Lean kommunikation — vad är det?


”Lean Kommunikation är en metod för att utveckla kommunikationsarbetet. Resultatet blir ökat värde och större effektivitet.” Så skriver Nordisk Kommunikation som skapat konceptet.

Jag fastnade för begreppet och dess innebörd eftersom jag har läst en del om lean tidigare. Lean handlar om metoder för ständiga förbättringar av interna processer och arbetsstrukturer. Det handlar bland annat om att visualisera de arbetssätt som finns för att skapa öppenhet och insyn i varandras kompetensområden. På så sätt kan företaget eller organisationen skapa maximalt kundvärde av de befintliga resurserna.

Det som fick mig att reagera är Nordisk Kommunikations angreppssätt: ”Lean Kommunikation innebär att vi går igenom kommunikationsavdelningens sätt att arbeta och hittar förbättringar.”

Men varför begränsa sig till kommunikationsavdelningen? Kommunikationsarbetet idag måste genomsyra hela organisationen för att lyckas. Och lean handlar dessutom om ett helhetsgrepp. Det är en företagskultur och en ledningsfilosofi som måste inrymma alla företagets väggar för att undvika krockar mellan exempelvis kommunikationsavdelningen och IT-avdelningen som sällan kan eller vill förstå varandra. En kommunikationsplan idag måste förankras i hela företaget för att få rätt effekt, speciellt i samband med krishantering där det inte finns marginaler för att diskutera hur varje avdelning ställer sig till det kommunikativa arbetet.

Jag tror att Lean Kommunikation måste genomsyra hela företaget för att dra maximal nytta av metoden. Kommunikationsarbetet bör utvecklas i alla avdelningar, inte bara i enstaka avdelningar. Det här området vill jag fördjupa mig mer i under hösten. Nu är det dags för semester. Vi hörs här på bloggen igen i augusti. Till dess önskar jag alla en underbar sommar med mycket avkoppling och sol.

1 svar