen?

Många glömmer att det sociala samspelet också gäller på Facebook. Precis som i annan mänsklig kommunikation, handlar kommunikationen på Facebook om att ge och ta. Det handlar om interaktion. Det handlar om dialog. Majoriteten av de personer som tycker sig vara aktiva på Facebook men inte får kommentarer har missat den poängen. De satsar (medvetet eller omedvetet) på monolog. De lägger upp bilder, de uppdaterar sin status, de delar blogginlägg… men hur ofta gillar samma personer andras foton? Hur ofta kommenterar samma personer andras statusmeddelanden eller länktips?

Facebook, som andra sociala medier, handlar om utbyte och delaktighet. Det är absurt att förvänta sig engagemang från andra när man själv inte engagerar sig. Det är som att ringa upp en vän och prata i en halvtimme utan att fråga hur vännen har det. Eller att vara bortbjuden på middag och prata non-stop utan att öppna upp för samtal. Det handlar inte om hur ofta du uppdaterar din status eller hur många timmar du lägger ner på att läsa andras sidor. Det handlar om i vilken utsträckning du interagerar med dina vänner!

I all effektiv kommunikation finns en outtalad regel: Lyssnar du på mig, så lyssnar jag på dig. Ser du mig, så ser jag dig. Facebook undantas inte från det sociala samspelet. Kommenterar du dina vänners flöden, kommer de att kommentera ditt flöde. Det här är också en av Robert Cialdinis sex principer för påverkan. Cialdini är en av de främsta forskarna kring påverkan och menar att relationer bygger på återgäldande (reciprocation). Vi upplever att vi står i skuld till de som gett oss något, och vi ger något för att vi vet att vi en dag kommer att återgäldas. Kalla det osjälviskt, men många medier drivs av människans psykologiska egoism. Vi kommunicerar och delar med oss för att det ger oss något tillbaka, vad det må vara.

Titta på din wall. Hur stor del av flödet består av dina egna statusuppdateringar, länktips och bilder, och hur stor del av flödet består av interaktion med andra? Börja se andra! Lyssna, kommentera, gilla. Svara på dina vänners kommentarer. Tacka för beröm. Besvara frågor. Tänk på att vara mänsklig även på Facebook: visa både positiva OCH negativa känslor. Kommentera andras missöde OCH välgång. Vi tenderar nämligen att skriva mest om våra ljusa stunder, men att kommentera mest andras missöden. Bryt det mönstret!

41 svar