Idag börjar jag som konsult på Hill+Knowlton Strategies


Nytt år, nytt jobb!

Idag börjar jag jobba på Hill+Knowlton Strategies, en av världens största och äldsta kommunikationsbyråer och dessutom störst i Norden med drygt 150 anställda i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn.

Som PR- och kriskonsult på Hill+Knowlton Strategies har jag ett särskilt ansvar för att utveckla kriserbjudandet och positionera byrån tydligare på området. Det finns idag inget samlat grepp om vad vi erbjuder kunderna på området krishantering och kriskommunikation. Jag är oerhört glad och stolt över det förtroendet och har redan många idéer som jag vill börja jobba med och implementera. Det finns förutsättningar för att utveckla och utvecklas, arbeta med olika typer av kunder och involveras i varierande uppdrag.

Bland byråns kunder finns många av världens största företag och mest kända varumärken, men också mindre bolag med Sverige som främsta marknad. För uppdragsgivare blir kriskommunikation som område allt viktigare, inte minst med tanke på hur snabbt desinformation och spekulationer sprids i sociala medier. Sociala medier har en inverkan på antalet kriser som uppstår, hur snabbt krisen sprids, hur många som involveras och hur organisationen agerar. I takt med att fler och fler deltar i informationsskapandet och informationsspridningen, förändras företagsledares arbete med krishantering. Idag krävs ett proaktivt arbete – en medveten och strategisk insats för att inte hamna i en situation där företaget och varumärket sätts på spel.

Jag ser fram emot att lära känna kollegorna på Stockholmskontoret och börja arbeta ihop.

5 svar