Facebook: Är vi alla narcissistiska?


Jag kan inte låta bli att än en gång skriva om våra självisk/osjälviska drag på Facebook. DN publicerade idag en artikel med rubriken Många Facebookvänner kan tyda på narcissism.

”Facebook har blivit de egenkäras lekplats. Enligt en ny studie är det mer troligt att personer som uppdaterar sin status ofta har narcissisistiska drag. (…) Människor som har ett ökat behov av att hävda sig kan vända sig till Facebook för att få det behovet tillgodosett, menar forskarna.”

För mig känns den här typen av studier och diskussioner lite fånig. Både Facebook och Twitter drivs av människans psykologiska egoism. Varje person skriver det som gynnar honom eller henne bäst. Det är ingenting nytt. Det finns förstås en skala från den mest själviska statusuppdateringen — som rena announcements — till den mindre själviska statusuppdateringen — som att dela med sig av länkar, idéer och tips.

Den psykologiska egoismen kan ses som något naturligt. Det är ett beteende som tydligt kommer fram i ett medium där alla vill bli hörda och delta i diskussioner. Men att kalla det för narcissism och likställa beteendet vid ett sjukligt tillstånd och en personlighetsstörning… det är fånigt.

Sigmund Freud använde termen narcissism för att beteckna en tidig fas i personlighetens utveckling. Och det är också det vi ser på Facebook och andra sociala medier. Bloggar, Twitter och Facebook… alla dessa sociala medier hjälper oss att utvecklas. Steg för steg. Vi hittar oss själva i relation till varandra. Vi nischar oss, hittar ett eget språk, hittar ett personligt uttryck.

Och det fina med människans psykologiska egoism på Facebook, är att alla måste delta för att hålla mediet vid liv. I ett tidigare inlägg – Det sociala samspelet på Facebook – skrev jag om en outtalad regel: Lyssnar du på mig, så lyssnar jag på dig. Ser du mig, så ser jag dig. Kommenterar du dina vänners flöden, kommer de att kommentera ditt flöde. Vi kommunicerar och delar med oss för att det ger oss något tillbaka, vad det än må vara. Det är ett socialt samspel som finns djupt rotat inom oss. Och vi hjälper varandra att synas, också för att det ger oss något tillbaka. Bloggstafetter är ett typiskt exempel på hur vi samarbetar för att tillsammans ta plats.

Ett naturligt beteende? Ja. Men narcissism? Nej.

Läs också: Facebook sprider olycka och Det irriterar oss mest på Facebook.

2 svar