Krishantering och sociala medier – årets resultat


  • Bara 50% känner till att den egna organisationen har en krisplan.
  • 49% har ingen handlingsplan för negativa reaktioner i sociala medier.
  • Och, 59% tror att de kan hantera en kris utan extern hjälp.

Det är några av de fascinerande siffror som presenteras i Kommunikatören 2012, där över 3 300 kommunikatörer i landet har svarat på frågor och bidragit med sin kunskap och erfarenhet av branschen.

Som kriskommunikatör och krishanterare tycker jag att det är anmärkningsvärt att bara hälften känner till att det finns en krisplan på företaget, samtidigt som fler säger sig kunna hantera en kris helt själva. Hur då? Samtidigt sitter 58% av respondenterna i ledningsgruppen på det företag de arbetar på!

Jag har tidigare skrivit att kriskommunikation är en ledarskapsfråga. Siffrorna visar på ett ledarskapsproblem och diskussioner måste därför ges utrymme i ledningsgruppen. Kriser är mycket svåra och komplexa händelser som få har praktisk erfarenhet av. Saknaden av erfarenhet gör det svårt att greppa situationen och förstå interna och externa reaktioner, speciellt idag när reaktioner sprids blixtsnabbt i sociala medier.

Be om hjälp för strategiska och operativa insatser i kriskommunikation. Be om hjälp för att utveckla handlingsplaner för negativa reaktioner i sociala medier. Man blir lätt hemmablind. Därför är det viktigt att få hjälp med att förutspå konsekvenserna av sitt eget beteende. Hantera inte din kris på egen hand! Känner du dig det minsta osäker, tveka inte en sekund att kontakta någon som vet och kan mer. Ofta behövs ett bollplank och nya perspektiv för att komma fram till effektivare metoder. Jag är säker på att många av de gångna kriserna kunde ha undvikits om krisföretagen hade tagit in förstärkning.

Fritidsresor är bäst på att kommunicera i kris

Årets vinnare på temat ”Kommunicera i kris” blev Fritidsresor med informationsdirektören Lottie Knutson på spetsen, något som många motiverat med hur organisationen agerade i samband med tsunamikatastrofen 2004. Fritidsresor var tydliga, de visade medmänsklighet och försökte göra allt de kunde i det kaos som rådde. Läs intervju med .

1 svar