Medieträning – förlora inte din personlighet


Vad är medieträning?

Medieträning handlar om att lära sig sätta bilden innan någon annan gör det. Det handlar om att ta initiativet till kommunikation, kommunicera relevanta budskap och argument, vara förtroendeingivande och bemöta media och journalister på ett professionellt sätt.

Syftet med en medieträning är också att öka deltagarens trygghet i intervjusituationer och andra möten med media. Att i en kris förbli tyst, eller säga “inga kommentarer” är alltid sämsta tänkbara strategi. Journalister som står utanför din dörr för att ställa frågor har ofta en vinkel som de vill få bekräftad eller dementerad. Då är det bättre att du besvarar frågorna och styr rapporteringen, snarare än att tacka nej och gömma dig. Det viktigaste är att du går in i mediesammanhanget förberedd med tydliga budskap och argument, och att du har tänkt igenom vilken vinkel journalisten kan ha och hur du bemöter den vinkeln.

Medieträning – behåll din personlighet

En skickligt medietränad person klarar av ett medieframträdande, med allt vad det innebär, med sin egen personlighet i behåll. Tyvärr har vi sett alldeles för många framträdanden där högt uppsatta politiker och ledare förlorat sin karaktär framför kameran. De svarar visserligen på frågorna. Innehållet är korrekt. Framträdandet är tillsynes självsäkert men samtidigt väldigt monotont. Personen i fråga har tappat bort sin personlighet bakom en rad inövade fraser och fina ord. Det gör att framträdandet och personen förlorar i trovärdighet.

Med andra ord: Du måste fortsätta vara du! Du ska inte öva bort dina personlighetsdrag (om de inte är direkt skadliga i sammanhanget förstås).

Medieträning – en del av det proaktiva krisarbetet

I en medieträning finns flera viktiga moment – moment som ökar din trygghet och stärker chanserna för ett lyckat medieframträdande:

  • Att sätta sig in i journalistens perspektiv och fundera kring eventuella medievinklar som skulle försvåra krisarbetet.
  • Förutse journalistens frågor.
  • Budskapsträning: hitta svar och formulera budskap som skulle hålla i en eventuell intervju. Öva på att framföra budskapen.
  • Stå framför kameran – flera gånger. Det är viktigt att känna stressen i samband med kameror, mikrofoner och journalister.
  • Titta på den inspelade övningen. Observera kroppspråket, ögonkontakten och språket. Utveckla dina styrkor och hantera eventuella svagheter.
  • Förstå medielogik, nyhetsvärdering, intervjusituationen och journalistens roll.
  • Se mötet med journalisten som en möjlighet att styra diskussionen i en önskvärd riktning.
2 svar