Parken Zoo ”slaktar världens djur”


En arg kommentar varannan sekund. Folk är enormt upprörda. Djurparkens slogan ”Räddar världens djur” framstår genast som ett stort skämt.

22.00: I kvällens (17 oktober) Kalla Fakta kom det fram att Parken Zoo avlivar utrotningshotade djur och placerar dem i fryscontainer. Bara några minuter efter inslaget fanns det upp mot ett 20-tal ”stänga-parken-zoo”-grupper på Facebook, och en omgjord logga – ”Parken Zoo, slaktar världens djur”. Den största Facebook-gruppen hade redan då 1092 anhängare.

Gå med i gruppen ”Stäng PARKEN ZOO, låt inte skattepengar gå till djurplågeri!”

Inse att ni är körda. Vilka hemska jävla människor ni är. Hoppas era barn hatar er för all framtid och att ni för alltid skäms över att ni lever och inte djuren ni plågat.

FYFAN! hur kan ni? djurparker ska styras av människor som älskar djur och brinner för dess överlevnad och att de ska ha det så bra som möjligt. Era pengakåta as, hoppas ni förlorar rätten att ha djur och att ni som deltagit i detta får ett jävla straff. svin

Helena Olsson, din lilla skit, och till den farsartade styrelsen som som saknar total kontroll: lägg ALLA kort på bordet och AVGÅ. Och till Eskilstuna kommun, som huvudägare, kräver jag, som medfinansiär till dessa idioter, att ni OMEDELBART tar reda på ALLA som är det minsta ansvariga och sparkar och/eller ser till att de inte kommer i närheten av Parken igen.

Parken Zoo hade så här långt skrivit tre uppdateringar på den egna Facebook-sidan. De har känt till programmet i TV4:s Kalla Fakta och har redan innan sändningen valt budskapet att det är en inkorrekt ensidig skildring av före detta anställda. De har föregått sändningen genom att påpeka att de besvarar alla frågor efter Kalla Faktas inslag. På Facebook-sidan har man förlorat kontrollen totalt.

Krisen har förvärrats av de uttalanden som representanter för djurparken har gjort i Kalla Fakta. Framför allt får djurparkschef Helena Olsson utstå väldigt skarp och aggressiv kritik. Hon bad om ursäkt i Eskilstunakuriren 22.00, alltså direkt efter sändningen. Intressant är att Parken Zoo i sitt officiella pressmeddelande (22.35) skriver att djurparkschefen uttalat sig felaktigt, men förklarar det med att hon är ansvarig för en omfattande verksamhet:

Vår djurparkschef Helena Olsson uppgav felaktigt, olyckligtvis, i en intervju att parkens bongoantiloper överförts till en annan djurpark. Så var endast fallet med ett av de fyra antiloperna. En antilop dog redan 2010 och de resterande två avlivades då de avförts från bevarandeprojektet, bland annat av hälsoskäl.

Vår djurparkschef har ansvaret över en omfattande verksamhet med många anställda och omkring 1 000 djur i parken. Det är ibland svårt att ha överblick över alla enskilda djur.

På Parken Zoos egna press-sida lyser informationen fortfarande med sin frånvaro.

Ett absurt pressmeddelande

En halvtimme efter sändningen (22.35) publicerade Parken Zoo ett pressmeddelande, samt länkade till det från sin Facebook-sida. På 20 minuter har deras uppdatering om pressmeddelandet fått över 180 kommentarer. Märkligt nog har uppdateringen lagts ut tre gånger.

Pressmeddelandet består av en strukturerad genomgång av de punkter som kritiserats. Parken Zoo hänvisar till källor, dokumentation och policy-dokument. De bemöter kritiken med fakta och en sorts ”objektivitet”.

Majoriteten av referenserna och dokumenten som Parken Zoo hänvisar till är väldigt allmänna. Det handlar till exempel om policyn från Naturvårdsverket, Svenska Djurparksföreningen och dess europeiska motsvarighet EAZA. Men att det finns ett antal externa policyn säger absolut ingenting om det specifika fallet; det betyder ju inte nödvändigtvis att Parken Zoo följer dessa policyn.

Pressmeddelandet förnekar (om än lite förtäckt) alla påståenden i Kalla Fakta: ”Under de senaste dagarna har svenska medier, i synnerhet Kalla Fakta, riktat mycket uppmärksamhet åt påstådda missförhållanden i Parken Zoo. Före detta anställda har i TV vittnat om förhållanden som vi inte kan känna igen.”

Uppdateringar

22:20: Text-TV hävdar att Parken Zoo riskerar att uteslutas från Svenska djurparksföreningen.

23.00: Rikstäckande press har ännu inte uppmärksammat innehållet i inslaget. Djurens rätt skrev ett inlägg tidigare om detta.

23:10: Största anti-gruppen på Facebook passerar 2000 medlemmar (näst störst 740).

23:15 Parken Zoo uppdaterar igen på Facebook: ”Det är många som kommenterar just nu. Vi kommer fortsätta svara på alla frågor under morgondagen också.” Antalet kritiska inlägg på deras sida och kritiska kommentarer på deras egna uppdateringar är fortfarande mycket högt.

09.45 torsdagen den 18 oktober: Parken Zoo fortsätter att uppdatera och kommunicera kring de uppgifter som kommit fram i Kalla Fakta. Tidigt på morgonen (runt 06) skrev djurparkschef Helena Olsson ett långt meddelande på Facebook. På fyra timmar har detta meddelande fått över 500 kommentarer av fortsatt arga och irriterade personer. Parken verkar vilja angripa frågorna på en saklig nivå med hänvisning till dokument och policyn, men sättet de gör det på förvärrar krisen ytterligare. Sakfrågan har lämnats åt sidan och istället ligger fokus på Helena Olssons lögner. Sakfrågan bör vara: Hur kunde det här hända? Joakim Jardenberg skriver också om detta.

14.00 torsdagen den 18 oktober: Klockan 12.00 idag sammanträder styrelsen för Parken Zoo, ett styrelsemöte som beräknas pågå under hela eftermiddagen. Styrelsen är ansvarig för verksamheten och har i uppdrag att komma med åtgärdsförslag. Eskilstuna kommun som äger Parken Zoo har tydligt sagt att de inte kan acceptera de omständigheter som kommit fram. Parken Zoos VD Torbjörn Bergvall säger i en intervju att man ska titta på direkta åtgärder, exempelvis städa frysen av döda djur. Regler ska tas fram och etiska riktlinjer ska diskuteras med Svenska djurparksföreningen. Kraven på ledningens avgång är många.

Även branschen ska ha ett krismöte, eftersom flera parker berörs av problemen. ”Vi ska träffas i styrelsen och diskutera hur vi ska hantera det här” säger Tomas Frisk, ordförande för branschorganisationen Svenska djurparksföreningen.

14.45 fredagen den 19 oktober: Djurparkschefen Helena Olsson blir med omedelbar verkan tjänstebefriad. Det beslutet fattades under gårdagens styrelsemöte. I pressmeddelandet står det följande: ”Beslutet om tjänstebefrielse baseras på att Helena Olsson har gjort felaktiga uttalanden som skadat Parken Zoo:s varumärke, samt att hon brustit i administrationen kring kvalitetssäkringen av rutiner i djurparksorgsanisationen.” Tillförordnad djurparkschef blir Rolf König.

Styrelsen har fortsatt förtroende för VD Torbjörn Bergvall. Frysen med de döda djuren ska omedelbart städas. Det ska också initieras en oberoende utredning av Parken Zoo:s djurparksverksamhet.

Läs också Paul Ronges inlägg Apropå Parkens Zoo – Varför får journalister ljuga?

10.00 torsdag den 1 november: På måndag, 5 november, presenterar styrelsen för Parken Zoo den oberoende granskningsgrupp som har blivit tillsatt för att genomlysa Parken Zoos djurparksverksamhet.

17.00 fredagen den 5 november: Parken Zoo presenterade precis den grupp som ska granska parkens djurhållning och verksamhet. Detta är en del av ledningens åtgärdsplan. Granskningen ska framför allt fokusera på djurens välfärd och skötsel från djurskyddssynpunkt, hantering av djuren från en etisk synpunkt, huruvida bevarandeprogram i Parken Zoo har lett till negativa effekter för djur eller personal och vilka brister som funnits i Parken Zoos kommunikation med Svenska Djurparksföreningen.

Åtgärderna

I måndags den 17 december presenterade den oberoende granskningsgruppen sin rapport gällande Parken Zoos djurparksverksamhet.

Idag presenterar styrelsen ett framtidsprogram med åtgärder som organisationen kommer att genomföra. Samtidigt öppnar Parken Zoos styrelse för att avgå. Styrelsen ställer sina platser till förfogande och Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande, meddelar att han vill ha en ny styrelse på plats under januari månad. Fram till dess ska den sittande styrelsen påbörja förbättringsarbetet.

Andra åtgärder som vidtas är rekrytering av en ny djurparkschef, nya djurvårdare och en zoolog.

20 svar