Kriskommunikation i sociala medier för offentlig sektor


Förra veckan blev jag tillfrågad om jag vill vara ordförande och moderator för konferensen KrisKom – Kriskommunikation i sociala medier för offentlig sektor. Jag kommer att inleda konferensen, hålla i frågestunderna efter varje talare och avsluta dagen genom att summera och blicka framåt.

KrisKom arrangeras av Kompetensinstitutet och vänder sig till kommunikationschefer, informatörer, kommunikatörer, informationsansvariga samt samordnare för sociala medier inom offentlig sektor.

Kriskommunikation i sociala medier för offentlig sektorDagen bjuder bland annat på verkliga händelser och praktikfall från Eskilstuna kommun som genomgick en förtroendekris med Parken Zoo-skandalen. Halmstad kommun berättar om det kommunikativa arbetet när 3 000 ton konstgödsel brann hösten 2012. Utrikesdepartementet delar med sig av erfarenheter och keynote Svante Werger, kommunikationsdirektör hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, talar om det nya medielandskapet och kriskommunikatörens nya verklighet. Jag själv kommer jag att testa deltagarna i en scenarioövning där gruppen får lösa en kris i ett skarpt läge.

#kriskom: Vad tycker du att jag ska lyfta fram?

Vilka frågeställningar vill du att jag ska lyfta fram och sätta på agendan?

Endagskonferensen kommer att äga rum den 15:e maj 2013 på Rica Hotel Stockholm. Vi kommer att twittra under #kriskom och tar gärna då, men också redan nu, emot dina frågeställningar till myndigheter och beslutsfattare inom offentlig sektor.

Talarna ska diskutera bland annat följande frågeställningar:

  • Går det att vara strategisk när de sociala medierna kokar?
  • Vem tar ansvar och hur delegerar man vid en förtroendekris?
  • Hur bygger vi relationer och skapar förtroende i sociala medier med medborgarna innan krisen inträffar?
  • Öppenhet kontra hat och hot?
  • Hur ser förutsättningarna ut för kriskommunikation idag jämfört med igår?
  • Vad innebär ett förändrat medielandskap, med nya aktörer och aktiva medborgare?
  • Hur kan kriskommunikatörens yrkesroll utvecklas och stärkas i ett utvecklat samspel med andra?

Det går fortfarande att anmäla sig till KrisKom här.

Lämna ett svar